Igazolás

ÉS MÉG MINDIG íRJUK A SOK FELESLEGES IGAZOLÁST.....
A május 7-én és 20-án í­rt, az igazolások témájával kapcsolatban í­rt bejegyzéseim folytatásaként szeretnék néhány aktualitásról hí­rt adni.


ÉS MÉG MINDIG íRJUK A SOK FELESLEGES IGAZOLÁST.....
A május 7-én és 20-án í­rt, az igazolások témájával kapcsolatban í­rt bejegyzéseim folytatásaként szeretnék néhány aktualitásról hí­rt adni.
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete a házi gyermekorvos kollégák, és a szülők körében közvélemény-kutatást kezdett az óvodai és iskolai hiányzások orvosi igazolásának jelenlegi helyzetével, annak megí­télésével kapcsolatban.
Reményeink szerint a helyzet változni fog, és a szülők sokkal több napot igazolhatnak majd, a jelenlegi, legtöbb iskolában évi 3 nap helyett.
Ettől mi, gyermekorvosok azt várjuk, hogy sokkal kevesebben keresik majd fel a rendelőt akár személyesen, akár telefonon csak az igazolás miatt, ha egyébként orvosi ellátásra nincs szükség, az enyhe, orvosi segí­tség nélkül gyógyuló betegségek esetén.
Egy követendő, jó példát emlí­tenék, ami már ettől a tanévtől megvalósult:
A Pomázi Sashegyi Sándor íltalános Iskola és Gimnázium a pedagógusok és a szülői munkaközösség döntése alapján megváltoztatta a házirendet, és a szülők 15 nap hiányzást igazolhatnak tanévenként!!!
Köszönet illeti az iskolát az együttműködő-készségért és a rugalmasságért!
Nagyon remélem, hogy minél több iskola követi majd a példájukat!
( Csak emlékeztetőül: a napok számát a házirendben kell meghatározni, nem törvényi előí­rás a 3 nap!)
Addig is, amí­g országosan nem következik be a változás, én a következő módon adom azokat az igazolásokat, amiket a szülők úgy kérnek, hogy nem láttam a gyermeket a betegség kapcsán, mert úgy í­télték meg, hogy az enyhe betegséggel feleslegesen nem jönnek a rendelésre:
" A szülő elmondása szerint a gyermek ....-től.......-ig beteg volt, orvosi vizsgálatra nem volt szüksége."
Azért í­rom í­gy, mert ez történik valójában, nap mint nap, a munkaidőmnek sajnos igen nagy részében.
És akkor már csak egy kérdésem van: Ha én elhiszem a szülőnek, hogy a gyermeke betegség miatt hiányzott, akkor a pedagógus nem tehetné ugyan ezt?
A másik változtatás:
Azon gyermekek igazolására, akik kiskorúként egyedül jönnek a rendelőbe, a hiányzás időtartamán kí­vül ráí­rom a " szülő nélkül jött " megjegyzést is. Ezzel segí­tem azt, hogy a kamaszok ne a szülő és a pedagógus tudta nélkül szerezzenek igazolást, ha esetleg "lógás" lenne a cél.
( Mint tudjuk, bármikor lehet olyan panaszt emlí­teni, aminek jelét az orvos nem látja, csak bemondás alapján adjuk az igazolást. Pl.:hasmenés...)
Úgy gondolom, hogy a fenti két példa is egyértelművé teszi, hogy a hiányzásokat a szülőknek kellene igazolniuk.
Az én véleményem szerint akkor is a szülőnek kellene igazolni a hiányzást ha igénybe vett orvosi segí­tséget és akkor is ha nem! Ez szülői jog kellene hogy legyen!
Az orvosoknak meg kellene hagyni, hogy a munkaidejükben a betegekkel foglalkozzanak, és nem a teljesen felesleges igazolások gyártásával.

Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció