Szemelvények a 19. Kávészünet- konferencián elhangzott prezentációkból

DIABÉTESZ GYERMEKKORBAN

Prof. Dr. Barkai László
BAZ Megyei Kórház, Velkey László
Gyermekegészségügyi Központ


Világszerte észlelhető a diabetes mellitusban szenvedő gyermekek számának növekedése. A T1DM egyre gyakoribb gyerek- és serdülőkorban, és sajnálatos módon leginkább az 5 év alattiakban.
A T2DM megjelenése is előretolódott a 18 év alatti életkorra, ez bizonyos etnikumi csoportoknál még feltűnőbb.
Az 1. ábrán a különböző diabétesz for­mák legújabb besorolását látjuk, az újon­nan felfedezett, egyébként ritka, mo­nogénes formák feltüntetésével együtt (ezek ritkák, egy részük nem is in­zu­linnal kezelendő.
A T2DM rizikófaktorai ismertek: obe­sitas, mozgásszegény életmód, genetikai, etnikai tényezők, pubertás, inzulinrezisztencia jelei. A praenatalis fejlődés te­kintetében az intrauterin disztrófia, postnatalisan pedig a korai adipositas vezet a béta-sejtek kezdeti hiperszekré­ciójához, majd kimerüléséhez.
A T1DM prediktí­v, genetikai, immunológiai és anyagcsere-markerek segí­tségével történő szűrése elméletileg lehetséges, 95%-os eséllyel megjósolható a
T1DM 5 éven belüli megjelenése: Ennek azonban nincs gyakorlati jelentősége, és etikai megfontolásokba is ütközik, hiszen megelőzésre nincs lehetőségünk. Ilyen vizsgálatok csak tudományos célból történnek. Ezzel szemben a T2DM az ismert rizikófaktorok alapján kockázatfelméréssel (OGTT - orális glükóz­tolerancia-teszt) populáció szinten is szűrhető. Ennek gyakorlati jelentősége van a mindennapokban, hiszen megfelelő diétával, életmód-változtatással megelőzhető, illetve késleltethető kialakulása. A prevencióban az életmódbeli és étrendi változtatás kétszer hatékonyabbnak bizonyult, mint önmagában a metformin-kezelés.
A T1DM felismerése a klinikai tünetek alapján lehetséges: polyuria, polydipsia, polyphagia („három p”), fogyás, glycosuria, ketonuria, hyperpnoe, komatózus állapot esetén gondoljunk rá. Diagnózi­sa a 11,1 mmol/l-t meghaladó hyper­gly­kaemia. Sajnos a diebéteszes gyermekek 1/3-a csak a ketoacidosis állapotában kerül felismerésre, és minél kisebb a gyermek, erre annál nagyobb esélye van, de még diabeteszes pseudoperitonitis is előfordul. A korábbi taní­tásokkal ellentétben T2DM-es beteg is kerülhet ketoacidosis állapotába 5-25%-ban.
A kezelés során cél: a normális életmód, fiziológiás növekedés és fejlődés biztosí­tása, a testi, szellemi, pszichés jó­lét biztosí­tása mellett az anyagcsere-­kisiklások elkerülése, a szövődmények késleltetése, amely diabetológus által biz­tosí­tott szoros gondozást igényel.
Mindkét diabétesz forma kezelé­sé­ben, gondozásában jelentős szerep jut
a megfelelő étrendnek, fizikai aktvitásnak és edukációnak. Mí­g a T1DM-ben az inzulin nélkülözhetetlen, addig T2DM-ben ez a csak az étrenddel, mozgással, esetleg metforminnal sem kontrollálható esetekben jön szóba.
Az inzulinkezelésnek különböző sémái vannak, amelyek célja a fiziológiás inzulinszintekhez közelí­tő állapot lét­rehozása. Ez intenzí­v inzulinkezeléssel kö­zelí­thető meg a leginkább, ahol igyekeznek egy alap-inzulinszintet létrehozni, és az étkezésekhez kapcsolódóan rövid hatású bólusokat is kap a beteg. Erre legkevésbé a hagyományos inzulinok alkalmasak, jobbak az analógok, még jobb eredmény érhető el a hordozható inzulinpumpákkal.
A vércukormérővel történő vércukor-ellenőrzésnél modernebb a hordozható szövetiglükóz-monitorozás, de csak nagyon szűk körben érhető el. A jövő a „mesterséges pancreas" koncepció keretében az inzulinpumpa és a szöveti­glükóz-monitor megfelelő algoritmussal történő összekötése, amely a be­te­gek életét jelentősen megkönnyí­tené
és ideálisabb anyagcserekontrollt tenne lehetővé.
A szénhidrát-anyagcsere hosszú távú kontrollja a HbA1c mérésével lehetséges.
Mí­g T2DM-ben normális vércukorértékekre, addig T1DM-ben a hypoglykae­mia nagyobb veszélye miatt csak optimális vércukorértékekre törekszünk (ez valamivel magasabb, mint T2DM-ben). A normoglykaemia elérésének korlátja kisgyermekkorban a fokozott hypoglykaemia-hajlam és a központi idegrendszer sérülékenysége, serdülőkorban a csökkent inzulinérzékenység, a „non-compliance” és az elhí­zás.
A diabéteszes gyermekek kezelése és gondozása Magyarországon 29, ­Magyar Diabétesz Társaság által akkreditált, mul­ti­diszciplináris teamet működtető, gyermek-diabéteszcentrumban történik.
Az alapellátás legfontosabb szere­pét a pszichoszociális kockázati tényezők felismerésében határozta meg az előadó. Különösen a viselkedési és beillesz­kedési zavarok, továbbá a családi krí­zishelyzetek nehezí­tik meg a jó vércukorkontrollt és a compliance-t.

REF.: DR. STUNYA EDINA

Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció