Szemelvények a 19. Kávészünet- konferencián elhangzott prezentációkból

AZ ELHíZíS, HYPERTONIA ÉS CARDIVASCULARIS RIZIKÓ MEGELՐZÉSE

Dr. Török Dóra
SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinka


Az obesitas - a 70-es évektől korunk civilizációs járványa, és egyben számos későbbi betegség forrása - a világ minden pontján komoly népegészségügyi problémát jelent. Az Egyesült íllamokban a múlt század utolsó negyedében megháromszorozódott az obes gyermekek száma. A magyar 5-17 éves obes gyermekek aránya is az OCDC-orszá­gok átlaga fölött van, kb 26%-ra teszik. A gyermekkori elhí­zás nem feltétlenül a jólét, sokkal inkább a pszichoszociális depriváció kí­sérője jelensége, az evéssel a szeretet hiányát pótolják, a kilátás­ta­lan­ságot, a jövőkép hiányát kompen­zálják. Sok gyer­mek azért eszik, mert az evés szá­mára az egyetlen örömforrás. 2011-ben a Lancetben fogalmazták meg, hogy obesitogén környezetben élünk, az obesitas egy normális szervezet vá­lasza egy nem normális környezetre, vagyis, sokkal több kalória bevitele történik, mint amennyit felhasználunk, ­hiszen kevesebbet mozgunk, a fűtés megoldott, az élelmiszerekhez sokkal könnyebben hozzáférünk. A gyermekek kiszolgál­ta­tottak az obesitogén kör­nye­zetnek, amelynek megszüntetésére nem­zeti és nemzetközi programokat indí­Â­tottak.

Az elhí­zott gyermekek kétszer akkora valószí­nűséggel lesznek elhí­zott felnőttek, mint a normál alkatúak. Egy izraeli tanulmány szerint már a BMI 75 percentilise fölött lévő obes gyermekek 50 éves kor előtti, felnőttkori mortalitása is jelentősen megnő colon carcinoma, ischaemiás és egyéb szí­vbetegség, cerebro­vascularis esemény, COPD, hirtelen ha­lál következtében. Egy másik tanulmány szerint a gyermekkortól mindvégig obes egyéneknél felnőttkorban a hypertonia esélye 2,5-, a coronaria betegség 6,5-, a T2DM pedig 12,5-szörösére nő. Ha egy obes gyermeknél sikerül elérni a normál testsúlyt és azt megtartani, akkor ezen rizikófaktorok az átlagpopuláció szintjére esnek vissza, tehát a folyamat gyermekkorban még reverzibilis. Ezért van nagy jelentősége a primer és szekunder prevenciónak az obesitas gondozása, kezelése során.
Az előadó saját beteganyagának feldolgozása során azt tapasztalta, hogy
a 12 éves obes gyermekek BMI-eltérése már 4SD, egyharmaduknál már hypertonia és/vagy csökkent glükóztole­ran­cia áll fenn. 20%-uknál magas a koleszte­rin- és/vagy a trigliceridszint. Az obe­sitas mér­tékének megí­télésénél cél­sze­rű a leg­frissebb BMI-percentilist használni.

Az obesitas a gyermekek testi-szellemi fejlődését is gátolja, hiszen csökken fizikai aktivitásuk, ez alvási apnoe megjelenésével együtt hypoxia révén rontja a tanulási képességet, amely IQ-romlás­ban is mérhető.
Sajnos az élelmiszeripar - profitorientált természetéből adódóan - a minél nagyobb forgalom érdekében az í­zek egyre vonzóbb kombinációjára fókuszál, ezáltal indokolatlan mennyiségű só, cukor, zsí­r és í­zfokozó adalékanyagot használ. (ld.: Nutella, Coca-Cola, ez utóbbi zsí­ros étellel együtt fogyasztva, növeli mindkettő iránti igényünket. Még a vegetában is van cukor! A pizzára, meleg szendvicsre rásütött sajt azért „krémes”, mert nagyon zsí­ros.)

Az obes gyermekek gondozására és kezelésére az előadó négylépcsős ellátási modellt javasol (1. ábra).
Fontos, hogy a testsúlycsökkentő prog­ram családközpontú, könnyen ért­hető és kivitelezhető, egyszerű, személyre szabott, kis lépésekben haladó legyen, fontosabbak az apró sikerélmények, mint a gyors, de csak átmeneti testsúlycsökkenés elérése.

A „diéta” szót nem szeretik a gyermekek, megszorí­tást jelent számukra. Egyszerű instrukció az „okostányér” bevezetése, amelynek felén zöldség és gyümölcs van, a másik felén lehet a többi élelmiszer, de nem több, mint a zöldség és gyümölcs együtt. Napi 2 óránál kevesebb képernyő előtt ücsörgés (beleértve az okostelefont is), legalább napi 1 óra mozgás, cukrozott élelmiszerek és italok kerülése szükséges.

Ref.: Dr. Stunya Edina

Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció