Húsz éves a Kávészünet

Húsz éves a Kávészünet

„Tanulni és tanítani. Értő kollégák között lenni, tudást cserélni.
Megújulás nekem ez a pár nap…” (dr. Kulcsár Andrea)

A szervezőbizottság kérésére – mint ennek a konferenciának a névadója és szakmai profiljának egyik megálmodója – megtiszteltetésnek érzem, hogy jubileumi megemlékezést tarthatok a Kávészünet-konferencia létrejöttének 20. év­­fordulóján.


A Kávészünetek megszervezése min­dig igazi csapatmunka volt, mindenki­nek meg volt benne a testhezálló fel­a­da­ta. És mindez a grund, a közösen át­érzett szellemiség szeretetével, a „pálutcaiak” – ahogyan Pölöskey Péter kollégánk aposztrofálja csapatunkat – összetartásával történt. A Kávészünet formája, kinézete, a rendszeresen idelátogató 500–600 kolléga igényeinek, elvárásainak teljesítése többünk munkájának az eredménye. Az előtérben szereplőké és a mindig szerényen a háttérbe húzódóké, a reprezentálóké és az aprómunkát csendben elvégzőké egyaránt.
A konferenciaszervezés nekünk soha nem ment egyszerűen, csakúgy pikk-pakk­ra, már csak azért sem, mert mindig a legjobbat szerettük volna. De utólag visszagondolva, a rengeteg vita, esetleg ve­szekedés is megszépül…
20 év egy emberöltő. Amatőrként és mindig a praxisunk mellett csináltuk, de a profik színvonalát akartuk elérni, sőt meghaladni. Nem volt könnyű és valljuk be, hogy a szervezés szeretteink tűrőképességét is gyakran próbára tette.
De most ne magunkról, hanem az ünnepeltről, a Kávészünetről ejtsünk néhány szót:
Először talán a szokatlan elnevezés… Miért is lett a területen dolgozó gyermekorvosok konferenciájának a beceneve Kávészünet? Hogyan kaphat egy komoly szakmai konferencia ilyen nevet?
1998-ban, Szegedről hazafelé tartva Lajosmizse határában beszélgettünk ar­ról, hogy kellene végre a tudományos to­vábbképzések sorában egy olyan konferencia is, ami a területen dolgozó gyermekorvosok szemléletével, azok igényei szerint dolgozza fel a továbbképzésre szánt témákat. Ekkor pattant ki, véletlenül talán az én fejemből, hogy legyen ennek a konferenciának a beceneve „Kávészünet”. A kávészünetek pezsgő beszélgetéseinek hangulatát szerettük volna a konferenciaterembe vinni. Azt a hangulatot, amikor mindenki fesztelenül meg mer szólalni, amikor a mindennapi munkánkat érintő kérdések, és a rendelői gyakorlatban is használható válaszok hangzanak el.
Közös tapasztalatunk volt ugyanis, hogy az addigi továbbképzéseken nem feltétlenül azok a témák és nem úgy szerepeltek, ahogyan azt a területi gyermekorvosi praxisgyakorlat megkívánná. Csak a szünetekben tolultak elő azok a kérdések, amelyek a mindennapi rutin közepette foglalkoztattak bennünket, de nem kaptunk rájuk kielégítő választ az elhangzott előadásokból. A házi gyermekorvosok közötti oldott eszmecsere többnyire csak a szünetekben kezdődött meg.
Lelkesen, felelősségtől áthatva fogtunk hozzá a számunkra szokatlan, addig soha nem gyakorolt feladathoz, az első konferenciák megszervezéséhez.
Az első hat évben a szocreál Club Aligát vettük néhány napra birtokba. 14 éve tettük át székhelyünket ide, az akkor frissen megépült Azúrba. Azóta már szinte egész Siófokot elfoglaltuk, szállodáktól a kultúrházon át a hajóállomásig.
Abban, hogy ma már a többi gyermekorvos-konferencia is más képet mu­tat, mint korábban, a Kávészünet is sze­repet játszhatott. Egyre többször szere­pelnek ott is az elsődleges ellátásban dolgozó gyermekorvosok, és megteremtettük a kórház-terület közös esetismertetéseinek hagyományát. Követett példa lett az elsőként nálunk megszervezett reanimációs gyakorlat is.
Húsz év során a Kávészünet a hazai gyermekgyógyászat, és ezen belül a gyermek-alapellátás kiemelt, széles kör­ben számon tartott eseményévé vált. Megnyertük az ügynek a magyar gyer­mekgyógyászat elismert vezetőit, ok­tatóit, és ügyeltünk arra, hogy úgy illeszkedjünk a gyermekgyógyászati konferenciák sorába, hogy ne megosszuk a magyar gyermekgyógyászatot, hanem szolgáljuk annak egységét.
A két évtized során a koraszülöttektől a serdülőkorig a gyermekgyógyászat szinte minden témakörét feldolgoztuk. Mindig igyekeztünk a legavatottabb szakembereket, a legjobb előadókat meghívni, jóval több, mint félezer előadó tartott már itt prezentációt.
A témák kijelölését, a szervezést már az előző konferencia befejezése pillanatában el kellett kezdenünk, ezt követeli meg tőlünk az akkreditációs rendszer. A témák megválasztásában a gyermekgyógyászat szemléletformáló eredményei és a rendelői gyakorlat sokszor megtárgyalt, de nyugvópontra még nem jutott problémái orientáltak bennünket.
A Kávészünet szellemiségének még egy jellemvonásáról szeretnék megemlékezni: az utolérhetetlenül családias, már-már bensőséges hangulatról, ami körüllengi ezeket az összejöveteleket.
Botladozásainkban, elfáradásainkban kollégáink kitartása, támogatása mellett mindig ez az élmény adott erőt. Erre a máig tapasztalt meleg családias hangulatra mindannyiunknak szüksége van, a házi gyermekorvoslás rendelői magányában ugyanis nincs kivel megbeszélnünk a problémáinkat. Azok meg csak gyűlnek, gyűlnek… A Kávészüneteken – legalább utólag – kibeszélhetjük azokat a gondjainkat, amelyek az előző találkozásunk óta felhalmozódtak.
20 év nagy idő egy ember, de egy konferencia életében is, a Kávészünet is alakulgatott, miközben a felnőttkorba lépett. Néhány éve született a konferenciához csatlakozó Kávéházi Szalon ötlete, amelynek hangulata a kávéház és a szalonok hangulatát egyszerre próbálja megteremteni. A szakmai kérdések szalonszerű, tehát sokoldalú, megközelítése színesíti a programot.
Az idő múlásával a rendezvény – mint a jó bor – egyre érettebb, egyre jobb lett, hasznára vált a „fiatalok”, a mai 50-esek belépése a szervezésbe.
Hogy mit hoz a jövő? Ha nem is minden részletében látjuk a választ pontosan, azt biztosan tudjuk, hogy a Kávészünetnek a jövőben is szolgálnia kell egy modern területi gyermekorvoslás továbbképzési igényeit. Ez a hatás azonban visszafelé is érvényes. Vagyis a Kávészünet folyamatos megújulásához meg kell újulnia mind a praxisok gyakorlatának, mind a gyermekellátás rendszerének, az egész házi gyermekorvoslásnak.
Ehhez kívánok fiataljainknak és a tapasztaltabbaknak is sok erőt és innovatív lendületet.

Kálmán Mihály

Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Vakcina Akadémia 2019.
2019. június 7.

Danubius Hotel Helia Budapest
1113 Budapest, Kárpát u. 62-64.

Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network