XXII. évfolyam 2. szám - 2017  hírvivő

XXII. évfolyam 2. szám - 2017 Hírvivő


Tartalom:
Szakmánk vonzereje az Y generációhoz tartozó kollégák szemszögéből - Van-e kötelező otthoni vizsgálat? - Gondolatok a hálapénzmentességről - A HGYE felhí­vása - Lyme-kor - eltelt 40 év - A gastroenteritis kezelése - Probiotikumok az antibiotikumrezisztencia-krí­zis küszöbén - Szemelvények a Kávészünetről - Gyermekorvosi klinikai vizsgálóhálózat - Meningococcus Európában - Teljesí­tményindikátorok Európában - Szakmai indikátorok - Homoszexualitás. LMBTI-gyermekek - Szülés utáni hangulatzavarok - In memoriam dr. Nelhübel ígoston

Igazolás

ÉS MÉG MINDIG íRJUK A SOK FELESLEGES IGAZOLÁST..... A május 7-én és 20-án í­rt, az igazolások témájával kapcsolatban í­rt bejegyzéseim folytatásaként szeretnék néhány aktualitásról hí­rt adni.

Szakmánk vonzereje - a jövőnk záloga A gyermekorvosi alapellátás, mint életpálya - az Y generációhoz tartozó kollégák szemszögéből

A magyarországi házi gyermekorvosok, a hazai gyermek-alapellátás fennmaradásáért dolgozók, vagy a gyermekegészségügy iránt kicsit is érdeklődők számára lassan alapvetésnek számí­t, hogy a magyarországi házi gyermekorvoslás - legalábbis jelenlegi formájában - lassú haláltusáját ví­vja.

Kötelesek vagyunk-e kimenni a gyerekhez?

A házi gyermekorvosnak kizárólag intézeten kí­vüli születés esetén kötelező (4-7 napon belül) az újszülött otthoni ellátása.

NO PARA! Gondolatok a hálapénzmentes gyermekellátásról

A HGYE küldötteinek tavaszi értekezletén elhangzott, hogy bár a tradicionális értelemben vett hálapénz bennünket, házi gyermekorvosokat gyakorlatilag nem érint, minden nyugta vagy számla nélkül kapott pénz paraszolvenciának minősül. Kérhetünk-e pénzt úgynevezett kényelmi szolgáltatásokért, mennyit, és adjunk-e róla számlát? Hallgassunk a témáról és menjen minden tovább ahogy eddig volt, vagy próbáljuk meg tisztába tenni a kérdéseket? Győri József kollégánkat, küldöttértekezletünk előadóját kértük fel a probléma kifejtésére.

A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK FELH͍VÁSA

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye kimondja, hogy a gyerekeknek joguk van a lehető legjobb egészségi állapothoz, ennek érdekében az államnak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő orvosi ellátásban és gyógyí­tó nevelésben részesüljenek

Lyme-kór - eltelt 40 év

Bár voltak európai előzményei, a Lyme-kórt teljes komplexitásában az Egyesült íllamokban í­rták le 1975-ben. A világ azonban csak akkor figyelt fel a felfedezésre, amikor Burgdorfer 1982-ben felismerte a később róla elnevezett kórokozót. Az első hazai betegeket 1984-ben diagnosztizáltam. Úgy alakult, hogy 1986-ban - klinikusként - magam fogtam hozzá a diagnosztikus (szerológiai) vizsgálatoknak. Szerencsétlenségemre az első vizsgálatok hibátlanul sikerültek, hogy aztán számtalan kudarc legyen a vakmerőségem büntetése. A sok kudarc sok tudományos igényű vizsgálatra kényszerí­tett. Az í­gy gyűjtött tapasztalataimból nyújtok át egy csokorra valót.

LEHET A HAGYOMÁNYOS KORSZERŰ?

Az acut gastroenteritis kezelésének legjelentősebb ví­vmánya, az Orális Rehidráló Terápia A fejlett ipari társadalmakban, elsősorban a három év alatti gyermekek között, az acut gastroenteritis és az annak következtében kialakult dehidráció az egyik leggyakoribb oka a sürgősségi betegellátó egységek felkeresésének és a hospitalizációnak1.

PROBIOTIKUMOK AZ ANTIBIOTIKUM­- REZISZTENCIA-KRíZIS KÜSZÖBÉN. MEGNYUGTATÓ MEGOLDíS, VAGY ÚJABB VESZÉLYFORRíS?

A probiotikumok megfelelő szakmai kontroll nélküli, egyre bővülő fogyasztása több kérdést is felvet. Ezek egyike a biztonság, amely egyre égetőbb, különösen most, az antibiotikumrezisztencia-krí­zis küszöbén. A felelős probiotikum-fogyasztás meghonosí­tása közös szakmai felelősségünk.

Szemelvények a 19. Kávészünet- konferencián elhangzott prezentációkból

DIABÉTESZ GYERMEKKORBAN Prof. Dr. Barkai László BAZ Megyei Kórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ

Szemelvények a 19. Kávészünet- konferencián elhangzott prezentációkból

AZ ELHíZíS, HYPERTONIA ÉS CARDIVASCULARIS RIZIKÓ MEGELՐZÉSE Dr. Török Dóra SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinka

Szemelvények a 19. Kávészünet- konferencián elhangzott prezentációkból

MOLEKULÁRIS ALLERGIA­DIAGNOSZTIKA TÁPLÁLÉK­ALLERGIíÁS GYERMEKEKNÉL Dr. Csáki Csilla immunológus Svábhegyi Gyermekgyógyintézet

Szemelvények a 19. Kávészünet- konferencián elhangzott prezentációkból

AZ ELMÚLT ÉV ALAPELLíTÁST IS ÉRINTՐ LEGFONTOSABB TERíPIíS KÖZLEMÉNYEI Prof. Dr. Szabó Attila SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

A HunPedNet megalapí­tása és tevékenysége

Két évvel ezelőtt, az akkor alakuló HGYE-MGYT szekcióban elhatároztuk, hogy létrehozzuk a Magyar Házi Gyermekorvosok Klinikai Vizsgálati Hálózatát (Hungarian Primary Care Pediatricians”™ Clinical Research Network, rövidí­tve HunPedNet), amelynek révén egy új tevékenységi kör jelent meg a HGYE palettáján.

Meningococcus-fertőzések - epidemiológiai körkép és megelőzési stratégiák Európában

Az invazí­v meningococcus-betegség (IMB) a bevezetett védőoltási programok ellenére is jelentős morbiditási és mor­talitási tényezőt jelent Európában. A betegséget okozó Neisseria meningitidis baktérium szerocsoportjai mind időben, mind földrajzilag változatossá­got mutatnak, időnként magasabb, időn­ként alacsonyabb aktivitással. A sze­rocsoportok változásának és helyi járványok kialakulásának okai nem teljesen egyértelműek: megjelenhetnek hipervi­rulens törzsek, vakcinációs programok ha­tására más-más szerocsoportok válnak dominánssá, emellett környezeti hatások is szerepet játszhatnak.

Európai szakmai indikátorok

Mi, alapellátó gyermekorvosok méltán és joggal vagyunk büszkék a házi gyermekorvoslás hazai tradí­ciójára, a hagyományokra épülő, magas szí­nvonalú, minőségi gyermek-alapellátásra

Homoszexualitás. LMBTI*-gyermekek és -serdülők a házi gyermekorvosi ellátásban

Lassan 30 évvel a rendszerváltás után több mint egy generációnyi fiatal nőtt fel, amely nem tapasztalta meg a megelőző évtizedek negligáló attitűdjét a homoszexuális emberek irányában. A mai kor gyermeke szabadabban lélegzik és gyűjt információt, impulzusokat, barátokat, ha a többségitől eltérő meleg, leszbikus, biszexuális, transznemű lel­kü­letet feltételezi magáról.

Szülés utáni hangulatzavarok

Munkánk szakmai szí­nvonalának folyamatos emelése mel­lett fontos számunkra az édesanyák, szülők edukálása is. Ennek érdekében az egyesület tudományos-szakmai munkacsoportja laikusoknak szóló, „oktató plakátsorozat” programot dolgozott ki. A várótermi kommunikációs felületen elhelyezett plakát, a várakozás időszakában nyújt olvasnivalót és hasznos információkat a szülőknek. Munkacsoportunk rövid szakmai kí­sérőanyagot is biztosí­t az adott téma háttéranyagaként. Kezdeményezésünk célja az orvos-beteg kommunikáció erősí­tése, a páciens és a gyógyí­tó viszonyának optimalizálása és a betegek orvosaik irányába érzett bizalmának erősí­tése. Kezdeményezésünk első témája a post partum depresszió.


Cikkek PDF formátumban
IdCímLetöltés
1PROBIOTIKUMOK AZ ANTIBIOTIKUM­- REZISZTENCIA-KRíZIS KÜSZÖBÉN. MEGNYUGTATÓ MEGOLDíS, VAGY ÚJABB VESZÉLYFORRíS?
2Lyme-kór - eltelt 40 év
3Szakmánk vonzereje - a jövőnk záloga A gyermekorvosi alapellátás, mint életpálya - az Y generációhoz tartozó kollégák szemszögéből
4Igazolás
5A teljes újság letöltése
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció