Elnök

Dr. Póta György

Dr. Póta György
1983-ban diplomáztam Budapesten, 1988-ig a Heim Pál kórházban dolgoztam, azóta vagyok körzeti, majd házi gyermekorvos Csepelen. 1998 óta vagyok a HGYE rendezvényeinek egyik szervezője, a vezetőség tagja, 2001-2004-ig az Ellenőrző Bizottság elnöke, 2008-tól a szervezet alelnöke. 2012. novemberében választottak a HGYE elnökévé. Az EAP tagjaként és az ECPCP egyik hazai delegáltjaként veszek részt a nemzetközi szakmai munkában.

Alelnökök

Dr. Muzsay Géza

Dr. Muzsay Géza
1986-ban végeztem, 1991-ig a győri Petz Aladár Megyei Kórház koraszülött-, csecsemő- és gyermekosztályán dolgoztam, majd házi gyermekorvos lettem Győrben. Szakmai irányításommal készült el egy, az iskolaorvosok munkáját segítő számítógépes program. Részt veszek a megyei gyermekvédelmi központ munkájában és a gyermekorvosi rendelők várójában vetített felvilágosító filmek készítésében. 2006 óta Győr-Moson-Sopron megye szakfelügyelő főorvosa vagyok. 2007-ben választottak a Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé. A felvilágosító tevékenység hatására az otthoni ellátások száma 5 év alatt tizenegyedére esett vissza. Az ügyelet átszervezésével, a takarékos gazdálkodással sikerült az ügyeleti díjakat közel a duplájára emelni annak ellenére, hogy az ügyelet összes bevétele csökkent.

Alakulásától tagja vagyok a Házi Gyermekorvosok Egyesületének, kezdetben több cikluson át küldöttként, 2005-től pedig a jogi bizottság tagjaként vettem részt a vezetőség munkájában, 2008-ban lettem vezetőségi tag. 2009-től követem az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) tagjaként az alapellátási munkacsoportjának tevékenységét. 2009-ben a Háziorvosi Szakmai Kollégium házi gyermekorvosi szakcsoportjának tagja lettem, 2011-ben megválasztottak a Szakmai Kollégium Gyermekalapellátási Tanácsának elnökévé. 2012. szeptemberétől az MGYT főtitkár-helyettese vagyok, 2012. novemberében a HGYEalelnökévé választottak.

Dr. Pátri László

Dr. Pátri László
A Pécsi Orvosegyetemen diplomáztam 1993-ban, majd a Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórházban kezdtem dolgozni. 1998-ban szakvizsgáztam, a gyermekkórházban Sulyok Endre professzor úr irányításával végzett testösszetétel-vizsgálatainkért a Magyar Gyermekorvosok Társasága Petényi Géza-díjjal tüntetett ki. Több nemzetközi kongresszus illetve tanulmányút mellett a délszláv háborút követően oktattam Bosznia-Hercegovinában. A komlói gyermekosztályon eltöltött néhány év után 2005 elejétől dolgozom házi gyermekorvosként Pécsett. 2008-ban szereztem a Pécsi Tudományegyetemen okleveles közgazda diplomát. 2005 óta a Családorvostani Intézet mentora vagyok. 2007 óta a területünkön dolgozó kollégák érdekvédelmét, továbbképzéseit szolgáló Pécsi Pediáter Érdekvédelmi Egyesület elnöke vagyok. 2006 és 2008 között városi, azóta Baranya megyei szakfelügyelői feladatokat látok el. 2008. őszétől a HGYEoperatív bizottságának tagjaként tevékenykedtem, 2012. novemberében alelnökké választottak.

A vezetőség tagjai

Dr. Altorjai Péter

 Dr. Altorjai Péter
2000-ben végeztem a Semmelweis Egyetemen. Megelőzően mentőápolóként, az egyetemi évek alatt több kórházban segédápolóként dolgoztam. A rezidens évek után a Madarász utcai Gyermekkórház kora-, csecsemő- illetve belgyógyászati osztályán dolgoztam. 2006-ban szakvizsgáztam, majd 2008 őszéig az EGIS Gyógyszergyár orvoslátogatója voltam, a kardiovaszkuláris vonalon dolgoztam a dél-pesti régióban. Rövid helyettesítést követően praxist vásároltam Csepelen, azóta is ott dolgozom. 2009 óta vagyok az egyesület tagja. 2010-től részben az informatikai fejlesztéssel foglalkozó, részben más munkacsoportok tagjaként a HGYE képviseletében bekapcsolódtam a European Academy of Paediatrics (EAP), valamint a Europen Confederation of Primary Care Paediatricians (ECPCP) munkájába. 2012-ben választottak a vezetőség tagjává.

Dr. Havasi Katalin

Dr. Havasi Katalin
Szegedi Orvosegyetem Általános Orvosi Karán végeztem 1988-ban, majd a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház gyermekosztályán kezdtem orvosi pályámat. 1993-ban szakvizsgáztam csecsemő-, és gyermekgyógyászatból, az óta házi gyermekorvosi praxist vezetek, valamint iskolaorvosi feladatokat is ellátok. 2000-ben lettem Hódmezővásárhely MJV Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke, 2002-2014-ig egészségügyi, ifjúság-egészségügyi tanácsnoka, jelenleg pedig ifjúság-egészségügyi szaktanácsadója vagyok. Ezen idő alatt, 2005-ben, az országban elsőként indult el városunk minden diákja számára egy komplex kardiovaszkuláris prevenciós program, mindennapos testneveléssel, és szenzitív hipertónia és CV rizikó-szűrővizsgálattal, szakmai együttműködésben a Szegedi Egyetem Gyermek Klinikájával és a SOTE TF Sportorvosi Tanszékével. 2008-tól minden korosztályt elérő „Egészséges Vásárhely” program indításának voltam részese. Alapító elnöke voltam városunkban a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak, valamint egy jótékonysági civil egyesületnek. Több bizottság elnöki feladatait is elláttam, így vezettem a Jogi, Ügyrendi, valamint az Oktatási-, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságot is. Jelenleg a gyermekkori kardiovaszkuláris rizikószűrés területén végzek kutató munkát. Praxisom a SZTE ÁOK akkreditált oktató helye.

Dr. Hóbor Miklós

Dr. Hóbor Miklós
1983-ban végeztem Pécsett. 1983-tól 1995-ig a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályán dolgoztam. Gyermekgyógyászatból 1987-ben, nephrológiából 1992-ben szakvizsgáztam. 12 év alatt az osztály minden részlegén dolgoztam, a gyermekintenzív részlegen vezetőként is. Több közleményem jelent meg nephrologiai témakörben, számos előadást is tartottam. Tagja vagyok az Európai Gyermeknefrológiai Társaságnak és az EAP-nak. 1995 óta dolgozom egy zalaegerszegi házi gyermekorvosi praxisban. Két éven keresztül a MOK Háziorvosi Szekciójának alelnöki tisztét töltöttem be. 2006-ban neveztek ki városi szakfelügyelő főorvosnak. 2004 óta vagyok a HGYEvezetőségnek tagja.

Dr. Horzsa Éva

Dr. Horzsa Éva
1991-ben diplomáztam a marosvásárhelyi orvosi egyetemen. Szakvizsgáig a dombóvári kórházban, majd 1995-től a budapesti Szent Margit Kórház Általános- és Intenzív Újszülött osztályán dolgoztam. 2000-ben neonatológia szakvizsgát tettem. 2003-tól Budapest IV. kerületében dolgozom házi gyermekorvosként. 2008 novemberében választottak a HGYEszakmai bizottságának, majd 2012-ben a vezetőség tagjává.

Dr. Kovács Ákos

Dr. Kovács Ákos
1987-ben diplomáztam Budapesten. Gyermekorvosi szakvizsgámat a Bókay utcai Gyermekklinikán szereztem, majd a II. sz. Szülészeti Klinika Perinatális Intenzív Centrumában koraszülöttek légzési adaptációjának problémáival foglalkoztam. Ezt követően egy ideig a „Bird” lélegeztetőgépeket gyártó cégnek dolgoztam klinikai szaktanácsadóként, ahol elsősorban szakmai továbbképzéseket szerveztem és vezettem, nemzetközi szimpóziumokon oktattam szerte Európában és Ázsiában. 2005-ben fél évig Angliában a James Cook Egyetemen egy klinikai kutatási programot vezettem.

2006-tól vagyok házi gyermekorvos Pest megyében. Két szomszédos település betegeit látom el, közel 1500 gyermeket, két asszisztenssel és három védőnővel dolgozom együtt. Praxisomban a magas szakmai minőséget egy modern, szolgáltatás-orientált, gyermekbarát megjelenéssel próbálom ötvözni. Fontosnak tartom egyfelől a folyamatos, evidenciákon alapuló önképzést, másfelől a szülőkkel, betegekkel való hiteles, nyílt kommunikációt.

Dr. Pejtsik Petra

Dr. Pejtsik Petra
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem 1991-ben. Első gyakorlati éveimet a Madarász utcai Gyermekkórházban töltöttem, innen szakvizsgáztam 1997-ben. 2001-től 2007-ig a Budapesti Korai Fejlesztő Központban dolgoztam, 2003-tól 2006-ig a gyermekorvosi feladatok mellett a Központ intézményvezető-helyettesi feladatkörét is elláttam. 2007 szeptemberétől tevékenykedem házi gyermekorvosként Budapest XX. kerületében. 2008 óta vagyok a HGYE tagja, 2012-ben választottak az Operatív bizottság, majd 2015-ben a Vezetőség soraiba. 2016-ban „Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember” végzettséget szereztem a Semmelweis Egyetemen.

Dr. Pölöskey Péter

Dr. Pölöskey Péter
1999-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen diplomáztam, majd első gyakorlati éveimet is itt, a Gyermekklinikán töltöttem. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsgámat 2005-ben, már a Mohácsi Kórház Gyermekosztályán dolgozva szereztem. Később egy országos központban – a Svábhegyi Gyermektüdőgyógyintézetben – lehetőségem volt második – gyermektüdőgyógyászati – szakvizsgám megszerzésére. Családommal 2010-ben költöztünk Spanyolországba, ahol kezdeti kórházi munkát követően, 2011-től 5 évig már az alapellátásban dolgoztam, mint gyermekorvos. Hazaköltözésünk után, 2016 januárjától Szombathelyen dolgozom házi gyermekorvosként. A HGYE vezetőségébe 2016-ban választottak.

Dr. Scheiber Dóra

Dr. Scheiber Dóra
Budapesten, a Semmelweis Egyetem Orvostudományi Karán végeztem. Gyakorlati éveimet a SE II. Gyermekklinikán kezdtem. Későbbiekben Prof. Sólyom János irányítása mellett androgén inszenzivitás tüneteit mutató betegek molekuláris genetikai vizsgálatát kutattam. A Magyar Williams Szindróma Társaság alapító tagja, és 6 éven keresztül főtitkára voltam. 2007 óta szakértői munkát folytattam az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben. A TÁMOP 6.1.4. keretében készülő Szülői Kérdőív koordinátora voltam, majd egy EU-s projekt keretében a Gyermekesély Program Országos Egészségügyi Szakértőjeként kaptam felkérést. A legutóbbi Civil Alternatív Jelentés egészségügyi-, szociális- és fogyatékosügyi munkacsoportját irányítottam.

Jelenleg Budapest XI. kerültben a Szent Kristóf Szakrendelőben végzek házi gyermekorvosi, valamint egy alapítványi iskolában iskolaegészségügyi tevékenységet. Emellett a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Gyermekegészségügyi Igazgatóságán szakértőként dolgozom. 2015-ben kértek fel a HGYE Szakmai bizottságának tagjává.

Felügyelő bizottság tagjai

Dr. Benedek László

Dr. Benedek László
1974-ben végeztem Budapesten. Szakvizsgáig a karcagi kórház újszülött-, gyermek- és fertőzőosztályain dolgoztam. 1978 óta vagyok Százhalombattán gyermekorvos, több mint hét évig voltam a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója, a Városi Vöröskereszt Szervezet elnöke. A rendszerváltás óta voltam tagja a városi képviselőtestület környezetvédelemmel, egészségügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságainak. Régóta foglalkoztat a környezeti ártalmak betegségekkel való összefüggése, ez vezetett az országos méretekben egyik legnagyobb környezet-epidemiológiai vizsgálat elvégzéséhez Százhalombattán. A felmérés eredményeiről számos előadás és publikáció készült, elősegítve, hogy a város környezetszennyezését a felelősök jelentős mértékben csökkentették. 2002-től 2006-ig voltam a város polgármestere. Az Orvosi Kamara Érdi területi szervezetének elnökhelyettese, majd a Pest megyei Etikai Bizottság tagja lettem, és több városi egyesület vezetőségi tagja voltam. Közel 10 éve vagyok különböző funkciókban a HGYE elnökségének tagja, utóbb az Ellenőrző Bizottság elnöke voltam. 2016-ban a Kamara Országos Etikai Bizottsága, illetve a HGYE Felügyelő Bizottsága tagjává választottak.

Dr. Kollár László

Dr. Kollár László
1989-ben a Semmelweis Egyetemen végeztem, 1993-ig a Bethesda Gyermekkórházban, majd 1999-ig a Szent László Kórház Csecsemő- és Gyermekintenzív Osztályán dolgoztam. 1998-ban gyermekgyógyászatból, 2001-ben aneszteziológia-intenzív terápiából tettem szakvizsgát. Részt vettem szakápolók, orvosok, gyermekgyógyász szakorvosok, intenzív-aneszteziológus szakorvosok képzésében. A Haemobil Kht. munkatársaként 1999 és 2003 között extracorporalis technikát igénylő akut betegek helyszíni ellátásában vettem részt, több száz gyermek- és több ezer felnőttbetegnél végeztem a regionális kórház intenzív osztályán akut plazmaferezist, hemodialízist, hemoperfúziós, hemofiltrációs vagy ultrafiltrációs kezelést. 2003 óta házi gyermekorvosként dolgozom Csobánkán. 2004-től aHGYEszakmai bizottságának voltam tagja, jelenleg ellenőrző bizottsági tag vagyok.

Dr. Nagy Katalin

Dr. Nagy Katalin
1983-ban végeztem a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, ezt követően a Békés megyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztályán dolgoztam. 1987-ben csecsemő- és gyermekgyógyászati, 1992-ben neonatológiai szakvizsgát tettem. A gyermekosztály minden részlegét végigjártam, a Gyulán létrehozott NIC részlegvezetője voltam 2008-ig, szervezője voltam a Perinatológiai Társaság 2005.-évi kongresszusának. 2008-tól a Bács-Kiskun megyei Kórház Gyermekosztályán dolgoztam a NIC részlegvezető főorvosként. 2010 őszétől vagyok házi gyermekorvos Tárnokon. Három cikluson keresztül tevékenykedtem a MOK etikai bizottságban.

Az egyesület ügyvezetője

Dr. Erdélyi István

Dr. Erdélyi István
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán végeztem 1979-ben. Hosszabb ideig dolgoztam az államigazgatás különböző szintjein, a Minisztertanács Titkárságán, az Országos Egészségvédelmi Tanács Titkárságán, majd a Nemzeti Egészségvédelmi Intézetben. Szakmai területem a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint ezzel összefüggésben a drogfogyasztás megelőzése volt. Több nemzetközi projekt menedzsmentjében vettem, részt (Academy for Educational Development, USA, Phare, Világbank). 1993 óta saját egészségügy szervező cégemet vezetem. Több civil szervezet szervezésében és vezetésében vettem részt, így jelenleg is a Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Kórházának Alapítványát, a kuratórium tagjaként, képviselem.Részt vettem az egyesület megalapításában, majd a kezdettől kezdve tanácsadóként segítettem a civil szervezet tevékenységét folyamatosan elláttam a jogsegély-szolgálati feladatokat. 2017. január 1-től, mint ügyvezető irányatom az egyesület adminisztratív munkáját.

Az egyesület titkára

Fekete Éva

Fekete Éva
Az Egészségügyi Főiskola elvégzése után 13 évig dolgoztam védőnőként a XIII. kerületben. 1999-ben szereztem másoddiplomát egészségügyi menedzserképző szakon. Részt vettem a HGYE szervezésében, melynek kezdetben mellékállású, 2005 óta főállású titkára vagyok.


2012-2016
Vezetőség
Dr. Póta György elnök
Dr. Muzsay Géza alelnök
Dr. Pátri László alelnök
Dr. Altorjai Péter vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Elek Marianna vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Horzsa Éva vezetőségi tag
Dr. Józsa Lajos vezetőségi tag
Dr. Király Balázs vezetőségi tag 2013-ig
Dr. Pető Gabriella vezetőségi tag 2015-ig
Dr. Pejtsik Petra vezetőségi tag

Tanácsadó testület
Dr. Huszár András
Dr. Kádár Ferenc
Dr. Kálmán Mihály

Ellenőrző bizottság
Dr.Benedek László
Dr.Kollár László
Dr.Nagy Katalin

Orvos-szakmai Bizottság
Dr.Kovács Ákos
Dr.Scheiber Dóra 2015-től
Dr.Szédelyi Nikolette 2015-ig
Dr.Zonda Igor

Operatív bizottság
Dr.Bényi Zsolt
Dr.Havasi Katalin 2015-től
Dr.Németh Jenő
Dr.Szentannay Judit


2008-2012
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kálmán Mihály alelnök
Dr. Póta György alelnök

Dr. Benedek László vezetőségi tag
Dr. Bényi Zsolt vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Józsa Lajos vezetőségi tag
Dr. Kádár Ferenc vezetőségi tag
Dr. Muzsay Géza vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Nelhübel Ágoston
Dr. Széll János
Dr. Sztanó Gabriella

Orvos-szakmai Bizottság
Dr. Horzsa Éva
Dr. Kollár László
Dr. Pető Gabriella

Operatív bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Kovács Julianna (2011-ig)
Dr. Pátri László


2004-2008
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kálmán Mihály alelnök
Dr. Kovács Julianna alelnök

Dr. Bényi Zsolt vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Gyimes Zsófia vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Kabács Ágnes vezetőségi tag
Dr. Kádár Ferenc vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Póta György vezetőségi tag
Dr. Újhelyi János vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Nelhübel Ágoston
Dr. Széll János
Dr. Sztanó Gabriella

Jogi, etikai, szakmapolitikai bizottság
Dr. Benedek László
Dr. Marosi Csaba
Dr. Muzsay Géza

Képzés, továbbképzés, tudományos bizottság
Dr. Berényi Károly
Dr. Józsa Lajos
Dr. Kollár László
Dr. Páll Gabriella


2001-2004
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kádár Ferenc alelnök
Dr. Kálmán Mihály alelnök

Dr. Batka Jenő vezetőségi tag
Dr. Bényi Zsolt vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Kovács Julianna vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Újhelyi János vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Póta György
Dr. Szamosfalvi Imre

Jogi, etikai, szakmapolitikai bizottság
Dr. Bognár Katalin
Dr. Széll János
Dr. Török Lajos

Képzés, továbbképzés, tudományos bizottság
Dr. Kabács Ágnes
Dr. Páll Gabriella
Dr. Stunya Edina

Pénzügyi, gazdasági, finanszírozási bizottság
Dr. Józsa Lajos
Dr. Marosi Csaba
Dr. Prágai Ágnes1998-2001
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kádár Ferenc alelnök
Dr. Rotyis György alelnök

Dr. Batka Jenő vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Kálmán Mihály vezetőségi tag
Dr. Kovács Julianna vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Újhelyi János vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Molnár Zoltán
Dr. Szamosfalvi Imre

Jogi, etikai, szakmapolitikai bizottság
Dr. Bognár Katalin
Dr. Széll János
Dr. Trásy Gábor

Képzés, továbbképzés, tudományos bizottság
Dr. Kabács Ágnes
Dr. Fekete Olga
Dr. Wilhelm Ottó

Pénzügyi, gazdasági, finanszírozási bizottság
Dr. Bényi Zsolt
Dr. Hont Judit
Dr. Póta György


1995-1998
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kádár Ferenc alelnök

Dr. Kovács Julianna vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Rotyis György vezetőségi tag
Dr. Takács Edit vezetőségi tag
Dr. Tóth József vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Kálmán Mihály
Dr. Molnár Zoltán
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció