A kötelező bárányhimlő elleni védőoltás időzítésével kapcsolatban a Házi Gyermekorvosok Egyesülete az alábbi tájékoztatást fogalmazza meg

Hí­rek 2019.07.14.
Az általános és kötelező bárányhimlő elleni védőoltás bevezetése a Kormányzat részéről fontos és örvendetes, a szakma által régen várt és a HGYE által is javasolt döntés. Sajnálatos, hogy az oltások időzítésével kapcsolatban a gyermekek ellátásában érintett szakmai szervezetekkel előzetesen semmilyen egyeztetés nem történt.
A védőoltások együttes beadásával kapcsolatban olyan információk jelentek meg a médiában felelős kormányhivatalnokok részéről, (pl. mellékhatások megnövekedő veszélye, kevésbé hatékony oltások, tapasztalat hiánya) melyek a jelenlegi szakmai ismereteinkkel, a hazai és a nemzetközi vakcinológiai gyakorlattal is ellentétben állnak és alkalmasak lehetnek a gyermekeket ellátó orvosok elbizonytalanítására, valamint a szülők félretájékoztatására. Tekintettel arra, hogy a fenti, szakmailag nem helytálló tájékoztatás széles rétegekhez juthatott el, fontosnak tartjuk kiemelni az alábbiakat: A védőoltások együttes beadásával kapcsolatban felmerülő esetleges aggályok (pl. fokozódó mellékhatások, nem megfelelő válasz a védőoltásokra) a jelenlegi szakmai ismeretek alapján nem tekinthetők megalapozottnak. Ezzel ellenkezőleg, sokszor igazolhatóan jobb immunválaszt eredményeznek, a gyermekeknek sokkal kisebb megterheléssel (stressz, fájdalom) járnak, és bizonyíthatóan javítják a családok együttműködését a védőoltások beadásánál. A jelenlegi magyar oltási rendben 12, 15 és 18 hónapos korban vannak kötelező védőoltások 1-2 éves kor között. Ezekkel a varicella oltás együtt, egy időben biztonságosan beadható. A legtöbb európai országban egy 12-18 hónap közötti időszakot határoznak meg, amikor az oltás beadása a szakma szabályai szerint akár külön, akár más, esedékes oltásokkal együtt történhet. Két új oltási időpont bevezetése további újabb felesleges orvos-páciens találkozást, értelmetlen terhelést jelent, és semmilyen előnnyel nem jár sem oltandó páciensek, sem a családok, sem az oltóorvosok vagy az egészségügyi személyzet számára. A bárányhimlő elleni kötelező védőoltás jelenleg 13 és 16 hónapos életkorra tervezett időzítésének – értesüléseink alapján – egyértelműen nem szakmai okai vannak. Miután az egyidejűleg beadott több védőoltás ismereteink szerint biztonságos és sokkal kevesebb megterheléssel jár a gyermekeknek, azt nem szakmai indokokra alapozott, központi döntéssel megakadályozni véleményünk szerint aggályos és gyermekjogi kérdéseket is felvet. Nem kellően megalapozott szakmai indokok alapján megválasztott újabb oltási időpontok beiktatása hosszú távon veszélyeztetheti a hazánkban eddig jól működő, az Európai Unió országaiban is kiemelkedően magas átoltottságot biztosító nemzeti immunizációs program hatékony működését. Felhívásunkhoz több száz alapellátó gyermekorvos és gyermekeket is ellátó háziorvos csatlakozott, aláírásával kifejezve az alábbi oltási rend bevezetését tartalmazó javaslat támogatását. 1. Minden magyar gyermeknek 12 és 18 hónapos életkora közötti időszakban 2 adag varicella oltást kell kapnia úgy, hogy a két oltás között legalább az alkalmazott oltóanyag előiratában meghatározott idő, a nemzeti immunizációs programba illeszkedően lehetőség szerint 3 hónap teljen el. 2. A varicella oltás akár önálló alkalommal, akár más, ebben az időszakban esedékes védőoltással együtt is beadható. 3. Két élő vírus oltás között, (varicella és MMR) ha nem egy alkalommal kerülnek beadásra, minimum 4 hét teljen el. Ez a javaslat nem áll ellentétben a most megjelent érvényes jogszabállyal, ugyanis magában foglalja a 13 és 16 hónapos életkorban történő önálló oltási időpontokat is. Emellett azonban lehetővé teszi az oltóorvosok számára, hogy a varicella oltásokat egy időben adják más, ebben az életkorban esedékes védőoltásokkal, a szakma szabályainak betartásával, az eddigi több, mint 20 éves hazai oltási gyakorlatnak, az érvényben lévő NNK módszertani ajánlásnak („A teljes oltási sorozat két oltásból áll, amelyeket 1-3 hónap különbséggel kell beadni. Javasolt az MMR oltással egy időben kezdeni az oltási sort.” Forrás: http://www.vacsatc.hu/) a nemzetközi szakmai protokolloknak, valamint evidenciákon alapuló irányelveknek és nem utolsó sorban az oltóanyagok alkalmazási előiratának megfelelően. A fenti oltási renddel kapcsolatosan szakmai állásfoglalást kértünk az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia Vakcinológiai Bizottságától és az Alapellátó Gyermekorvosok Európai Konföderációjától is. Mindkét szervezet egy-egy részletes támogató levélben fejezte ki teljes mértékű egyetértését a fenti javaslatunkkal. Bízunk abban, hogy a most hatályba lépett jogszabály hamarosan módosításra kerül, és egy, a jelenlegi ismereteink szerint a gyermekek számára a legkisebb megterheléssel járó, biztonságos, a hazai és nemzetközi szakmai ajánlásokkal és a nemzeti immunizációs programmal is jobban összhangban álló oltási rend kerül bevezetésre. A módosított rendelet az alábbi linken olvasható: http://www.hgye.hu/index.php?id=3andcid=187
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció