2020. 03. 24-től hatályba léptek a közterhekkel kapcsolatos jogszabályváltozások

Hí­rek 2020.04.03.

A 2020. március 24-én hatályba lépő kormányrendeletek:a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatosrészletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm.rendelet intézkedései.

A frissjogszabály az alanyi kör tekintetében pontosítja, kiegészíti a mentesítésiszabályokat


A kifizetőket érintő kedvezmények vonatkozásában közreadott részletszabályok

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól mentesül

  • kifizető (munkáltató) a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
  • az egyéni vállalkozó e jogállására tekintettel, továbbá
  • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti társas vállalkozó e jogállására tekintettel.

Fontos, hogy a mentesülés érinti ennek a körnek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét is!

rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség mértéke az eredeti kötelezettség kétharmadára csökkent, s az erre kötelezett az előleg megfizetésének kötelezettsége alól is mentesül.

A jelzett körnek a járulékfizetési kötelezettségét úgy kell teljesítenie, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetnie.

A kormányrendelet kiemeli, hogy a járulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

A kedvezményeket a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

A részletszabályok meghatározták továbbá, hogy a KATA-adózók esetében melyek azok a tevékenységek, amelyek vonatkozásában mentesülnek a tételes adó megfizetése alól a 2020. március, április, május és június hónapokra – kiemelve itt is, hogy a kedvezmény a társadalombiztosítási ellátások alapját nem érinti.

Ezek a tevékenységek a következőek:

  • egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
  • szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
  • általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
  • fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
  • fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

 

Fizetési könnyítési szabály, hogy a kisadózó vállalkozás a 2020. március 1. előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – lehet megfizetni. Az állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Abban az esetben azonban, ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszíti, és a tartozása egy összegben esedékessé válik. Ilyenkor az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül 2020. március 1-jétől is késedelmi pótlékot számít fel.

 

Forrás: Barabás Miklós, társadalombiztosítási szakember, közgazdász, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója

Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció