2020. 03. 24-től hatályba léptek a közterhekkel kapcsolatos jogszabályváltozások

Hí­rek 2020.04.03.

A 2020. március 24-én hatályba lépő kormányrendeletek:a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatosrészletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm.rendelet intézkedései.

A frissjogszabály az alanyi kör tekintetében pontosítja, kiegészíti a mentesítésiszabályokat


A kifizetőket érintő kedvezmények vonatkozásában közreadott részletszabályok

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség alól mentesül

  • kifizető (munkáltató) a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
  • az egyéni vállalkozó e jogállására tekintettel, továbbá
  • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti társas vállalkozó e jogállására tekintettel.

Fontos, hogy a mentesülés érinti ennek a körnek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét is!

rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség mértéke az eredeti kötelezettség kétharmadára csökkent, s az erre kötelezett az előleg megfizetésének kötelezettsége alól is mentesül.

A jelzett körnek a járulékfizetési kötelezettségét úgy kell teljesítenie, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetnie.

A kormányrendelet kiemeli, hogy a járulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

A kedvezményeket a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

A részletszabályok meghatározták továbbá, hogy a KATA-adózók esetében melyek azok a tevékenységek, amelyek vonatkozásában mentesülnek a tételes adó megfizetése alól a 2020. március, április, május és június hónapokra – kiemelve itt is, hogy a kedvezmény a társadalombiztosítási ellátások alapját nem érinti.

Ezek a tevékenységek a következőek:

  • egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
  • szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
  • általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
  • fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
  • fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

 

Fizetési könnyítési szabály, hogy a kisadózó vállalkozás a 2020. március 1. előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – lehet megfizetni. Az állami adóhatóság a 2020. március 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Abban az esetben azonban, ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszíti, és a tartozása egy összegben esedékessé válik. Ilyenkor az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül 2020. március 1-jétől is késedelmi pótlékot számít fel.

 

Forrás: Barabás Miklós, társadalombiztosítási szakember, közgazdász, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központjának oktatója

Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció