Orvosi igazolások a COVID-19 járvány idején - Az alapellátó szervezetek állásfoglalása - 2020/05/02

Hí­rek 2020.04.29.
Orvosi igazolások a COVID-19 járvány idején - Az alapellátó szervezetek állásfoglalása - 2020/05/02

A koronavírus-járványra tekintettel a bölcsődék és köznevelési intézmények átmenetileg bezártak, majd a 2020. április 30-án életbe lépő kormányrendelet (1) kötelezővé tette a bölcsődei, óvodai ügyeletek létrehozását. Ebben számunkra nagyon fontos kitétel jelent meg, amelynek értelmében a felügyelet igénylésekor a szülő nyilatkozik írásban arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. Megjegyzendő, hogy ilyen jogszabály korábban nem volt, egy évtizedek óta fennálló, szokásjogon alapuló elvárás a bölcsődék és köznevelési intézmények részéről, hogy a bölcsődék, óvodák a közösségbe való újrafelvételt orvosi igazoláshoz kötik.


A betegség miatti hiányzás igazolását is szabályozó jogszabályi rendelkezések (2,3) továbbra is érvényben maradtak, amely alapján orvosnak kell igazolnia a mulasztás tényét és időtartamát, a bölcsőde esetén pedig a betegség utáni egészséges állapotot. Véleményünk szerint a betegség miatti mulasztások igazolását a 152/2020 (IV.27.) rendeletben (1) leírtakhoz hasonlóan a járvány alatt ugyanúgy szülői nyilatkozathoz kell kötni. 


Álláspontunkat a következőkkel támasztjuk alá: 1. Ezen orvosi igazolások kiállítása szakmailag helytelen, ugyanis a gyermek egészséges állapotát megállapítani nem lehet, csak tünetmentességét.


2. Minden orvosi igazolás kiállítása a gyermek előzetes orvosi vizsgálatát feltételezi, amely tünetmentes gyermek esetén a Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) jelenleg érvényes rendelkezéseivel ellentétes, egyben, jelen járványügyi helyzetben  mind a gyermek és családja, mind az őt vizsgáló alapellátó gyermekorvos és vegyes praxisban dolgozó családorvos és munkatársai egészségére veszélyt jelent. (4) 


3. Tekintettel arra, hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatt a betegek ellátását jelenleg a telemedicina eszközeire kell alapozni, egy orvosi igazolás kiállítása nem lenne más, mint a szülői elmondás szavatolása, avagy a szülői felelősségnek az orvosra történő áthárítása. (4) 


4. Az alapellátó orvosoknak nem áll rendelkezésre a koronavírus-fertőzés diagnosztizálására alkalmas eszköz, és az NNK aktuális eljárásrendje alapján nem is végezhetnek ilyen vizsgálatot, ezért egy erre irányuló orvosi igazolás minden szakmaiságot nélkülöz. (4)


5. Egy tünetmentes gyermekről koronavírus-járvány esetén szakmailag azért sem helyes “egészséges” orvosi igazolást kiállítani, mert a betegség a fertőzött gyermekek 80%-ában tünetmentesen zajlik. (5)


 

Fent részletezettek alapján a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága, a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete közös Házi Gyermekorvosi Szekciója, a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Háziorvosok Online Szervezete véleményével egybehangzóan nem támogatja az orvosi igazolások kiállítását, sem a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzet alatt a bölcsődei, óvodai és digitális oktatásból való mulasztás miatt, sem a hagyományos oktatás-nevelésre és bölcsődei gondozásba való újbóli visszaálláskapcsán.   


Figyelembe véve, hogy a legfrissebb kormányrendelet (1) értelmében az ügyeleti ellátás igénybevételéhez a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben, a fentiek értelmében (ti. elsősorban telemedicinán keresztüli ellátásra van lehetőség) javasoljuk ezt kiterjeszteni azon esetekre is, amikor betegségből gyógyult és visszamegy a közösségbe (2,3,6) 


E nyilatkozat tartalmára a következő javaslatot tesszük:


Alulírott, ………………. (szülő/képviselő neve), mint …………………. nevű gyermektörvényes képviselője nyilatkozom, hogy a mai napon (közösségbe bocsátásdátuma), és az ezt megelőző 48 órában gyermekemnél a következő tüneteket nem észleltem:


Láz

Torokfájás

Nátha

Köhögés, nehézlégzés

Hányás, hasmenés

Bőrkiütés

Szemgyulladás

Fülfájás


Dátum:  


Készítették: Dr. Bogdányi Katalin, Dr. Korausz Etelka, Dr. Losonczi László,Dr. Tordas Dániel, alapellátó gyermekorvosok


Jogszabályi háttér:


1.           152/2020. (IV. 27.) Kormány rendelet a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

2.           15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek                  szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

3.           20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

4.           https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban

5.           https://koronavirus.gov.hu/gyik

6.           12/1991 (V.18.) a tanuló ifjúságüdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

IdCímLetöltés
1PDF fájl 1
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció