Orvosi igazolások a COVID-19 járvány idején - Az alapellátó szervezetek állásfoglalása - 2020/05/02

Hí­rek 2020.04.29.
Orvosi igazolások a COVID-19 járvány idején - Az alapellátó szervezetek állásfoglalása - 2020/05/02

A koronavírus-járványra tekintettel a bölcsődék és köznevelési intézmények átmenetileg bezártak, majd a 2020. április 30-án életbe lépő kormányrendelet (1) kötelezővé tette a bölcsődei, óvodai ügyeletek létrehozását. Ebben számunkra nagyon fontos kitétel jelent meg, amelynek értelmében a felügyelet igénylésekor a szülő nyilatkozik írásban arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. Megjegyzendő, hogy ilyen jogszabály korábban nem volt, egy évtizedek óta fennálló, szokásjogon alapuló elvárás a bölcsődék és köznevelési intézmények részéről, hogy a bölcsődék, óvodák a közösségbe való újrafelvételt orvosi igazoláshoz kötik.


A betegség miatti hiányzás igazolását is szabályozó jogszabályi rendelkezések (2,3) továbbra is érvényben maradtak, amely alapján orvosnak kell igazolnia a mulasztás tényét és időtartamát, a bölcsőde esetén pedig a betegség utáni egészséges állapotot. Véleményünk szerint a betegség miatti mulasztások igazolását a 152/2020 (IV.27.) rendeletben (1) leírtakhoz hasonlóan a járvány alatt ugyanúgy szülői nyilatkozathoz kell kötni. 


Álláspontunkat a következőkkel támasztjuk alá: 1. Ezen orvosi igazolások kiállítása szakmailag helytelen, ugyanis a gyermek egészséges állapotát megállapítani nem lehet, csak tünetmentességét.


2. Minden orvosi igazolás kiállítása a gyermek előzetes orvosi vizsgálatát feltételezi, amely tünetmentes gyermek esetén a Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) jelenleg érvényes rendelkezéseivel ellentétes, egyben, jelen járványügyi helyzetben  mind a gyermek és családja, mind az őt vizsgáló alapellátó gyermekorvos és vegyes praxisban dolgozó családorvos és munkatársai egészségére veszélyt jelent. (4) 


3. Tekintettel arra, hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatt a betegek ellátását jelenleg a telemedicina eszközeire kell alapozni, egy orvosi igazolás kiállítása nem lenne más, mint a szülői elmondás szavatolása, avagy a szülői felelősségnek az orvosra történő áthárítása. (4) 


4. Az alapellátó orvosoknak nem áll rendelkezésre a koronavírus-fertőzés diagnosztizálására alkalmas eszköz, és az NNK aktuális eljárásrendje alapján nem is végezhetnek ilyen vizsgálatot, ezért egy erre irányuló orvosi igazolás minden szakmaiságot nélkülöz. (4)


5. Egy tünetmentes gyermekről koronavírus-járvány esetén szakmailag azért sem helyes “egészséges” orvosi igazolást kiállítani, mert a betegség a fertőzött gyermekek 80%-ában tünetmentesen zajlik. (5)


 

Fent részletezettek alapján a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Tudományos Társasága, a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Házi Gyermekorvosok Egyesülete közös Házi Gyermekorvosi Szekciója, a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Háziorvosok Online Szervezete véleményével egybehangzóan nem támogatja az orvosi igazolások kiállítását, sem a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzet alatt a bölcsődei, óvodai és digitális oktatásból való mulasztás miatt, sem a hagyományos oktatás-nevelésre és bölcsődei gondozásba való újbóli visszaálláskapcsán.   


Figyelembe véve, hogy a legfrissebb kormányrendelet (1) értelmében az ügyeleti ellátás igénybevételéhez a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben, a fentiek értelmében (ti. elsősorban telemedicinán keresztüli ellátásra van lehetőség) javasoljuk ezt kiterjeszteni azon esetekre is, amikor betegségből gyógyult és visszamegy a közösségbe (2,3,6) 


E nyilatkozat tartalmára a következő javaslatot tesszük:


Alulírott, ………………. (szülő/képviselő neve), mint …………………. nevű gyermektörvényes képviselője nyilatkozom, hogy a mai napon (közösségbe bocsátásdátuma), és az ezt megelőző 48 órában gyermekemnél a következő tüneteket nem észleltem:


Láz

Torokfájás

Nátha

Köhögés, nehézlégzés

Hányás, hasmenés

Bőrkiütés

Szemgyulladás

Fülfájás


Dátum:  


Készítették: Dr. Bogdányi Katalin, Dr. Korausz Etelka, Dr. Losonczi László,Dr. Tordas Dániel, alapellátó gyermekorvosok


Jogszabályi háttér:


1.           152/2020. (IV. 27.) Kormány rendelet a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről

2.           15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek                  szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

3.           20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

4.           https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban

5.           https://koronavirus.gov.hu/gyik

6.           12/1991 (V.18.) a tanuló ifjúságüdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

IdCímLetöltés
1PDF fájl 1
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció