EESZT adatszolgáltatás

Hí­rek 2020.05.07.
az EESZT-be történő kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan mind a működési engedélyezés mind a finanszírozás vonatkozásában változások várhatók az alábbiak szerint:


1. Ellátási események elszámolhatósága a NEAK felé
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján a fekvőbeteg-szakellátásban a jövőben csak olyan ellátási esemény lesz a NEAK felé elszámolható, amely az EESZT-ben megfelelően rögzítésre, dokumentálásra került.

A módosítás szerint:
  • az ÁEEK mint az EESZT működtetője minden hónapban megküldi a NEAK részére az előző havi fekvőbeteg-szakellátási események EESZT-ben rögzített adatait, a jogszabályban meghatározott adattartalommal,
  • A NEAK ellenőrzi, hogy a megküldött adatok egyeznek-e a fekvőbeteg-szakellátók által elszámolásra jelentett ellátási eseményekkel; 
  • eltérés esetén pedig az eseményre vonatkozó finanszírozást visszavonja.
Az EESZT első alkalommal 2020. április hónapra vonatkozóan szolgáltat adatot a NEAK részére. A finanszírozás visszavonására azonban csak egy hónapos türelmi idő után, a 2020. májusra vonatkozó elszámolások tekintetében kerülhet sor.
 
2. Az EESZT csatlakozás, illetve az adatszolgáltatás ellenőrzése az NNK által
2020. június 1-jétől lép hatályba az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó, 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet, mely többek között lehetővé teszi, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az EESZT csatlakozás, illetve adatszolgáltatás elmulasztása esetén bírságot alkalmazzon az egészségügyi szolgáltatóval szemben, illetve adott esetben akár a működési engedélyét is megvonja.
A módosítás szerint:

  • a működési engedély iránti kérelemhez 2020. június 1-jét követően csatolni kell majd egy nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltató az EESZT csatlakozást az engedély véglegessé válását követő 8 napon belül elvégzi és ezt követően az adatszolgáltatást folyamatosan teljesíti,
  • a szolgáltató az EESZT csatlakozást az engedélye véglegessé válását követő 8 napon belül köteles elvégezni, és ezt követően az adatszolgáltatást folyamatosan teljesíteni,
  • az EESZT működtetője 2020. június 1-jét követően rendszeresen adatot szolgáltat az NNK felé a csatlakozási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről,
  • a működési engedélyt kiadó szerv pedig 2020. július 1-jétől ellenőrzi a kötelezettségek szolgáltató általi teljesítését, és szükség szerint bírságolhat, illetve egyéb jogkövetkezményeket alkalmazhat (így akár a működési engedélyt is megvonhatja).
Másrészt a jövőben a közreműködői szerződések kötelező tartalmi eleme lesz, hogy a közreműködőnek milyen feladatai vannak a közreműködés keretében végzett tevékenységgel összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében. Ezzel a jövőben egyértelművé válik minden fél számára, hogy közreműködő igénybevétele esetén ki köteles adatot szolgáltatni az EESZT-be. A jogszabály szerint a meglévő szerződéseket 2020. szeptember 1-jéig szükséges felülvizsgálni és módosítani.

IdCímLetöltés
1PDF fájl 1
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció