Határozat a HGYE rendezvényekről, tisztújítóról

Hí­rek 2020.05.22.
Tisztelt Kollégák!

A HGYE vezetősége május 16-án online megbeszélést tartott, amely során határozott az egyesület 2020. év második félévi működéséről, ennek 3. napirendi pontjában az idei évi rendezvényekről.

A testület áttekintette a kialakult helyzetet és mérlegelte a lehetőségeket. A járvány esetleges második hullámától tartva és a szállodákat érintő korlátozásokat, valamint egyéb rendezvény-szervezési és logisztikai nehézségeket is tekintetbe véve több száz fős konferenciák lebonyolítását nem tartjuk biztonságosnak, észszerűen vállalhatónak és kivitelezhetőnek. A fenti okok miatt a vezetőség 3/2020 (05.16.) VSZ egyhangú döntése értelmében, az egyesület ebben az évben, sem a korábban őszre halasztott Kávészünet Konferenciát, sem a novemberre tervezett szokásos Őszi Konferenciáját nem tartja meg. Terveink szerint, mindkét rendezvényünk a következő évben, a korábban megszokott időpontokban rendezzük meg.
Egyesületünk alapszabálya szerint (8.§ (4.) bekezdés) a jelenlegi vezetőség és a küldöttek mandátuma 2020. december 31-én lejár. Tekintettel arra, hogy novemberben kellene az aktuális tisztújító küldöttgyűlést tartanunk, a vezetőség megtárgyalta az ezzel kapcsolatos teendőket is. Az alapszabályunk értelmében a tisztújítást a küldöttek megválasztásának kell megelőznie, erre a jelen helyzetben nincs lehetőség és az alapszabálynak megfelelő megoldás sem áll rendelkezésre, így nem volna célszerű és tisztességes új vezetőséget választanunk. A vezetőség egyhangúlag megszavazta, hogy a tisztújító küldöttgyűlést elhalasztjuk és terveink szerint 2021 tavaszán tartjuk meg. Addig is a jelenlegi vezetőség - mandátumának lejártát követően - ügyvivői minőségben látja el feladatát, vagyis teljes felelősséggel gondoskodik az egyesület mindennapi működéséről, de nem hoz hosszabb távra kiható stratégiai döntéseket, amivel a következő vezetőség kezét bármiben megkötné.
A fentiek nem jelentik az egyesület működésének leállását. A Hírvivő az eredeti terveink szerint továbbra is negyedévente, a megszokott terjedelemben és formában jelenik meg, és dolgozunk egy online konferencia technikai, szakmai és financiális részleteinek kidolgozásán is. A járvány idején gyakrabban adtunk ki elektronikus hírleveleket, azzal a céllal, hogy ezzel is segítsük egyesületünk tagjainak munkáját a rendkívüli helyzetben. Ezt továbbra is folytatni szándékozunk, különös figyelmet szentelve - ahogyan ezt eddig is tettük - a szakmapolitikai változásoknak, rendeletek, eljárásrendek és jogszabály-módosítások értelmezésének, valamint szakmai állásfoglalások megfogalmazásának a kompetenciánkba tartozó aktuális kérdésekben.
A vezetőség bízik a tagság támogatásában és egyetértésében a fenti döntésekkel kapcsolatban. Kérjük, hogy a hgye@mail2000.net e-mail címen jelezzék felénk egyetértésüket, ellenvetéseiket vagy eltérő javaslataikat, segítve ezzel a vezetőség munkáját.
Köszönjük mindenkinek az áldozatos munkáját és kitartását a járvány ideje alatt. 
Bízva abban, hogy a hirtelen nyakunkba szakadt változások néhány pozitív hozadékát át tudjuk majd menteni, be tudjuk majd építeni mindennapi munkánkba, így a közeljövőben számos közös feladat vár ránk. A mi munkánkra is érvényes az, hogy többé nem mehet minden ugyanúgy, ahogy eddig. Ha nem ugyanúgy, akkor pedig csak jobban mehet, de ezt csak együtt tudjuk elérni. Ahhoz, hogy az új vezetőség a jövő év tavaszán egy újjászervezett, működőképes gyermek-alapellátás egyik legfontosabb, meghatározó, megkerülhetetlen szereplőjének irányítását vehesse át, feltétlen szükség van a HGYE tagságának aktív közreműködésére. 
Ennek reményében kívánunk további eredményes munkát és jó egészséget a HGYE vezetősége nevében.

Budapest, 2020. május 18.


Dr. Póta György Dr. Kovács Ákos
elnök  szakmai-tudományos munkacsoport vezető
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció