ÁEEK tájékoztatója a gyermekek számára felírt gyógyszerek kiváltási lehetőségéről, valamint a mobilToken-ről

Hí­rek 2020.06.04.
ÁEEK tájékoztatója a gyermekek számára felírt gyógyszerek kiváltási lehetőségéről, valamint a mobilToken-rőlAz Állami Egészségügyi Ellátó Központ hírleveléből megtudhatja
- mikortól és milyen formában újul meg a gyermekek számára felírt gyógyszerek kiváltási lehetősége,
- hogyan segíti az EESZT mobilToken az orvosokat.
Megújul a gyermekek számára felírt gyógyszerek kiváltási lehetősége

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása szerint előterjesztésre került az a rendeletmódosítás, mely biztosíthatja, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencven napig a gyógyszereket felírási igazolás nélkül, a beteg TAJ-számának megadását követően továbbra is kiadják majd a patikákban, amennyiben a kiváltó hitelt érdemlően igazolni tudja a saját személyazonosító adatait. 

A gyógyszerkiváltás, fenti határidőn túli további támogatására az EESZT-ben már elérhető a meghatalmazások és törvényes képviseleti jogosultságok rendszere. 

A rendszerből lekérdezhető meghatalmazás vagy rögzített törvényes képviselet biztosítja a gyógyszerek egyszerű kiváltását az arra jogosultak számára. A Lakossági Portál funkcióihoz való hozzáférés pedig elérhetővé teszi minden meghatalmazott vagy törvényes képviselő számára, hogy támogatást nyújtson az érintett páciensnek az ott található információk nyomon követésében és értelmezésében, valamint az EESZT-ben tárolt adatok láthatóságának szabályozásában a digitális önrendelkezési nyilatkozatok megtétele által. A meghatalmazás funkció az EESZT Lakossági Portálján (eeszt.gov.hu) az Önrendelkezési modulban érhető el az Ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok számára.
A törvényes képviselet rögzítése - tekintettel arra, hogy ez esetben a képviseletet írásbeli dokumentumokkal szükséges alátámasztani - a Kormányablakokban személyes ügyintézéssel kezdeményezhető az alábbiak szerint:

14 éven aluli gyermek esetén
A Kormányablakban személyazonosság igazolása után a törvényes képviselő benyújthatja a törvényes képviselet rögzítése iránti kérelmet. Ehhez szükség van a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatására. 
A Kormányablakban történő eljáráshoz nem feltétlenül szükséges mindkét szülőnek megjelennie, az eljárásra meghatalmazást adhatnak egymásnak. Így a megjelenő szülő saját- és meghatalmazottként a másik fél törvényes képviseleti jogát is kérheti rögzíteni a megfelelő, jogosultságot igazoló okiratok bemutatását követően.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÉS OKIRATOK:
Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben rögzítésére
A jogosultság igazolásához házastársak esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonata szükséges.
Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve házassági bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó.
Amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését szükséges bemutatni. 
Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása szükséges, amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra került.

Szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló 14-18 éves korú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú esetén
A Kormányablakban személyazonosság igazolása után a törvényes képviselő benyújthatja a törvényes képviselet rögzítése iránti kérelmet. Ehhez szükség van a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló okirat bemutatására. 
Törvényes képviseleti jogosultság rögzítését kérheti - törvényes képviselő által az eljárásra meghatalmazott - harmadik személy is. 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÉS OKIRATOK:
Kérelem törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben rögzítésére
A jogosultság igazolásához házastársak esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonata szükséges.
Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve házassági bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó. 
Amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését szükséges bemutatni. 
Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása szükséges, amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra került.
Gyámhatóság határozata gyám kirendeléséről

Törvényes képviseleti jogosultságot rögzíthet - törvényes képviselő által az eljárásra meghatalmazott - harmadik személy is. 
A rögzítés iránti eljárásra meghatalmazott harmadik személy az alábbi dokumentumok bemutatásával járhat el a Kormányablakban: 
Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése ügyében történő eljárásra
Személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél)
A képviseleti jogosultságot igazoló okirat

További részletek az EESZT-ben működő képviseleti jogosultságokról:
https://www.eeszt.gov.hu/hu/kepviseleti-jogosultsagok-az-eeszt-ben


EESZT mobilToken segíti az orvosokat 

Android környezetben elérhetővé vált a távoli rendszerhasználatot támogató EESZT mobilToken azonosítási rendszere. A mobil eszközre telepíthető, azonosító kód generáló alkalmazás az EESZT bejelentkezéshez egy egyszeri, egyedi PIN-kódot állít elő, és segítségével az orvosi szoftverek képessé válnak az EESZT-csatlakozásra eSzemélyi igazolvány használata nélkül is. Használatához az EESZT Ágazati Portál (portal.eeszt.gov.hu) felületén szükséges elindítani a regisztrációt, melyben az alábbi ábra nyújt segítséget:
 
A mobilToken medikai rendszerekben történő elérhetőségéről a rendszerszállítók tudnak további felvilágosítást adni, míg az alkalmazás regisztrációjával és használatával kapcsolatban a https://portal.eeszt.gov.hu/hu/belepes-az-eeszt-be oldalon tájékozódhat.   

Kontakt Center 
Kérdése van? Kérdezze kollégánkat írásban a helpdesk.eeszt@aeek.hu címen vagy telefonon a +36 1 920 1050-es számon 
(H-CS: 8:00-16:30 és P: 8:00-14:00).
IdCímLetöltés
1PDF fájl 1
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció