EESZT-t érintő változások a veszélyhelyzet megszűnésével - megmaradnak az eReceptek

Hí­rek 2020.07.06.
Az Országgyűlés döntése értelmében, a veszélyhelyzet megszűnését követően is – időkorlát nélkül – megmarad az eReceptek egyszerűsített kiváltási módja, amelyhez a beteg TAJ-számának megadása mellett a kiváltó személyazonosságának hitelt érdemlő igazolására van szükség.

A telemedicinás ellátások lehetősége megmarad a veszélyhelyzet után is, így az ellátás sajátosságait és orvosszakmai indokoltságát figyelembe véve továbbra is lehetőség van a beteg távollétében előszűrést végezni, diagnózist vagy terápiás javaslatot felállítani, távmonitoringot lefolytatni, gyógyszert rendelni, vagy védőnői gondozást folytatni távmonitoring eszközökkel és egyéb infokommunikációs technológiák révén hozzáférhető információk alapján. Az egészségügyi ellátó a telemedicina szolgáltatásokat – az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó szabályok szerint – dokumentálja, és rögzíti az intézményi informatikai rendszerben, amely létrehozza az EESZT-ben az ellátáshoz kapcsolódó eseménykatalógus-bejegyzést és elektronikus kórtörténeti dokumentumot. Így a telemedicinás ellátás az EESZT-ben rögzített ellátási eseményként hagy lenyomatot. A most elfogadott szabályozás a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig van érvényben, azonban felhatalmazó rendelkezés biztosítja a Kormány számára annak lehetőségét, hogy szükség szerint rendeletben szabályozza a telemedicinás ellátások feltételeit.

Gyógyászati segédeszközök elektronikus felírása

Kérjük, hogy a magisztrális vények felírására fenntartott szabadszöveges mezőbe ne írjanak gyógyászati segédeszközöket, mert ezen eszközök felírását az EESZT nem támogatja.
Az így beküldött vények kiszolgálása nem lehetséges, a páciensek ellátatlanul maradnak!
Az elektronikusan felírt GYSE-vények kiváltása jelenleg kizárólag gyógyszertárakban lehetséges, azonban a papír vényen rendelt termékek továbbra is kiválthatók a gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál is.

Az EESZT eRecept moduljában a vényírási szabályoknak megfelelően jelenleg kizárólag a NEAK által engedélyezett gyógyászati segédeszközök elektronikus vényfelírására van lehetőség. Az egyéb, társadalombiztosítási támogatással rendelkező GYSE-k továbbra is csak papír alapon rendelhetők.

Az engedélyezett eszközök elektronikus vényfelírásának folyamata a 14/2007-es EüM rendelet értelmében az EMMI által véleményezett, EESZT által publikált tájékoztatók szerint a következő:

- A jogszabály kihirdetését követően a NEAK közleményében meghatározott egyes gyógyászati segédeszközök a beteg kérésére elektronikus vényen is rendelhetők és beküldhető az EESZT-be az eRecept modul jelenlegi szolgáltatásaival.
- Az érintett termékkört a medikai szoftverekben a gyógyszerkészítményekhez hasonlóan lehet kiválasztani.
- Az orvos a gyógyászati segédeszköz felírása során minden esetben tájékoztatja a páciensét a vénykiáltási lehetőségekről, az alábbiak szerint:
             - papír alapú GYSE vény GYSE forgalmazónál és gyógyszertárban is kiváltható
             - eReceptre felírt GYSE kizárólag gyógyszertárban váltható ki, felírási igazolás alapján GYSE Forgalmazó nem jogosult az eszköz kiszolgálására.
- A felírás – a fenti szempontok figyelembevétele mellett – minden esetben a páciens kívánsága szerint történik.
- Az elektronikus úton írható GYSE-t TTT kóddal kell rendelni az EESZT-ben (ISO kód alapon történő beküldés nem lehetséges).
- A vényíráshoz szükséges további GYSE-specifikus információkat az UTASITAS mezőben (max. 255 karakter) szükséges szövegesen feltüntetni.
- Az UTASITAS mezőbe az orvos beírhatja az oldaliságot, testtájékot, méretet, a szakorvosi javaslat naplósorszámát, valamint a betegnyilatkozatok (tájékoztatás, kihordási idő) meglétét.
- Felírási igazolás nyomtatása az érvényes jogszabályoknak megfelelően történik,
- A felírt vény érvénytelenítésére az eddigi gyakorlatnak megfelelően GYSE esetén is lehetőség van.

Az ÁEEK Hírlevele innen tölthető le:
IdCímLetöltés
1PDF fájl 1
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció