EESZT-t érintő változások a veszélyhelyzet megszűnésével - megmaradnak az eReceptek

Hí­rek 2020.07.06.
Az Országgyűlés döntése értelmében, a veszélyhelyzet megszűnését követően is – időkorlát nélkül – megmarad az eReceptek egyszerűsített kiváltási módja, amelyhez a beteg TAJ-számának megadása mellett a kiváltó személyazonosságának hitelt érdemlő igazolására van szükség.

A telemedicinás ellátások lehetősége megmarad a veszélyhelyzet után is, így az ellátás sajátosságait és orvosszakmai indokoltságát figyelembe véve továbbra is lehetőség van a beteg távollétében előszűrést végezni, diagnózist vagy terápiás javaslatot felállítani, távmonitoringot lefolytatni, gyógyszert rendelni, vagy védőnői gondozást folytatni távmonitoring eszközökkel és egyéb infokommunikációs technológiák révén hozzáférhető információk alapján. Az egészségügyi ellátó a telemedicina szolgáltatásokat – az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó szabályok szerint – dokumentálja, és rögzíti az intézményi informatikai rendszerben, amely létrehozza az EESZT-ben az ellátáshoz kapcsolódó eseménykatalógus-bejegyzést és elektronikus kórtörténeti dokumentumot. Így a telemedicinás ellátás az EESZT-ben rögzített ellátási eseményként hagy lenyomatot. A most elfogadott szabályozás a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig van érvényben, azonban felhatalmazó rendelkezés biztosítja a Kormány számára annak lehetőségét, hogy szükség szerint rendeletben szabályozza a telemedicinás ellátások feltételeit.

Gyógyászati segédeszközök elektronikus felírása

Kérjük, hogy a magisztrális vények felírására fenntartott szabadszöveges mezőbe ne írjanak gyógyászati segédeszközöket, mert ezen eszközök felírását az EESZT nem támogatja.
Az így beküldött vények kiszolgálása nem lehetséges, a páciensek ellátatlanul maradnak!
Az elektronikusan felírt GYSE-vények kiváltása jelenleg kizárólag gyógyszertárakban lehetséges, azonban a papír vényen rendelt termékek továbbra is kiválthatók a gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál is.

Az EESZT eRecept moduljában a vényírási szabályoknak megfelelően jelenleg kizárólag a NEAK által engedélyezett gyógyászati segédeszközök elektronikus vényfelírására van lehetőség. Az egyéb, társadalombiztosítási támogatással rendelkező GYSE-k továbbra is csak papír alapon rendelhetők.

Az engedélyezett eszközök elektronikus vényfelírásának folyamata a 14/2007-es EüM rendelet értelmében az EMMI által véleményezett, EESZT által publikált tájékoztatók szerint a következő:

- A jogszabály kihirdetését követően a NEAK közleményében meghatározott egyes gyógyászati segédeszközök a beteg kérésére elektronikus vényen is rendelhetők és beküldhető az EESZT-be az eRecept modul jelenlegi szolgáltatásaival.
- Az érintett termékkört a medikai szoftverekben a gyógyszerkészítményekhez hasonlóan lehet kiválasztani.
- Az orvos a gyógyászati segédeszköz felírása során minden esetben tájékoztatja a páciensét a vénykiáltási lehetőségekről, az alábbiak szerint:
             - papír alapú GYSE vény GYSE forgalmazónál és gyógyszertárban is kiváltható
             - eReceptre felírt GYSE kizárólag gyógyszertárban váltható ki, felírási igazolás alapján GYSE Forgalmazó nem jogosult az eszköz kiszolgálására.
- A felírás – a fenti szempontok figyelembevétele mellett – minden esetben a páciens kívánsága szerint történik.
- Az elektronikus úton írható GYSE-t TTT kóddal kell rendelni az EESZT-ben (ISO kód alapon történő beküldés nem lehetséges).
- A vényíráshoz szükséges további GYSE-specifikus információkat az UTASITAS mezőben (max. 255 karakter) szükséges szövegesen feltüntetni.
- Az UTASITAS mezőbe az orvos beírhatja az oldaliságot, testtájékot, méretet, a szakorvosi javaslat naplósorszámát, valamint a betegnyilatkozatok (tájékoztatás, kihordási idő) meglétét.
- Felírási igazolás nyomtatása az érvényes jogszabályoknak megfelelően történik,
- A felírt vény érvénytelenítésére az eddigi gyakorlatnak megfelelően GYSE esetén is lehetőség van.

Az ÁEEK Hírlevele innen tölthető le:
IdCímLetöltés
1PDF fájl 1
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció