Legkésőbb péntek a határideje a gyakorlati időt igazoló dokumentumok benyújtásának

Praxisközösség 2021.02.23.
Kedves Kollégák!

Az elmúlt napokban biztos mindenki megkapta a NEAK elektronikus tájékoztató levelét, amelyben kéri, hogy a finanszírozás folyamatossága érdekében a gyakorlati időt igazoló dokumentumok másolatát legkésőbb péntekig küldjük meg. Ez azért fontos, mert a bértámogatás összege az orvosok esetében a gyakorlati időtől és a praxisközösséghez történő csatlakozástól függ.

A gyakorlati idő igazolására elfogadható pl. a tb. jogviszony igazolásáról szóló dokumentum, munkakönyv, munkáltatói igazolás, munkaszerződés, kinevezés (közalkalmazott), NAV igazolás (egyéni vállalkozó), továbbá ha meghatározott ideje fennáll a NEAK-kal a finanszírozási szerződéses jogviszony, annak időtartama is elfogadható igazolásként. Ez utóbbit külön jelezni kell, amennyiben ezen okból nincs külön igazolás benyújtva.

Módosításra került az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm. rend.), mely szerint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (továbbiakban: Eszjtv.) hatálya alá nem tartozó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvos) szolgálatokban a foglalkoztatott egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó) után havonta bértámogatásra jogosult, amelyet az egészségügyi dolgozót közvetlenül megillető, munkabérére és annak közterheire köteles fordítani. A bértámogatásra a háziorvosi szolgálatok a rendes havi finanszírozással egyidejűleg jogosultak.
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció