HGYE online küldöttgyűlés - 2021. május 15. (szombat), 9:00 óra

Hí­rek 2021.05.07.
Tisztelt Tagtársak! Kedves Kollégák!

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk, és ezúton tájékoztatjuk, hogy a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi és Szakmai Egyesületének (székhely: 1133 Budapest, Ipoly u. 5/E) vezetősége az alapszabály 16. § (2) bekezdése értelmében a szervezet évi rendes küldöttgyűlését összehívja. A 2020. évi LVIII. törvény értelmében lehetőség van a küldöttgyűlést hírközlő eszköz (ZOOM) használatával megtartani.

A küldöttgyűlésen a küldöttek és a szavazati joggal rendelkező tagok mellett, a rendes tagok, tiszteletbeli és pártoló tagok egyaránt részt vehetnek, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

A küldöttgyűlés időpontja: 2021. május 15-én (szombat), 9 óra.

A küldöttgyűlés helye: elektronikus hírközlő eszköz használatával (ZOOM).
A részvétel regisztrációhoz kötött.

Napirend:

  1. Megnyitó - dr. Havasi Katalin elnök, levezető elnök
  2. A küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  3. A egyesület vezetőségének előterjesztése és a Felügyelő Bizottság jelentése a HGYE 2019. évi (módosított) és 2020. évi számviteli beszámolójáról, a HunPedNet tevékenységének és pénzügyi beszámolójának bemutatása, határozathozatal - Előadó: dr. Havasi Katalin elnök
  4. Az egyesület vezetőségének előterjesztése és a Felügyelő Bizottság jelentése a HGYE 2021. évi költségvetéséről, javaslat a küldöttgyűlés számára a 2021. évi költségvetés elfogadása tárgyában hozandó határozatra                                                  Előadó: dr. Pejtsik Petra, a felügyelő bizottság elnöke
  5. Javaslat az egyesület alapszabályának módosítására, határozathozatal - Előadó: dr. Havasi Katalin, elnök  
  6. Javaslat a Legjobb Hír-szerző Díj alapításáról, határozathozatal - Előadó: dr. Kovács Ákos felterjesztő, szakmai alelnök
A küldöttgyűlés határozatképtelenség esetén, a megismételt küldöttközgyűlést: 2021. május 15-én (szombat), 11 órára ZOOM használatával összehívom.
 
A megismételt küldöttgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében, a jelenlévő küldöttek számától függetlenül határozatképes lesz.

A részvétel regisztrációhoz kötött, amelyre az alábbi linken van lehetőség jelentkezni!

A témák fontossága miatt, a küldöttek és összekötők virtuális részvételére feltétlenül számítunk május 15-én!

A küldöttgyűlést követően, 13 órától "Korszerű csecsemőtáplálás 2021" továbbképző webináron vehetnek részt! 

Üdvözlettel,
Dr. Havasi Katalin
HGYE elnök

https://ementinplus.hu/course/view/hazi-gyermekorvosok-egyesulete-kuldottgyules-1
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció