Szoros praxisközösségek - beküldési határidő: 2021. július 25-ig

Praxisközösség 2021.06.22.
2021. június 14-én közzétételre került (alapellatas.okfo.gov.hu) a praxisközösségi konzorciumok, valamint az egyesült és integrált praxisközösségek nyilvántartásba vételi felhívása, valamint május végén néhány ponton módosult a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet, amelyek kapcsán szeretnénk néhány fontos információval szolgálni.

Nyilvántartásba vételi felhívás: https://alapellatas.okfo.gov.hu/szoros-praxiskozossegi-egyuttmukodesek/
Elektronikus űrlap: https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxiskozossegi-nyilvantartasba-veteli-kerelem/
Együttműködési megállapodás minta: https://alapellatas.okfo.gov.hu/szoros-praxiskozossegi-egyuttmukodesek/


 


Szoros praxisközösségi együttműködések kialakítása

A praxiskezelő által regisztrált, kollegiális praxisközösségbe felvételt nyert közel 7 ezer háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis számára 2021. június 14-én megnyílt a lehetőség a szoros praxisközösségi együttműködések kialakítására is. Nemcsak azok vehetnek részt ebben a folyamatban, akik egyébként korábban előzetesen már jelezték erre vonatkozó szándékukat, hanem a kollegiális praxisközösségekbe felvételt nyert valamennyi szolgálat, sőt – a rendelet módosításának köszönhetően – indokolt esetben a praxiskezelő felmentésével lényegében minden praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxis részt vehet praxisközösségi konzorcium, illetve egyesült és integrált praxisközösség létrehozásában. Javasoljuk tehát, hogy éljenek a lehetőséggel és az együttműködések kialakítása során vegyenek számításba minden praxist és bátran vegyék fel a kapcsolatot minden közeli kollégával.

A nyilvántartásba vételi felhívásban szereplő információk eloszlatják a legutolsó kétségeket is a praxisközösségi vállalásokkal kapcsolatban. A dokumentum részletesen tartalmazza a praxisközösségek feladatait, amelyek lényegében két csoportba sorolhatóak. Az első csoportba azoknak a felméréseknek és fejlesztési terveknek az összeállítása tartozik, amelyekből adatot és információt szeretnénk nyerni arról, hogy a páciensek magasabb szintű ellátása érdekében milyen erőforrások állnak jelenleg rendelkezésükre, illetve a praxisközösségek milyen kompetenciákkal, milyen eszközökkel milyen új tevékenységek megvalósítására lennének nyitottak célzott forrás biztosítása esetén. Ezek közül az első a praxisközösség munkatársainak és szakképesítéseinek felmérése lesz, amelyet a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül kell (elektronikusan) elkészíteni. A szakmai feladatok másik csoportja egy folyamatos emelt szintű praxisközösségi szakmai teljesítmény megvalósítása, amelynek konkrét tartalma a felhívás mellékletében szereplő 48 különböző szakmai tevékenységből szabadon kiválasztható, így a praxisközösség szakmai portfóliója egyedileg összeállítható.
 
A nyilvántartásba vételi kérelem elkészítéséhez ismét egy egyszerű elektronikus űrlap készült, amely már azzal is segíti a kitöltést, hogy kiszűri, ha véletlenül elírásra került a praxis 9 jegyű azonosítója. Az űrlap adataiból a kollegiális praxisközösségi regisztrációnál már kipróbált módon most két dokumentum készül. A nyilvántartásba vételi kérelmet a konzorciumvezető, vagy az új praxisközösségi szolgáltató (képviselője) írja alá, annak mellékletét (a nyilatkozatokat) pedig a praxisközösséget létrehozó szolgálatok orvosai vagy a praxisokat működtető egészségügyi szolgáltatók (képviselői).

A legegyszerűbb feladata azoknak van, akik praxisközösségi konzorciumot kívánnak létrehozni, hiszen erre egyrészt akár ügyvéd közreműködése nélkül is sort keríthetnek, másrészt számukra konzorciumi együttműködési megállapodás mintát tettünk közzé, amelyet felhasználhatnak a konzorcium megalakításához.

Akik 2021. február 28-ig nyilatkoztak és a szoros praxisközösségi együttműködés létrehozásával meg kívánják szerezni a jogosultságukat a legmagasabb összegű orvosi bértámogatásra (2021. január 1-ig visszamenőlegesen is), azoknak a nyilvántartásba vételi kérelmet, annak mellékletét és a praxisközösség alapító okiratát legkésőbb 2021. július 25-ig aláírva postán kell beküldeniük. Akik eddig az időpontig egyetlen praxisközösség tagjaként sem kérik nyilvántartásba vételüket, azok a legmagasabb összegű orvosi bértámogatás 20%-ára visszamenőlegesen sem lesznek jogosultak.

Módosult a praxisközösségekről szóló rendelet

Módosult a praxisközösségekről szóló kormányrendelet. Pontosításra került a praxisközösségekben résztvevő praxisok száma, így egy praxisközösségben legalább 5, legfeljebb 10 praxis vehet részt, illetve minden praxis egyszerre csak egy praxisközösséghez tartozhat. A módosításnak köszönhetően a rendeletben nevesítésre került, hogy a fogorvosi praxisok is részt vehetnek a szoros praxisközösségi együttműködésekben, 5 háziorvosi vagy házi gyermekorvosi praxisonként egy fogorvosi praxis is csatlakozhat. Az egyes alapellátási körzeteknek már nem szükséges egymással közvetlenül határosnak (szomszédosnak) lenniük, hanem elegendő, ha azok egymás közelében (egy járásban) vannak. Az érdekképviseleti szervek kifejezett kérésére a praxisközösségeknek és tagjaiknak az érintett körzetekben praxisjoggal rendelkező orvosok befolyása alatt kell maradniuk. Indokolt esetben a fent bemutatott feltételek közül a praxisközösségek létszáma, valamely tag kollegiális praxisközösségi tagságának elmulasztása, vagy a járáshatárok átlépése esetén a praxiskezelő kérelemre felmentést adhat.

*             *             *

A nyilvántartásba vételre 2021. július 25-ig 40 nap áll rendelkezésre. Ha nem biztosak még a közös praxisközösségi együttműködés pontos formájában, akkor most válasszák a legegyszerűbbet, a praxisközösségi konzorciumot, használják bátran az ehhez készített iratmintánkat, hiszen később bármikor átalakulhatnak más formába is.
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció