Ülésezett a Házi Gyermekorvosok Egyesületének vezetősége

Hí­rek 2012.04.04.
Már hagyomány, hogy évente egy alkalommal kétnapos kihelyezett tanácskozást tart egyesületünk vezetősége. Erre ezúttal március végén Pécsett került sor, ahol vendéglátónk Párti László kolléga, valamint Pécs Város Önkormányzata volt.
A polgármester nevében Bányai Elek üdvözölte vezetőségünket és megtisztelte az ülést jelenlétével Molnár Dénes professzor, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke, a Gyermekklinika igazgatója, akivel tájékoztattuk egymást a gyermekgyógyászat és az alapellátás közös gondjairól. Talán mindannyiunk számára legfontosabb kérdés az utánpótlás, mely ma teljességgel megoldatlan. A kormányzat sajnos nem finanszírozza a rezidensi állásokat. Mint azt professzor úr elmondta, jelenleg hat megyére két rezidens jut. Felhívta a figyelmet, hogy érdekérvényesítésünk gátjává válhat, ha kisebb szakmai csoportok többségtől eltérő akaratukat próbálják érvényesíteni. Egyetértés volt abban, hogy a házi gyermekorvosi szakvizsga a csecsemő és gyermekgyógyászati szakvizsgára ráépített képesítés legyen. Megállapodtunk, hogy a HGYE aktuális dokumentumait eljuttatjuk hozzá, így folyamatos rálátása lesz a munkánkra, gondjainkra. Szóba került a kis osztályok helyzete, illetve bezárásuk esetén a megoldás lehetősége. Véleményünket elfogadta, miszerint nem kötelezhető a házi gyermekorvos kórházi munkára, ügyeletre, és nincs értelme a kis kórházi osztályok ily módon történő fenntartásának. Ehelyett gyermekalapellátó centrumok kialakítását támogatjuk. Következő témánkat Dolowschiák Annamária és Gyimes Zsófia vezette elő. Ez a házi gyermekorvosi kompetenciák kérdése volt. A többség egyetértett abban, hogy tevékenységünk szakmai színvonalát emelni kell. A házi gyermekorvosi hatásköri lista „elvégezhető”, tehát nem kötelező kategóriáját kell szélesíteni, szakmai anyagok segítségével, a jogok, majd finanszírozás társításával. Különösen fontos a támogatás a szakrendelésektől távol eső vidéki praxisokban. Szó volt arról is, hogy a kapuőr szerepet jelentősen rontja bizonyos szakrendelések (fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat, stb.) szabad igénybevételének lehetősége. Megvitatva beutaló „kötelessé” tételük előnyeit, hátrányait, a vezetőség a javaslat konkrét megvitatását későbbre halasztotta. Ősszel vezetőség választás lesz. Ennek jegyében áttekintettük az előkészítő munka jelenlegi állását. Reményünknek adtunk hangot, hogy 17 év munkájának méltó folytatója lesz a következő vezetőség. Muzsay Géza előterjesztésében a gyermekek ügyeleti ellátásának jelene és jövője volt a következő téma. Törekedni kell arra, hogy a jövőben mindenütt szakorvos lássa el a gyermekeket. Ugyanakkor vissza kell szorítani az ügyeleti ellátást indokolatlanul igénybevevők számarányát, akik ilyenkor is rendelési időben megszokott szolgáltatást várnak el. A megbeszélés írásos anyagát hamarosan honlapukon megtekinthetik. Vasárnap 9 órától Altorjai Péter felvezetésében kaptunk tájékoztatást honlapunk megújulásáról, és kommunikációs tevékenységünkről. Fontosnak tartjuk kollégáink időben történő folyamatos tájékoztatását az őket érintő megbeszélések, tárgyalások eredményéről, a döntésekről, és el kell érnünk a közvéleményt, a hiteles, érthető szakmai és szakmapolitikai információra váró szülőket. A finanszírozást érintő kérdéskörnek Póta György és Pátri László volt a témafelelőse. Ez meghatározó kérdés mindannyiunk számára. Hétköznapjaink, de a házi gyermekorvoslás jövője is függ attól, milyen előrelépések lesznek ezen a téren. A nehezen átlátható, bizonytalanságtól körül lengett indikátorok nem hoztak jelentős elmozdulást. Olyan változásokra van szükség, melyek nemcsak a ma dolgozók méltó megbecsülését, de azt is biztosítja, hogy a fiatalok bátran, hittel, a színvonalas megélhetés biztos tudatában jöjjenek házi gyermekorvosnak. A háziorvosi kassza kifejezett bővítése mellett a finanszírozás belső szabályozása is változtatásra szorul. A degresszió, a bázisfinanszírozás alapelveit is újra kell gondolni. Egyetértettünk abban, hogy az ország azon területein, ahol a körülmények nehezebbek, differenciált finanszírozásra van szükség. Az előttünk álló kérdések sorában Huszár András felvetette, tudunk-e a Gyermekalapellátási Tagozat és Tanács döntéseinek további sorsáról. Nemleges válasz miatt érdeklődő levél megírásáról született döntés. Kedves Kolléga Nők, Kollégák! Természetes, hogy a szombat reggeltől, vasárnap délig tartó tanácskozás teljes tartalmát egy rövid tudósításban nem lehet visszaadni. Mindössze felvillantani lehet azokat a vitákat, melynek eredményeként döntések születnek. Ha valaki, valamely témában szeretne jobban tájékozódni, felveheti a közvetlen kapcsolatot annak előadójával. Nevük, elérhetőségük honlapunkon megtalálhatók. A tájékoztatót készítette: Benedek László 2012. április 4.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció