NEAK tájékoztatása a háziorvosi szolgáltatókat megillető bértámogatásról

Hí­rek 2023.08.14.
Kedves Kollégák,

a bérkiegészítéssel kapcsolatban több kérdés is érkezett, amelynek megválaszolásában Dr. Kőrösi László NEAK ellátási főigazgató-helyettes helyettesítői jogkörben eljáró főosztályvezetőt kerestük meg és az alábbi tájékoztatást kaptuk.A vállalkozási formában működő háziorvosi szolgáltatókat megillető bértámogatás megállapítására és elszámolására az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 16. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor.

A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatnak az ezen jogviszonya tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó – heti 40 órában foglalkoztatott – egészségügyi szakdolgozója után a szakdolgozói bértámogatás mértékét a Kr. 36. számú melléklet tartalmazza.

A háziorvosi szolgáltató a bértámogatás összegét a szakdolgozónak az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. és 7. melléklete „E” fizetési kategória szerint megállapítható összeget elérő havi bruttó munkabérének, valamint az ezzel összefüggésben keletkező közteher kifizetéséhez köteles felhasználni.

Részletes kérdéseire az alábbiakban válaszolok:

A NEAK részéről készültek előzetes számítások a 18%-os béremelés vonatkozásában, de ennek bevezetéséről biztos információt nem tudunk mondani

A Kr. annyit mond ki, hogy a szakdolgozó bérének el kell érnie a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. és 7. melléklete „E” fizetési kategória szerint megállapítható összeget, így amennyiben már jelenleg is eléri a 2023. július 1-től megemelt bérszintet, további emelés nem indokolt
 
A bértámogatás jogszabály erejénél fogva jár. Amennyiben lesz bértámogatás, jelenleg annak hatályát és mértékét nem ismerjük, így tájékoztatást sem tudunk róla adni. A bértámogatás minden esetben bérre fordítható összeg
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet - Biztos pont a változó világban
2023. május 4-7.

2023. május 4-7. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció