Szolidaritási nyilatkozat

Hí­rek 2015.05.25.
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete hosszú évek óta küzd a gyermekek egységesen magas színvonalú ellátásáért. Két évtizede kitartóan képviseljük azt az álláspontot, hogy a gyermek-alapellátás korszerűsítését szolgáló fejlesztési koncepció kidolgozása és elfogadtatása nem tűr halasztást.
Nem véletlen, hogy ennek késlekedése miatt mára hiányszakmává vált a gyermekgyógyászat: ez a hivatás nem vonzó ma sem a fiatal orvosok, sem a szakasszisztensek körében. A gyermek-alapellátásban dolgozó orvosok átlagéletkora 60 év, az asszisztenseink ma is a minimálbért alig meghaladó fizetésért dolgoznak. A reális igényeknek megfelelő szintű költségvetési támogatás, a stratégiai döntések elmaradása miatt az ágazat munkaerő-megtartó képessége elégtelen. Ennek nyomán a gyermekek szakszerű ellátása, a felnövekvő generációk egészsége is közvetlen veszélybe kerül. A betegek biztonságos gyógyítása és a jövő társadalmának egészsége egyaránt arra késztet bennünket, hogy szolidaritást vállaljunk e tarthatatlan helyzet javításáért küzdő társainkkal. Dr. Póta György elnök, HGYE
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció