Önkéntes Orvos-csoport

Hí­rek 2015.08.25.
Önkéntes Orvos-csoport

Tájékoztató

2015. július végén, augusztus elején kezdtünk el gondolkodni azon, hogy civil szervezetként, tudunk-e segíteni, ha igen, miként a menekültek egészségügyi ellátásában.


Felvettük a kapcsolatot a Migration Aid (továbbiakban: MA) önkénteseivel, olyan kollégákkal, akik saját kezdeményezésre már hetek óta segítenek az ellátásban a Keleti és Nyugati pályaudvaron, és akiknek jelentős tapasztalatai vannak elmaradott országokban való gyermekegészségügyi ellátásban.

A Keleti, Nyugati és Déli pályaudvarokon kialakított un. tranzit zónákban a MA segítségével, felmértük a lehetőségeket, majd a MA javaslatát elfogadva megszületett az elhatározás, hogy a Nyugati tranzitban, ahová a menekülteket szállító vonatok döntő többsége érkezik, kezdjük meg a HGYE Önkéntes Orvos-csoportja munkájának szervezését.

Augusztus 8.-án levelet küldtünk a budapesti és pest-megyei kollégáknak, amelyben kértük, hogy aki részt kíván venni a munkában, jelezze. Augusztus 10.-re tízen, azóta folyamatosan bővülő létszámban jelentkeztek kollégák. A jelentkezőket augusztus 16-ra megbeszélésre hívtuk össze.

2015. augusztus 16.-i megbeszélés

A MA képviselője röviden tájékoztatást adott a helyzetről. Budapesten, három pályaudvaron (Déli, Keleti és Nyugati) alakított ki a Fővárosi Önkormányzat un. tranzit területet, ahol az úton-lévők számára tisztálkodási és ivási, valamit tartózkodási lehetőséget biztosítanak azon időszakban, amíg arra várnak, hogy tovább induljanak a számukra kijelölt menekült-táborba. Az „úton levőket” már regisztrálták, így rendelkeznek un. MIR számmal, melynek alapján jár már számukra – a hatályos jogszabályok értelmében – alap-, járványügyi- és sürgősségi ellátás.

Az ellátást vasárnap kivételével a hét minden napján, a Nyugafototi pályaudvaron kialakított tranzitban biztosítjuk este 18 és 21 óra között, szükség esetén tovább, vagy pl. aug. 20-án a kora reggeli órákban is. Az első heti beosztást a megbeszélésen kialakítottuk, a további beosztás elkészítéséhez létrehozunk egy közös Google naptárat, ahova az időpontokat, amit az önkéntesek vállalnak, be lehet írni.

A beosztás közösen kialakított elvei:
– alkalmanként legkevesebb két orvos legyen jelen;
– egy szakorvos és egy szakorvos jelölt;
– lehetőség szerint egy férfi és egy nő;
– ha valakinek közbejön bármi és nem tud megjelenni, úgy kérjük, keressen magának helyettest az önkéntesek közül, a megküldött listából;

A levelezés megkönnyítése érdekében kialakítottunk egy Goggle levelező csoportot.

A HGYE költségén beszereztük a szükségesnek tartott gyógyszereket, kötszereket, egyéb eszközöket, amit a helyszínre vittünk és ott tartjuk. A „fogyasztást” az önkéntes orvosok jelzik.

A csoport elhatározása alapján szakmai tevékenységünk nem terjed túl az alapellátásban szokásoson, ezen túlmutató esetekben mentőt hívunk. A helyszínen ambuláns könyvet használunk, amelybe bejegyezzük az ellátott MIR számát, panaszait és ellátását, majd átadjuk a szülőnek vagy kísérőnek.

A csoport a megbeszélésen jelen lévő tagjai mintegy 20 tagja úgy döntött, hogy a médiával a MA tartja a kapcsolatot, a sajtó, érdeklő munkatársait hozzá küldjük. Egyetértettünk abban, hogy civil szerveződésként, politikától függetlenül működünk.

A megalakulást követően megkerestek bennünket a Vöröskereszt budapesti szervezetének vezetői, a HGYE és a Vöröskereszt Budapesti Igazgatóságának megállapodása értelmében a Vöröskereszt biztosít a csoport számára egy székkel, asztallal, vizsgálóággyal, elektromos csatlakozással „felszerelt” sátrat, amit augusztus 19.-ére sikerült felállítani, addig a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának (FÖRI) konténerében és a pályaudvar várócsarnokában láttuk el a rászorulókat.

Az eddig tapasztalatok

Mindenki nagyon lelkesen vesz részt a munkában. A Vöröskereszt elsősegélynyújtásban jártas munkatársakkal is segíti a munkát. Az önkéntes orvosok minden „szolgálat” után a közös e-mail címre küldött levélben számolnak be tapasztalataikról.

Nagyon jó az együttműködés a FÖRI, a Vöröskereszt munkatársaival, és az MA önkénteseivel.

Naponta kb. 20 embert látunk el, többségükben banális eseteket.

Időközben jó kapcsolatot alakítottunk ki a Mikszáth Gyógyszertárral, akik fogadják a pénzadományokat és ebből pótolják a hiányzó gyógyszereket, kötszereket.

Örömteli, hogy időközben a Keleti tranzit zónájában is megkezdődött az ellátás szervezése, az általunk kialakított rendszer alapján.

Póta György

Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Küldöttgyűlés
2020. március 21.

Küldöttgyűlés
2020. március 21.
Hotel HéliaKávészünet-22
2020. május 8-10

Kávészünet-22
Siófok, Hotel Azúr

Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció