Önkéntes Orvos-csoport

Hí­rek 2015.08.25.
Önkéntes Orvos-csoportTájékoztató 2015. július végén, augusztus elején kezdtünk el gondolkodni azon, hogy civil szervezetként, tudunk-e segíteni, ha igen, miként a menekültek egészségügyi ellátásában.
Felvettük a kapcsolatot a Migration Aid (továbbiakban: MA) önkénteseivel, olyan kollégákkal, akik saját kezdeményezésre már hetek óta segítenek az ellátásban a Keleti és Nyugati pályaudvaron, és akiknek jelentős tapasztalatai vannak elmaradott országokban való gyermekegészségügyi ellátásban. A Keleti, Nyugati és Déli pályaudvarokon kialakított un. tranzit zónákban a MA segítségével, felmértük a lehetőségeket, majd a MA javaslatát elfogadva megszületett az elhatározás, hogy a Nyugati tranzitban, ahová a menekülteket szállító vonatok döntő többsége érkezik, kezdjük meg a HGYE Önkéntes Orvos-csoportja munkájának szervezését. Augusztus 8.-án levelet küldtünk a budapesti és pest-megyei kollégáknak, amelyben kértük, hogy aki részt kíván venni a munkában, jelezze. Augusztus 10.-re tízen, azóta folyamatosan bővülő létszámban jelentkeztek kollégák. A jelentkezőket augusztus 16-ra megbeszélésre hívtuk össze. 2015. augusztus 16.-i megbeszélés A MA képviselője röviden tájékoztatást adott a helyzetről. Budapesten, három pályaudvaron (Déli, Keleti és Nyugati) alakított ki a Fővárosi Önkormányzat un. tranzit területet, ahol az úton-lévők számára tisztálkodási és ivási, valamit tartózkodási lehetőséget biztosítanak azon időszakban, amíg arra várnak, hogy tovább induljanak a számukra kijelölt menekült-táborba. Az „úton levőket” már regisztrálták, így rendelkeznek un. MIR számmal, melynek alapján jár már számukra – a hatályos jogszabályok értelmében – alap-, járványügyi- és sürgősségi ellátás. Az ellátást vasárnap kivételével a hét minden napján, a Nyugafototi pályaudvaron kialakított tranzitban biztosítjuk este 18 és 21 óra között, szükség esetén tovább, vagy pl. aug. 20-án a kora reggeli órákban is. Az első heti beosztást a megbeszélésen kialakítottuk, a további beosztás elkészítéséhez létrehozunk egy közös Google naptárat, ahova az időpontokat, amit az önkéntesek vállalnak, be lehet írni. A beosztás közösen kialakított elvei: – alkalmanként legkevesebb két orvos legyen jelen; – egy szakorvos és egy szakorvos jelölt; – lehetőség szerint egy férfi és egy nő; – ha valakinek közbejön bármi és nem tud megjelenni, úgy kérjük, keressen magának helyettest az önkéntesek közül, a megküldött listából; A levelezés megkönnyítése érdekében kialakítottunk egy Goggle levelező csoportot. A HGYE költségén beszereztük a szükségesnek tartott gyógyszereket, kötszereket, egyéb eszközöket, amit a helyszínre vittünk és ott tartjuk. A „fogyasztást” az önkéntes orvosok jelzik. A csoport elhatározása alapján szakmai tevékenységünk nem terjed túl az alapellátásban szokásoson, ezen túlmutató esetekben mentőt hívunk. A helyszínen ambuláns könyvet használunk, amelybe bejegyezzük az ellátott MIR számát, panaszait és ellátását, majd átadjuk a szülőnek vagy kísérőnek. A csoport a megbeszélésen jelen lévő tagjai mintegy 20 tagja úgy döntött, hogy a médiával a MA tartja a kapcsolatot, a sajtó, érdeklő munkatársait hozzá küldjük. Egyetértettünk abban, hogy civil szerveződésként, politikától függetlenül működünk. A megalakulást követően megkerestek bennünket a Vöröskereszt budapesti szervezetének vezetői, a HGYE és a Vöröskereszt Budapesti Igazgatóságának megállapodása értelmében a Vöröskereszt biztosít a csoport számára egy székkel, asztallal, vizsgálóággyal, elektromos csatlakozással „felszerelt” sátrat, amit augusztus 19.-ére sikerült felállítani, addig a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának (FÖRI) konténerében és a pályaudvar várócsarnokában láttuk el a rászorulókat. Az eddig tapasztalatok Mindenki nagyon lelkesen vesz részt a munkában. A Vöröskereszt elsősegélynyújtásban jártas munkatársakkal is segíti a munkát. Az önkéntes orvosok minden „szolgálat” után a közös e-mail címre küldött levélben számolnak be tapasztalataikról. Nagyon jó az együttműködés a FÖRI, a Vöröskereszt munkatársaival, és az MA önkénteseivel. Naponta kb. 20 embert látunk el, többségükben banális eseteket. Időközben jó kapcsolatot alakítottunk ki a Mikszáth Gyógyszertárral, akik fogadják a pénzadományokat és ebből pótolják a hiányzó gyógyszereket, kötszereket. Örömteli, hogy időközben a Keleti tranzit zónájában is megkezdődött az ellátás szervezése, az általunk kialakított rendszer alapján. Póta György
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció