Bőcs


Praxishirdetések

Praxis eladás

Praxislétszám
800

Elérhetőség
bocsph@bocskozseg.hu, 0646318009,

Gyermekorvosi állás betöltésére pályázati felhívás

Bőcs Önkormányzat pályázatot hirdet házi gyermekorvosi állás betöltésére,- Bőcs Község ellátási kötelezettséggel. Az ellátandó lakosságszám/kártya/: 800 fő.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal.
Központi ügyelet biztosított, tehát ügyelet nem kötelező. Helyettesítés megoldott, illetve megoldható!
A településen bölcsőde, óvoda és iskola van. A rendelő jól felszerelt és bérleti díjmentes valamint az orvosi eszközök karbantartása, beszerzése és a szolgáltatások (víz, szennyvíz, gáz, villany, telefon, internet) finanszírozása az Önkormányzat feladata.
Az Önkormányzat közalkalmazotti besorolásban asszisztenst biztosít.
Fentiek mellett az Önkormányzat bérleti díjmentesen összkomfortos szolgálati lakást biztosít.

Feltételek:
1. A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM. rendeletben foglalt képesítési előírások, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) korm. rendeletben előírt feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- Magyar Orvosi Kamara tagság igazolása
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi
Benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakirányú iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
- erkölcsi bizonyítvány
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, praxis engedély
- MOK. tagság, igazolás
- Eü. alkalmasság
- pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot és a személyes adatokat megismerhetik
- nyilatkozat arról, hogy a képviselő testület nyílt vagy zárt ülésen döntsön a pályázatról

Benyújtás módja:
A pályázatot postai úton Nagy László polgármesternek kell benyújtani
Cím: 3574 Bőcs, Hősök tere1. (46/318-009)
A borítékra kérem feltüntetni: „házi gyermekorvosi pályázat”
Leírás: A megbízás határozatlan időre szól. A körzet ellátására az Önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződés szerint a NEAK-al kötött finanszírozási szerződés alapján.

Kapcsolat, információ:
- telefon: 46/318-009 számon
- e-mail: bocsph@pr.hu

Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció