Jogszabályok, rendeletek

Ezen az oldalon a gyermekgyógyászatot érintő hatályos jogszabályok között kereshet.

Egyesületi tagoknak ingyenes jogsegélyszolgálat: Dr. Erdélyi István (mediconsult.kft@chello.hu)

Az OEP közleménye a menekültek ellátásáról

2015. augusztus 4.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a menekültek egészségügyi ellátására vonatkozó szabályokról (2015.07.21.)

A Magyarországra érkező menekült, menedékes és oltalmazott státuszt igénylő személyek egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultsága a menekülti, menedékesi és oltalmazotti státuszának elismerésére (együttesen: elismerési eljárás) vonatkozó hatósági eljárás függvényében alakul.

Módosult a 4/2000.EüM rendelet!

2015. április 3.

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

 2015. április 1.-ével lépett hatályba a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet módosítása.

A praxisjoggal kapcsolatos alapismeretek

2015. március 10.

A 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről (Öotv.) teremtette meg a praxisjog intézményét Magyarországon. A praxisjoggal összefüggő jelenlegi szabályozást az Öotv.

A helyettesítés és ügyelet szabályairól

2015. március 10.

A helyettesítés és ügyelet szabályairól készült összefoglaló >itt< letölthető és olvasható!

Mit kell tudni az infekciókontrollról, az infekiókontroll kézikönyvről?

2015. március 3.

A kézikönyv meglétét a 20/2009 EüM rendelet írja elő, lásd később. Ennek a 4.§ (2). bekezdése vonatkozik az alapellátására.

A jogszabály célja a fertőzések megelőzése.

Társasági szerződés aktualizálása

2015. március 3.

Minden betéti társaság és közkereseti társaság köteles március 15-ig az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangba hozni a társasági szerződését. A változtatásokat elektronikus formában kell benyújtani a cégbírósághoz, jogi képviselő útján.

Keresőképtelenség

2013. július 19.

A HGYE támogatásával az OGYEI kezdeményezte a gyermekápolási táppénzre vonatkozó jogszabály módosítását. A keresőképtelenséget érintő új jogszabály

 

Asztmával kapcsolatos tudnivalók a jogszabályi változások tükrében

2013. június 4.

 

–         Magyar Közlöny 3/2013.(I.7.) EMMI rendelet az FCSP-ről. A támogatás megadásának kritériumaként a súlyos asztma szerepel, de a fogalmat a rendelet nem definiálja!

Alkalmassági vizsgálat továbbtanuláshoz

2013. február 18.

Tisztelt Kollégák!

A tanulók továbbtanulásával kapcsolatos szakmai alkalmassági vizsgálatokról, különös tekintettel az általános iskola befejezése után szakiskolában, szakközépiskolában továbbtanulni szándékozó diákok vizsgálatával kapcsolatban szakfelügyeleti tájékoztatót állítottunk össze.

Infekciókontroll

2012. szeptember 5.
20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Az új Munka Törvénykönyv rendelkezései

2012. szeptember 5.
A 2012. július 1-jén hatályba lépő Munka Törvénykönyv rendelkezései - Fontosabb változások

Táborozási igazolás, új indikátor rendelet

2012. március 30.

 

A Magyar Közlöny 35. számában (2012.03.28.) megjelent:

 A nemzeti erőforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

  •  A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991.

Új adatszolgáltatási kötelezettség

2012. január 4.

Miért volt szükség az új adatlapra?

Az utóbbi évek felmérései szerint, míg az Európai Unióban a fogyatékosnak minősített gyermekek aránya 2,5-3% körül mozgott, addig ez az arány Magyarországon ennek a kétszeresét is elérte.

Testnevelési kategóriák

2012. január 4.

Megjelent a testnevelési kategóriákba sorolásról szóló módszertani kiadvány az OGYEI gondozásában.

Vizsgálati lap otthon született újszülöttről

2012. január 4.

A Vizsgálati lap otthon született újszülöttről című dokumentum letöltése.

Ajánlás a glutén csecsemők étrendjébe történő bevezetésének idejéről és módjáról

2012. január 4.

Kedves Kollégáim!

Sok erőfeszítés van abban, hogy sikerült konszenzusra jutni a csecsemőtáplálás–glutén bevezetés problémakörben! A védőnői hálózat a konszenzusnak megfelelően az alábbi dokumentumokat megkapta – fontos, hogy a házi gyermekorvosok is tudjanak róla.

Régebbi jogszabályok