XXII. évfolyam 2. szám - 2017  hírvivő

XXII. évfolyam 2. szám - 2017 Hírvivő


Tartalom:
Szakmánk vonzereje az Y generációhoz tartozó kollégák szemszögéből - Van-e kötelező otthoni vizsgálat? - Gondolatok a hálapénzmentességről - A HGYE felhí­vása - Lyme-kor - eltelt 40 év - A gastroenteritis kezelése - Probiotikumok az antibiotikumrezisztencia-krí­zis küszöbén - Szemelvények a Kávészünetről - Gyermekorvosi klinikai vizsgálóhálózat - Meningococcus Európában - Teljesí­tményindikátorok Európában - Szakmai indikátorok - Homoszexualitás. LMBTI-gyermekek - Szülés utáni hangulatzavarok - In memoriam dr. Nelhübel ígoston

Igazolás

ÉS MÉG MINDIG íRJUK A SOK FELESLEGES IGAZOLÁST..... A május 7-én és 20-án í­rt, az igazolások témájával kapcsolatban í­rt bejegyzéseim folytatásaként szeretnék néhány aktualitásról hí­rt adni.

Szakmánk vonzereje - a jövőnk záloga A gyermekorvosi alapellátás, mint életpálya - az Y generációhoz tartozó kollégák szemszögéből

A magyarországi házi gyermekorvosok, a hazai gyermek-alapellátás fennmaradásáért dolgozók, vagy a gyermekegészségügy iránt kicsit is érdeklődők számára lassan alapvetésnek számí­t, hogy a magyarországi házi gyermekorvoslás - legalábbis jelenlegi formájában - lassú haláltusáját ví­vja.

Kötelesek vagyunk-e kimenni a gyerekhez?

A házi gyermekorvosnak kizárólag intézeten kí­vüli születés esetén kötelező (4-7 napon belül) az újszülött otthoni ellátása.

NO PARA! Gondolatok a hálapénzmentes gyermekellátásról

A HGYE küldötteinek tavaszi értekezletén elhangzott, hogy bár a tradicionális értelemben vett hálapénz bennünket, házi gyermekorvosokat gyakorlatilag nem érint, minden nyugta vagy számla nélkül kapott pénz paraszolvenciának minősül. Kérhetünk-e pénzt úgynevezett kényelmi szolgáltatásokért, mennyit, és adjunk-e róla számlát? Hallgassunk a témáról és menjen minden tovább ahogy eddig volt, vagy próbáljuk meg tisztába tenni a kérdéseket? Győri József kollégánkat, küldöttértekezletünk előadóját kértük fel a probléma kifejtésére.

A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK FELH͍VÁSA

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye kimondja, hogy a gyerekeknek joguk van a lehető legjobb egészségi állapothoz, ennek érdekében az államnak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő orvosi ellátásban és gyógyí­tó nevelésben részesüljenek

Lyme-kór - eltelt 40 év

Bár voltak európai előzményei, a Lyme-kórt teljes komplexitásában az Egyesült íllamokban í­rták le 1975-ben. A világ azonban csak akkor figyelt fel a felfedezésre, amikor Burgdorfer 1982-ben felismerte a később róla elnevezett kórokozót. Az első hazai betegeket 1984-ben diagnosztizáltam. Úgy alakult, hogy 1986-ban - klinikusként - magam fogtam hozzá a diagnosztikus (szerológiai) vizsgálatoknak. Szerencsétlenségemre az első vizsgálatok hibátlanul sikerültek, hogy aztán számtalan kudarc legyen a vakmerőségem büntetése. A sok kudarc sok tudományos igényű vizsgálatra kényszerí­tett. Az í­gy gyűjtött tapasztalataimból nyújtok át egy csokorra valót.

LEHET A HAGYOMÁNYOS KORSZERŰ?

Az acut gastroenteritis kezelésének legjelentősebb ví­vmánya, az Orális Rehidráló Terápia A fejlett ipari társadalmakban, elsősorban a három év alatti gyermekek között, az acut gastroenteritis és az annak következtében kialakult dehidráció az egyik leggyakoribb oka a sürgősségi betegellátó egységek felkeresésének és a hospitalizációnak1.

PROBIOTIKUMOK AZ ANTIBIOTIKUM­- REZISZTENCIA-KRíZIS KÜSZÖBÉN. MEGNYUGTATÓ MEGOLDíS, VAGY ÚJABB VESZÉLYFORRíS?

A probiotikumok megfelelő szakmai kontroll nélküli, egyre bővülő fogyasztása több kérdést is felvet. Ezek egyike a biztonság, amely egyre égetőbb, különösen most, az antibiotikumrezisztencia-krí­zis küszöbén. A felelős probiotikum-fogyasztás meghonosí­tása közös szakmai felelősségünk.

Szemelvények a 19. Kávészünet- konferencián elhangzott prezentációkból

DIABÉTESZ GYERMEKKORBAN Prof. Dr. Barkai László BAZ Megyei Kórház, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ

Szemelvények a 19. Kávészünet- konferencián elhangzott prezentációkból

AZ ELHíZíS, HYPERTONIA ÉS CARDIVASCULARIS RIZIKÓ MEGELՐZÉSE Dr. Török Dóra SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinka

Szemelvények a 19. Kávészünet- konferencián elhangzott prezentációkból

MOLEKULÁRIS ALLERGIA­DIAGNOSZTIKA TÁPLÁLÉK­ALLERGIíÁS GYERMEKEKNÉL Dr. Csáki Csilla immunológus Svábhegyi Gyermekgyógyintézet

Szemelvények a 19. Kávészünet- konferencián elhangzott prezentációkból

AZ ELMÚLT ÉV ALAPELLíTÁST IS ÉRINTՐ LEGFONTOSABB TERíPIíS KÖZLEMÉNYEI Prof. Dr. Szabó Attila SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

A HunPedNet megalapí­tása és tevékenysége

Két évvel ezelőtt, az akkor alakuló HGYE-MGYT szekcióban elhatároztuk, hogy létrehozzuk a Magyar Házi Gyermekorvosok Klinikai Vizsgálati Hálózatát (Hungarian Primary Care Pediatricians”™ Clinical Research Network, rövidí­tve HunPedNet), amelynek révén egy új tevékenységi kör jelent meg a HGYE palettáján.

Meningococcus-fertőzések - epidemiológiai körkép és megelőzési stratégiák Európában

Az invazí­v meningococcus-betegség (IMB) a bevezetett védőoltási programok ellenére is jelentős morbiditási és mor­talitási tényezőt jelent Európában. A betegséget okozó Neisseria meningitidis baktérium szerocsoportjai mind időben, mind földrajzilag változatossá­got mutatnak, időnként magasabb, időn­ként alacsonyabb aktivitással. A sze­rocsoportok változásának és helyi járványok kialakulásának okai nem teljesen egyértelműek: megjelenhetnek hipervi­rulens törzsek, vakcinációs programok ha­tására más-más szerocsoportok válnak dominánssá, emellett környezeti hatások is szerepet játszhatnak.

Európai szakmai indikátorok

Mi, alapellátó gyermekorvosok méltán és joggal vagyunk büszkék a házi gyermekorvoslás hazai tradí­ciójára, a hagyományokra épülő, magas szí­nvonalú, minőségi gyermek-alapellátásra

Homoszexualitás. LMBTI*-gyermekek és -serdülők a házi gyermekorvosi ellátásban

Lassan 30 évvel a rendszerváltás után több mint egy generációnyi fiatal nőtt fel, amely nem tapasztalta meg a megelőző évtizedek negligáló attitűdjét a homoszexuális emberek irányában. A mai kor gyermeke szabadabban lélegzik és gyűjt információt, impulzusokat, barátokat, ha a többségitől eltérő meleg, leszbikus, biszexuális, transznemű lel­kü­letet feltételezi magáról.

Szülés utáni hangulatzavarok

Munkánk szakmai szí­nvonalának folyamatos emelése mel­lett fontos számunkra az édesanyák, szülők edukálása is. Ennek érdekében az egyesület tudományos-szakmai munkacsoportja laikusoknak szóló, „oktató plakátsorozat” programot dolgozott ki. A várótermi kommunikációs felületen elhelyezett plakát, a várakozás időszakában nyújt olvasnivalót és hasznos információkat a szülőknek. Munkacsoportunk rövid szakmai kí­sérőanyagot is biztosí­t az adott téma háttéranyagaként. Kezdeményezésünk célja az orvos-beteg kommunikáció erősí­tése, a páciens és a gyógyí­tó viszonyának optimalizálása és a betegek orvosaik irányába érzett bizalmának erősí­tése. Kezdeményezésünk első témája a post partum depresszió.


Cikkek PDF formátumban
IdCímLetöltés
1PROBIOTIKUMOK AZ ANTIBIOTIKUM­- REZISZTENCIA-KRíZIS KÜSZÖBÉN. MEGNYUGTATÓ MEGOLDíS, VAGY ÚJABB VESZÉLYFORRíS?
2Lyme-kór - eltelt 40 év
3Szakmánk vonzereje - a jövőnk záloga A gyermekorvosi alapellátás, mint életpálya - az Y generációhoz tartozó kollégák szemszögéből
4Igazolás
5A teljes újság letöltése
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció