XXIII. évfolyam 3. szám - 2018  hírvivő

XXIII. évfolyam 3. szám - 2018 Hírvivő


Tartalom:
2017. évi demográfiai folyamatok a gyermekgyógyászat szemszögéből - Helicobacter pylori a gyermekalapellátásban Interjú Dr. Kincses Gyulával - Modellváltás kell az alapellátásban - XXIV. őszi konferencia - Félemelet – az alapellátás és a sürgősségi osztály között - Posztbiotikumok - A korszerű vaspótlás - Gyermek-gasztroenterológiai továbbképzés - Mi történt az Alapellátó Gyermekorvosok Európai Szövetségének értekezletén? - Mandulaműtét és a későbbi megbetegedések - Kezelési lehetőség náthára - Amire nincs szükség a gyermekgyógyászatban - Men-C kell 5-6 évenként - Az új Bókay-díjas: Kovács Zsuzsanna házi gyermekorvos - Vevőt vagy helyettest keres

2017. évi demográfiai folyamatok a gyermekgyógyászat szemszögéből

Dr. Valek Andrea Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Összefoglalás A népegészségügy célja a betegségek megelőzése, az egészség megőrzése, az egészségi állapot javítása. A hatásos népegészségügyi tevékenységhez információval kell rendelkezni a lakosság egészségi állapotáról, valamint az azt befolyásoló társadalmi, gazdasági, kulturális, környezeti és egyéni életmódhoz kapcsolódó tényezőkről. A lakosság egészségi állapotának felméréséhez ismernünk kell az érintett népesség demográfiai jellemzőit is, a halálozási adatok pedig a lakosság egészségi ál­lapo­tának leírásában bírnak jelentős sze­reppel. A demográfiai elemzés vonatkozhat a teljes társadalomra, vagy annak egy rétegére – mint ezen tanulmány is – a 0–19 éves korosztályra. A hazai adatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási adatbázisa (http://statinfo.ksh.hu). Hazánkban 2017-ben több népmoz­galmi folyamatban kedvező irányú vál­tozás következett be az előző évihez ké­pest: csökkent a terhesség­meg­sza­kítások száma, kisebb volt a koraszülöttek aránya az élve szülöttek között, és az eddigi leg­alacsonyabb volt a csecse­mő­halálozás. A csecsemőhalálozás területi kü­lönbségei mérséklődtek.

Nem feladata, de érdeke Beszélgetés dr. Kincses Gyula egészségpolitikussal

Több mint 20 éve küzdünk a gyermek-alapellátás gondjaival. Az ellátás múlt század második felében kialakult módja – mind többen látjuk – fenntarthatatlan: korszerűtlen a feladatmegosztás, célszerűtlen a finanszírozás, az ellátás minősége finoman szólva heterogén, működésképtelen a praxisjog, hiányzik a fejlesztés, nincs karbantartva a rendszer. Mind szembeötlőbbek a na­pi gondok, nem vonzó az egzisztencia, persze hogy nincs így utánpótlás. Amennyiben szerkezetében, működésében nem történik érdemi változás, belátható időn belül megszűnhet Magyarországon a házi gyer­mekorvosi rendszer. Bár mindenki morgolódik, a kol­légák 60 körüli többsége már nem a jövővel foglalkozik, megpró­bál­ja a visszavonulásig inkább „ki­bek­kelni” a helyzetet, elfogadja úgy, ahogy van. A kevés „fiatal” – a 40–50 körüli korosztály – pedig úgy gondolja, elég ha a szakmai to­vábbképzésre koncentrál, ha az állam nem tart az állami ellátásra igényt, legfeljebb elmennek majd a magánellátásba. A rendszerhibákkal egyedül a HGYE vezetősége foglalkozik, az is egyre reménytelenebbül.

Dr. Kincses Gyula Alapellátás 2.0* Modellváltásra van szükség

Status praesens A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő Központ adatai szerint 2018 augusztusában a 6525 háziorvosi praxisból 393 betöltetlen volt. Ebből 102 a betöltetlen felnőttpraxisok száma, és az 1504-ből 85 gyermek-háziorvosi körzetben nincs orvos. A betöltetlen praxisokból pontosan 100 több mint öt éve üres. Mindeközben a kormány 2015 óta hat és félmilliárd Ft-ot költött a tartósan betöltetlen praxisok támogatására, ennek ellenére az üres praxisok száma nő, és az alapellátásban dolgozó orvosok átlagéletkora már 60 év felett járhat. Utolsó hivatalos adataink 2015-ről vannak, de sajnos semmi okunk nincs arra, hogy ne hosszabbítsuk meg lineáris trendvonalként. Mindez annak ellenére, hogy 2018-ban 1 250 milliárd Ft-ot szánt a letelepedés támogatására a kormány, és a legmagasabb elérhető támogatás már 20+4 millió Ft. De a kérdés még marad: mit fog ott csinálni a fiatal orvos, hol tudja egy halmozottan hátrányos helyzetű, ezerfős praxisban szak­mai képességeit modern műszerekkel ki­bontakoztatni, hogyan tud családjának, gye­rekeinek méltó életfeltételeket biztosítani? Esélytelen.

„Backstage – A színfalak mögött”

November 23–24-én – már lapzárta után – tartotta a HGYE XXIV. őszi kon­fe­renciáját. Az alábbiakban né­hány kolléga számol be röviden tapasztalatairól. Az elhangzottakat rész­­leteiben lapunk következő számában ismertetjük.

Félemelet

Egy lehetséges ellátási modell az alapellátás és a sürgősségi osztály között Sankrithi, Usha et al. Pediatric Urgent Care—New and Evolving Paradigms of Acute Care. Pediatric Clinics 2018, Volume 65, Issue 6, 1257 – 1268 Sürgős gyermekellátás – az akut ellátás egy új és fejlődő paradigmája címmel figyelemreméltó közlemény látott napvilágot a Pediatric Clinics című, az Egyesült Államokban kéthavonta megjelenő, magas impakt faktorral rendelkező tematikus folyóirat legfrissebb számában, amely teljes terjedelmében a gyermek-sürgősségi ellátás aktualitásaival foglalkozik.

Korszerű vaspótlás - Novák Hunor dr.1, Pölöskey Péter dr.2, Szűcs Zsuzsanna MSc3, Kovács Ákos dr.4

Vashiányról beszélünk akkor, ha a szervezet teljes vastartalma csökkent. Vashiányos vérszegénység esetében a vashiányhoz a keringő vörösvérsejtek mennyiségének csök- ­kenése is társul. A vashiány kialakulása szempontjából különösen veszélyeztetettek a koraszülöttek, a tehéntejjel táplált csecsemők, a felszívódási zavarban, malnutritióban, vagy krónikus vérvesztéssel járó betegségben (pl. IBD) szenvedők, a vegán étrendet követő gyermekek, és a menstruáló kamasz leányok. Az alapellátásban a hemoglobin mellett az MCV (átlagos VVT térfogat) és a szérumferritin-szint a követésre leginkább alkalmas laboratóriumi paraméter. Bár hazánkban a vasraktárak állapotának megítélésére gyakran a teljes vaskötő kapacitást (TVK) és/vagy a transzferrin- szaturációt használják, a nemzetközi ajánlások erre egyértelműen a szérum ferritin meghatározását javasolják. Ez ugyanis inkább alkalmas a valódi vashiánynak az egyéb, alacsony szérumvas-szinttel és csök­kent traszferrin-szaturációval, ugyanakkor normál vaskötő kapacitással járó egyéb (pl. krónikus fertőzés okozta) anémiáktól való elkülönítésére is. A ferritin akut fázisfehérje, így bizonyos esetekben (pl. akut gyulladás) félrevezető lehet, ezért célszerű mindig a CRP értékének együttes ellenőrzése is.

Leonardo da Vinci-től az articsókáig

2018. október 12-én újabb állomásához érkezett a HGYE által szervezett Gyermek-alapellátási Akadémia. Az allergológia és az endokrinológia után a gyermek-gasztroenterológia lett a harmadik gyermekgyógyászati szakterület, amely részévé vált a valóban európai módon megszervezett, innovatív képzési sorozatnak.

Mi történt az Alapellátó Gyermekorvosok Európai Szövetségének értekezletén?

A 17 európai ország, valamint Izrael 25 gyermek-alapellátó szervezetét tömörítő Európai Alapellátó Gyermekorvosok Konföderációja (ECPCP), amelynek egyesületünk is tagja, október 19-21. között tartotta éves munkaértekezletét Vilniusban. A háromnapos konferencián a résztvevők áttekintették a gyermek-alapellátás aktuális helyzetét, az egyes tagországok képviselői beszámoltak hazájuk gyermek-alapellátást érintő kérdéseiről, tapasztalatokat cseréltek, olyan működő modelleket ismertettek, amelyek más országokban is felhasználhatók. A prezentációk, beszámolók szünetében személyes, kötetlen eszmecserékre is bőven volt lehetőség.

A gyermekkori mandulaműtétek és a későbbi megbetegedések

Byars SG, Stearns SC, Boomsma JJ: Association of Long-Term Risk of Respiratory, Allergic, and Infectious Diseases With Removal of Adenoids and Tonsils in Childhood. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018;144(7):594–603.

Bókay-emlékérem

Bókay-emlékéremmel ismerte el az MGYT dr. Kovács Zsuzsanna fővárosi kollégánk gyermekalapellátásban vég­zett és a gyermekbántalmazási, gyermekjogi téren folytatott nemzetközi és hazai munkásságát. Személyében dr. Kálmán Mihály után, a második házi gyermekorvos kapta meg e rangos elismerést. A díjátadásra a Magyar Gyermekorvosok Társaságának debreceni Nagygyűlésén, szeptember 20-án került sor. Gratulálunk! A méltatást a kitüntetés átadásakor dr. Kovács Tamás, az MGYT főtitkára ismertette:

Felesleges eljárások a gyermekgyógyászatban – Válassz okosan!

2010-ben dr. Howard Brody a New England Journal of Medicine-ben megjelent cikkében arra kérte a különféle orvosi szakmák képviselőit, hogy nevezzenek meg öt olyan vizsgálatot és kezelést, amelyet túl gyakran használnak, anélkül, hogy az a beteg javát szolgálná. A kezdeményezés – amely kampány formáját öltötte – komoly visszhangot keltett, egyre több szakma tett közzé ilyen listát, és jelenleg már hetvennél több specialitás mintegy egymillió képviselője, a világ számos országából vesz részt benne.


Cikkek PDF formátumban
IdCímLetöltés
1A teljes újság letöltése
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció