A HGYE vezetősége 2020. november 21-től:

Elnök
Dr. Havasi Katalin

Alelnökök:
Dr. Kovács Ákos; Dr. Losonczi László

Vezetőségi tagok:
Dr. Altorjai Péter; Dr. Fábián Dóra; Dr. Győri Blanka; Dr. Kántor Irén; Dr. Muzsay Géza; Dr. Onozó Beáta; Dr. Pátri László; Dr. Sutka Melinda

Felügyelőbizottsági tagok:
Dr. Hóbor Miklós; Dr. Horzsa Éva; Dr. Pejtsik Petra

Dr. Havasi Katalin - elnök

Dr. Havasi Katalin
Szegedi Orvosegyetem Általános Orvosi Karán végeztem 1988-ban, majd a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház gyermekosztályán kezdtem orvosi pályámat. 1993-ban szakvizsgáztam csecsemő-, és gyermekgyógyászatból, az óta házi gyermekorvosi praxist vezetek, valamint iskolaorvosi feladatokat is ellátok. 2000-ben lettem Hódmezővásárhely MJV Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke, 2002-2014-ig egészségügyi, ifjúság-egészségügyi tanácsnoka, jelenleg pedig ifjúság-egészségügyi szaktanácsadója vagyok. Ezen idő alatt, 2005-ben, az országban elsőként indult el városunk minden diákja számára egy komplex kardiovaszkuláris prevenciós program, mindennapos testneveléssel, és szenzitív hipertónia és CV rizikó-szűrővizsgálattal, szakmai együttműködésben a Szegedi Egyetem Gyermek Klinikájával és a SOTE TF Sportorvosi Tanszékével. 2008-tól minden korosztályt elérő „Egészséges Vásárhely” program indításának voltam részese. Alapító elnöke voltam városunkban a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak, valamint egy jótékonysági civil egyesületnek. Több bizottság elnöki feladatait is elláttam, így vezettem a Jogi, Ügyrendi, valamint az Oktatási-, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságot is. Jelenleg a gyermekkori kardiovaszkuláris rizikószűrés területén végzek kutató munkát. Praxisom a SZTE ÁOK akkreditált oktató helye.

Dr. Losonczi László – általános alelnök

Dr. Losonczi László
1977-ben születtem, Budapesten. Általános orvosi tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán végeztem, 2002-ben diplomáztam. Az egyetem elvégzése után a Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinikán dolgoztam, 2011-ig. Csecsemő- és gyermekgyógyászatból 2011-ben tettem szakvizsgát. 2011. szeptember 1. óta dolgozom Budapest XIV. kerület 15. számú gyermekorvosi körzetében. Alapellátó gyermekorvosi munkám mellett 2018. óta dolgozom a törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Házban. 2019. óta vagyok az Alapellátó Gyermekorvosok Európai Konföderációja (ECPCP) egyik hazai delegáltja. Részt vettem a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Társasága 2019-es alapításában. Mindennapi munkám során gondozottaim naprakész ismeretek szerinti ellátására törekszem. Célom, hogy a gyermekek minőségi ellátásban részesülhessenek, ennek keretében 2019. és 2021. között a Zuglói Praxisközösségben dolgozhattam. Igyekszem a gyermekek számára az ellátást minél komfortosabbá tenni, pl. a védőoltások beadásával járó fájdalom csillapításával, ill. állatasszisztált terápiával. 2020-ban a Házi Gyermekorvosok Egyesülete alelnökévé választottak. Érdeklődési területem az alapellátó gyermekorvosok érdekképviselete, a HGYE-ben ezen a területen szeretném képviselni a házi gyermekorvosokat. Célom, hogy az alapellátó gyermekorvosokként a jelenleginél jóval szélesebb hatásköri határok között végezhessük mindennapi teendőinket, hogy hivatásunkat a jelenleginél változatosabb, tudásunknak megfelelő keretek között gyakorolhassuk, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy minél több fiatal válassza az alapellátó gyermekorvoslás hivatását, és hogy szakmánk presztízse az őt megillető méltó helyét elfoglalhassa.

Dr. Kovács Ákos – szakmai alelnök

Dr. Kovács Ákos
1987-ben diplomáztam Budapesten.a Semmelweis Egyetemen. Csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgámat a Bókay utcai Gyermekklinikán szereztem, majd a II. sz. Szülészeti Klinika Perinatális Intenzív Centrumában dolgoztam, ahol neonatológia szakvizsgát tettem. Néhány évig egy lélegeztetőgépeket gyártó amerikai vállalatnál szakmai továbbképzéseket szerveztem és vezettem, nemzetközi szimpóziumokon oktattam neonatállis respirációs terápiát Európában és Ázsiában. 2005-ben az Egyesült Királyságban a James Cook Egyetemen egy klinikai kutatási programot vezettem. 2006-tól vagyok házi gyermekorvos Hernádon, Pest megyében. Praxisomban a magas szakmai minőséget egy modern, gyermekbarát megjelenéssel próbálom ötvözni. Fontosnak tartom egyfelől a folyamatos, evidenciákon alapuló önképzést, másfelől a szülőkkel, betegekkel való partneri viszony kialakítását, a hiteles, nyílt kommunikációt. 2012 óta vagyok a HGYE vezetőség tagja, 2020-ban az egyesület alelnökévé választottak. Fő feladatom az egyesület szakmai és tudományos tevékenységének koordinálása, a Hírvivő szakmai rovatának szerkesztése, továbbképzések szervezése. Emellett a Magyar Gyermekorvosok Társaságának is vezetőségi tagja, a Gyermekgyógyászat c. folyóirat alapellátási rovatvezetője vagyok. Az Eü.-i Szakmai Kollégium Neonatológia Tagozatának tagjaként a elsősorban az újszülött ellátásának az alapellátással kapcsolódó kérdéseivel foglalkozom. Pest megyei kollegiális szakmai vezetőként igyekszem a területen dolgozó kollégákkal rendszeres kapcsolatot tartani. Részt vettem a Házi Gyermekorvosi Szekció, majd a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Szakmai Társaságának megalakításában is. Az Alapellátó Gyermekorvosok Európai Konföderációjában (ECPCP) a magyar delegátus vezetője vagyok, így rálátok a szakma nemzetközi helyzetére is.
A vezetőség tagjai

Dr. Altorjai Péter

 Dr. Altorjai Péter
Az egyetemi évek alatt mentőápolóként, majd több kórházban és a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálatnál is, segédápolóként dolgoztam. Nobilis András főorvos úr irányításával végzett kutatómunkánkból két sikeres TDK-dolgozat, az egyikből később pedig közös publikáció is született. 2000-ben diplomáztam a Semmelweis Egyetemen, a rezidens évek után a Madarász utcai Gyermekkórház kora-, csecsemő- illetve belgyógyászati osztályán dolgoztam. 2006-ban szakvizsgáztam, majd 2008 őszéig az EGIS Gyógyszergyár orvoslátogatója voltam kardiovaszkuláris vonalon, a dél-pesti régióban. Rövid helyettesítést követően praxist vásároltam Csepelen, azóta is itt dolgozom. 2015 évvégén kezdtem el részállásban a Heim Pál Gyermekkórház sürgősségi osztályán ügyelni. Az egyesületnek 2009, a vezetőségnek pedig 2012 óta vagyok a tagja. 2010-ben kapcsolódtam be a European Academy of Paediatrics (EAP), valamint a European Confederation of Primary Care Paediatricians (ECPCP) munkájába. Az EAP alapellátási kamarájának elnöke vagyok 2018 decemberétől, 2020 elejétől pedig az MGyT alapellátási főtitkárhelyetteseként próbálom a klinikum és az alapellátás kapcsolatát még szorosabbra fűzni. Több hazai és nemzetközi EU-s projektben vettem részt koordinátorként, fejlesztőként, vagy épp oktatóként is. Tutorpraxisomban családorvos rezidenseket és gyermekgyógyász szakorvosjelölteket fogadok többedik éve, emellett a Semmelweis Egyetemen mind a graduális, mind pedig a postrgraduális tantermi képzésben is részt veszek.

Dr. Fábián Dóra Judit

 Dr. Fábián Dóra Judit
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemre 1985-ben nyertem felvételt és diplomámat 1991-ben szereztem meg. Első munkahelyem a Péterfi S. utcai kórház Koraszülött, csecsemő és gyermekosztálya volt. Gyermekgyógyászati képzésem alatt az I. és II. sz gyermekklinikán és a HeimPál kórház különböző osztályain dolgoztam. 1995-ben Csecsemő-és gyermekgyógyászatból szakvizsgáztam az I. sz. (Bókay) klinikán. 1997-től egy évig a Gottsegen Országos Kardiológiai Intézet Gyermekosztályán dolgoztam. 1998 őszétől vagyok házi gyermekorvos Taksonyban. 2000-ben Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgát szereztem, mivel a helyi gyermekközösségek ellátása is a feladataim közé tartozott. Közepes méretű, sok korszerűtlen hagyományt őrző 800 fős körzetből, néhány év alatt 1200 fő fölötti praxist építettem. Elsőkként vezettük be az időpont adást, a prevenciós szemlélet, a rendszeres szűrések és az ajánlott védőoltások széleskörű használata a mindennapi rutinná vált. Nem kis munkámba került elérnem, hogy a településen a régi omladozó rendelő helyett épüljön új, korszerű intézmény, amely 2006-tól gyermekbarát környezetben, jól szervezetten fogadja a betegeket. 10 éve két asszisztenssel dolgozom. A védőnőkkel a szakmapolitikai helyzet alakulása ellenére is jó maradt a kapcsolatom, a tanácsadást zömében együtt végezzük. A környékbeli kollégák nyugdíjba vonulása miatt több éven keresztül több körzetben helyettesítettem tartósan. Tutori tevékenységet kb. 15 éve végzek a SE szakorvosjelöltjei részére. Településünkön munkám mellett az önkormányzat szociális bizottságának tagjaként is dolgozom 12 éve. A HGYE-nek több mint 20 éve tagja, és Pest megye területi összekötője vagyok. A házi gyermekorvoslás szakmai és szakmapolitikai problémái az első perctől nagyon érdekeltek, mivel nem kezdtem könnyű terepen, egy szegény kis településen egyedüli gyermekorvosként. Időközben az agglomerációs terjeszkedés nemcsak a közeli városokat, de településünket is elérte. A csökkenő születésszámot, a hirtelen megfordult trend váltotta fel, a születésszám az elmúlt két évben több mint 50%-kal emelkedett. Úgy látom szakmánk fennmaradása a biztosítéka a jövő nemzedék egészséges felnövekedésének. Az, hogy házi gyermekorvoslás a fiatal kollégák részére vonzóvá és választandóvá váljék, létkérdés a megmaradásunk és a jó eredményeink megőrzése és fejlődés érdekében. Nagy kihívást jelent számomra a vezetőségbe való bekerülésem. Bízom benne, hogy a területen eltöltött több mint 20 év tapasztalata segítséget jelenthet Egyesületünk és a gyermekorvosi alapellátás sikeres fejlődésének elősegítésében. Munkámat odaadással és alázattal kívánom végezni!

Dr. Győri Blanka

 Dr. Győri Blanka
1998-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán. Szegeden a Gyermekklinikán helyezkedtem el gyakornokként, majd családommal Veszprémbe költöztem, így 2004-től a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekgyógyászati Osztályán dolgoztam. Csecsemő- és gyermekgyógyászatból 2006-ban szakvizsgáztam. 2007-ben családommal Írországba költöztünk, ahol alapellátó praxisban dolgoztam. Munkám szakmai kihívást hozott, a gyermekgyógyászat gyakorlása mellett felnőtt betegeket is elláttam, és a helyi szokásoknak megfelelően nőgyógyászati alapfeladatok is a munkaköröm részét képezték. Úgy érzem, ezáltal komoly tapasztalatokat szereztem a külföldi alapellátás területén, beleláttam egy másik egészségügyi rendszer működésébe. Azt gondolom, hogy ezen tapasztalataimat jól fogom tudni hasznosítani a HGYE-ben vezetőségi tagként. 2013-ban költöztünk vissza Magyarországra, azóta Balatonalmádiban alapellátó gyermekorvosként dolgozom. 2013 óta vagyok a HGYE tagja, 4 évvel ezelőtt Veszprém megye területi összekötőjének választottak. A Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Szakmai Társaságának alapító tagja vagyok, az utóbbi évben több szakmai munkában részt vettem. 2018-ban kezdtem meg a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesületszervezésében indult pszichoterapeuta szakképzést, amelynek befejezésekor pszichoterapeuta szakvizsgát fogok tenni. Az elmúlt egy évben részt vettem a 3 Generációval az Egészségért Pályázatban 4 háziorvos és 1 alapellátó gyermekorvos kollégával kollaborálva, így megtapasztalhattam egy praxisközösség működését is. Az elmúlt 7 év alapellátó munkája során a barátságos, nyugodt környezet mellett fontosnak tartom a gyermekekkel és szülőkkel kialakított bizalmi kapcsolatot, a megfelelő tájékoztatást, az evidenciákon alapuló gyógyítást, a test mellett a lélek gyógyítását is. Praxisom ennek a szemléletnek köszönhetően az elmúlt évek során kétszeresére duzzadt. A mindennapi mosoly és jó szó mellett figyelmet fordítok újabb és újabb diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzésére. Fontosnak tartom nyugati mintára az alapellátó orvosok kompetenciájának és hatáskörének növelését, hogy az alapellátásban minél több definitív ellátást tudjunk nyújtani, ezzel tehermentesítve a szakellátókat és a családokat.

Dr. Kántor Irén

 Dr. Kántor Irén
1992-ben diplomáztam a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Nyíregyházán, a megyei kórházban szereztem meg a csecsemő- és gyermekgyógyászati valamint endokrinológiai szakvizsgámat. 2009 óta dolgozom az alapellátásban. 2010 óta vagyok a HGYE tagja. Társadalmi munkám során a MOK megyei vezetésében 2 ciklusban titkárként, 1 ciklusban alelnökként dolgoztam, valamint a megyei diabeteses családokat tömörítő társadalmi egyesületben. Ezekben a szervezetekben számos programot szerveztünk, továbbképzéseket, edukációs táborokat. A MOK-ban, mint érdekképviseleti szerv, a közigazgatással való egyeztetésekben fejtettem ki munkát. Szakmai munkám során a diabetes terápiájában a technologiai vonatkozások (adatfeldolgozás, adatrendszerezés) vált a beteg életminőségének a feltételévé, így ennek révén a telemedicina elkötelezettje lettem. Jelenleg futó projektjeink témája a telemedicina integrálása az EESZT-be.

Dr. Muzsay Géza

Dr. Muzsay Géza
1986-ban végeztem a Semmelweis Egyetemen, 1991-ig a győri Petz Aladár Megyei Kórház koraszülött-, csecsemő- és gyermekosztályán dolgoztam, majd házi gyermekorvos lettem Győrben. A mai napig aktívan részt veszek a megyei gyermekvédelmi központ munkájában. Praxisomban több klinikai vizsgálat zajlik. 2019 – 2020 között 6 praxis (4 házi gyermekorvosi + 2 háziorvosi) összefogásával valósítottuk meg Győrben a Három generációval az egészségért programot, itt a praxisközösség vezetője voltam. Alakulásától tagja vagyok a HGYE-nek, kezdetben küldöttként, 2005-től a jogi bizottság tagjaként vettem részt a munkában, 2008-ban lettem vezetőségi tag. 2012 – 2020 között a HGYE alelnöki funkcióját láttam el, számos Kávészünet konferencia szakmai programját állítottam össze. 2020 novemberétől a vezetőség tagjaként segítem a HGYE munkáját.
Egyéb feladataim:
- 2006 - 2017 Győr-Moson-Sopron megye szakfelügyelő főorvos
- 2007 - 2020 Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. ügyvezető
- 2011 - 2020 Szakmai Kollégium Gyermekalapellátási Tanács elnöke
- 2012 - 2019 MGYT főtitkár-helyettes
- 2020 - Országos Kollegiális Házi Gyermekorvosi Szakmai Vezető

Dr. Onozó Beáta

 Dr. Onozó Beáta
1997-ben diplomáztam a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd az egyetem Gyermeklinikáján helyezkedtem el. Gyermekgyógyász szakvizsgámat 2002-ben Szegeden, klinikai immunológiai szakvizsgámat 2005-ben szereztem Debrecenben. A klinikai munkám mellett a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatnál dolgoztam. Térítéses képzés során szintén Szegeden egészségügyi közgazdász végzettséget szereztem. 2002-től Csongrád megyei klinikai védőoltási tanácsadóként dolgoztam. Gyermekeim születését követően Miskolcra költöztem, ahol 2012-től gyermekkörzetben dolgozom. 2020-ig iskolaorvosi ellátásban is résztvettem. Emellett a BAZ Megyei Kórház Gyermekimmunológiai Ambulanciáján szakrendelést tartok és a fekvőbeteg ellátásban konzultációs tevékenységet látok el. Ez évtől Borsod-Abaúj-Zemplém megye gyermek alapellátó megyei kollegiális vezetője vagyok. Tagja vagyok a HGYE mellett a a BKGYT-nek, a Vakcina Tanácsadó Testületnek és az Európai Gyermekinfektológiai Társaságnak. Az eddigi orvosi munkám során lehetőségem nyílt a gyermekellátás teljes spektrumában dolgozni Magyarországon, ezért úgy érzem, orvosszakmai szempontból átfogó ismeretekkel rendelkezem. Nagyon szeretem a gyógyítást, szívesen foglalkozom szabadidőmben is szakmai kérdésekkel. Fő érdeklődési területem az immunológiai, reumatológiai, hematológiai kórképek és a védőoltások.

Dr. Pátri László

Dr. Pátri László
A PTE ÁOK-n diplomáztam 1993-ban, majd a Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórházban kezdtem dolgozni,.1998-ban szakvizsgáztam.Több nemzetközi kongresszusi részvétel illetve tanulmányút mellett a délszláv háborút követően oktattam Bosznia-Hercegovinában. A komlói gyermekosztályon eltöltött néhány év után 2005 elejétől dolgozom házi gyermekorvosként Pécsett. 2008-ban a Pécsi Tudományegyetemen MBA képesítést szereztem. 2005 óta az Alapellátási Intézet tutora, 2007 óta a területünkön dolgozó kollégák érdekvédelmét, továbbképzéseit szolgáló Pécsi Pediáter Érdekvédelmi Egyesület elnöke vagyok. 2019-től Baranya megyei házi gyermekorvosi kollegiális vezetőként tevékenykedem. 2012-2018 között az egyesület egyik alelnöke voltam.

Dr. Sutka Melinda

 Dr. Sutka Melinda
2005-ben végeztem a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Orvosi pályámat a debreceni Gyermekklinikán kezdtem. 2011-ben angol-magyar egészségügyi szakfordítói képesítést szereztem. Csecsemő- és gyermekgyógyászatból 2013-ban szakvizsgáztam. Még ebben az évben úgy döntöttem, hogy a továbbiakban az alapellátásban szeretnék dolgozni, így 7 éve vezetek egy gyermekgyógyászati körzetet Debrecenben, amihez külterületi rendelés is tartozik. A házi gyermekorvosi munka mellett 2018-ban szakvizsgáztam gyermek-gasztroenterológiából, és azóta részmunkaidőben szakrendelek a debreceni Gyermekklinikán. A szakrendelői munka mellett én végzem a klinikán a videókapszula-endoszkópos vizsgálatokat. 2020. júniusától töltöm be a hajdú-bihar megyei házi gyermekorvosi kollegiális vezetői pozíciót, és igyekszem összefogni és segíteni a megyében dolgozó alapellátó gyermekorvos kollégákat.
Felügyelőbizottság

Dr. Horzsa Éva

Dr. Horzsa Éva
1991-ben diplomáztam a marosvásárhelyi orvosi egyetemen. Szakvizsgáig a dombóvári kórházban, majd 1995-től a budapesti Szent Margit Kórház Általános- és Intenzív Újszülött osztályán dolgoztam. 2000-ben neonatológia szakvizsgát tettem. 2003-tól Budapest IV. kerületében dolgozom házi gyermekorvosként. 2008 novemberében választottak a HGYEszakmai bizottságának, majd 2012-ben a vezetőség tagjává.

Dr. Hóbor Miklós

Dr. Hóbor Miklós
1983-ban végeztem Pécsett. 1983-tól 1995-ig a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályán dolgoztam. Gyermekgyógyászatból 1987-ben, nephrológiából 1992-ben szakvizsgáztam. 12 év alatt az osztály minden részlegén dolgoztam, a gyermekintenzív részlegen vezetőként is. Több közleményem jelent meg nephrologiai témakörben, számos előadást is tartottam. Tagja vagyok az Európai Gyermeknefrológiai Társaságnak és az EAP-nak. 1995 óta dolgozom egy zalaegerszegi házi gyermekorvosi praxisban. Két éven keresztül a MOK Háziorvosi Szekciójának alelnöki tisztét töltöttem be. 2006-ban neveztek ki városi szakfelügyelő főorvosnak, a gyermek alapellátás mellett jelenleg megyei házi gyermekorvos kollegiális vezetőként dolgozom.

Dr. Pejtsik Petra

Dr. Pejtsik Petra
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem 1991-ben. Első gyakorlati éveimet a Madarász utcai Gyermekkórházban töltöttem, innen szakvizsgáztam 1997-ben. A kórházi munka után 2001-től 2007-ig a Budapesti Korai Fejlesztő Központban dolgoztam, 2003-tól 2006-ig a gyermekorvosi feladatok mellett a Központ intézményvezető-helyettesi feladatkörét is elláttam. 2007 szeptemberétől tevékenykedem házi gyermekorvosként Budapest XX. kerületében. A házi gyermekorvosi munka mellett 2016-ban „Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember” végzettséget szereztem a Semmelweis Egyetemen. 2008 óta vagyok a HGYE tagja, 2012-ben választottak az Operatív bizottság, majd 2015-ben a Vezetőség soraiba. 2020-ban lettem – a vezetőségi tagságról való lemondás után – a Felügyelő Bizottság tagja.
Szakmai munkámban a korábbi tevékenységem során megszerzett fejlődéspediátriai tudás és tapasztalat kamatoztatása mellett a mentálhigiénés szemlélet megjelenését alapvetően fontosnak tartom. Mind a betegek irányában közvetlenül – kamasz betegeimnek indokolt esetben segítő beszélgetés lehetőségét biztosítom –, mind a praxisban ellátott családok működésének támogatására – elsősorban a szülői kompetencia növelése útján –, mind pedig a munkatársaim és nem utolsó sorban saját magam irányában. Ugyanennek a mentálhigiénés szemléletnek a megjelenítését a HGYE vezetőségének működésében is nagyon fontosnak tartom, és igyekszem is előtérbe helyezni. Mindemellett a korábban megszerzett vezetői, operatív és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalataimat is próbálom a vezetőség és az egyesület működésének szolgálatába állítani.
2016-2020
Vezetőség
Dr. Póta György elnök
Dr. Muzsay Géza alelnök
Dr. Pátri László alelnök
Dr. Altorjai Péter vezetőségi tag
Dr. Havasi Katalin vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Horzsa Éva vezetőségi tag
Dr. Kovács Ákos vezetőségi tag
Dr. Pejtsik Petra vezetőségi tag
Dr. Pölöskey Péter vezetőségi tag
Dr. Scheiber Dóra vezetőségi tag

Felügyelő bizottság
Dr. Benedek László
Dr. Kollár László
Dr. Nagy Katalin

2012-2016
Vezetőség
Dr. Póta György elnök
Dr. Muzsay Géza alelnök
Dr. Pátri László alelnök
Dr. Altorjai Péter vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Elek Marianna vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Horzsa Éva vezetőségi tag
Dr. Józsa Lajos vezetőségi tag
Dr. Király Balázs vezetőségi tag 2013-ig
Dr. Pető Gabriella vezetőségi tag 2015-ig
Dr. Pejtsik Petra vezetőségi tag

Tanácsadó testület
Dr. Huszár András
Dr. Kádár Ferenc
Dr. Kálmán Mihály

Ellenőrző bizottság
Dr.Benedek László
Dr.Kollár László
Dr.Nagy Katalin

Orvos-szakmai Bizottság
Dr.Kovács Ákos
Dr.Scheiber Dóra 2015-től
Dr.Szédelyi Nikolette 2015-ig
Dr.Zonda Igor

Operatív bizottság
Dr.Bényi Zsolt
Dr.Havasi Katalin 2015-től
Dr.Németh Jenő
Dr.Szentannay Judit


2008-2012
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kálmán Mihály alelnök
Dr. Póta György alelnök

Dr. Benedek László vezetőségi tag
Dr. Bényi Zsolt vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Józsa Lajos vezetőségi tag
Dr. Kádár Ferenc vezetőségi tag
Dr. Muzsay Géza vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Nelhübel Ágoston
Dr. Széll János
Dr. Sztanó Gabriella

Orvos-szakmai Bizottság
Dr. Horzsa Éva
Dr. Kollár László
Dr. Pető Gabriella

Operatív bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Kovács Julianna (2011-ig)
Dr. Pátri László


2004-2008
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kálmán Mihály alelnök
Dr. Kovács Julianna alelnök

Dr. Bényi Zsolt vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Gyimes Zsófia vezetőségi tag
Dr. Hóbor Miklós vezetőségi tag
Dr. Kabács Ágnes vezetőségi tag
Dr. Kádár Ferenc vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Póta György vezetőségi tag
Dr. Újhelyi János vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Nelhübel Ágoston
Dr. Széll János
Dr. Sztanó Gabriella

Jogi, etikai, szakmapolitikai bizottság
Dr. Benedek László
Dr. Marosi Csaba
Dr. Muzsay Géza

Képzés, továbbképzés, tudományos bizottság
Dr. Berényi Károly
Dr. Józsa Lajos
Dr. Kollár László
Dr. Páll Gabriella


2001-2004
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kádár Ferenc alelnök
Dr. Kálmán Mihály alelnök

Dr. Batka Jenő vezetőségi tag
Dr. Bényi Zsolt vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Kovács Julianna vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Újhelyi János vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Póta György
Dr. Szamosfalvi Imre

Jogi, etikai, szakmapolitikai bizottság
Dr. Bognár Katalin
Dr. Széll János
Dr. Török Lajos

Képzés, továbbképzés, tudományos bizottság
Dr. Kabács Ágnes
Dr. Páll Gabriella
Dr. Stunya Edina

Pénzügyi, gazdasági, finanszírozási bizottság
Dr. Józsa Lajos
Dr. Marosi Csaba
Dr. Prágai Ágnes1998-2001
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kádár Ferenc alelnök
Dr. Rotyis György alelnök

Dr. Batka Jenő vezetőségi tag
Dr. Dolowschiák Annamária vezetőségi tag
Dr. Kálmán Mihály vezetőségi tag
Dr. Kovács Julianna vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Újhelyi János vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Molnár Zoltán
Dr. Szamosfalvi Imre

Jogi, etikai, szakmapolitikai bizottság
Dr. Bognár Katalin
Dr. Széll János
Dr. Trásy Gábor

Képzés, továbbképzés, tudományos bizottság
Dr. Kabács Ágnes
Dr. Fekete Olga
Dr. Wilhelm Ottó

Pénzügyi, gazdasági, finanszírozási bizottság
Dr. Bényi Zsolt
Dr. Hont Judit
Dr. Póta György


1995-1998
Vezetőség
Dr. Huszár András elnök
Dr. Kádár Ferenc alelnök

Dr. Kovács Julianna vezetőségi tag
Dr. Papp Béla vezetőségi tag
Dr. Rotyis György vezetőségi tag
Dr. Takács Edit vezetőségi tag
Dr. Tóth József vezetőségi tag

Ellenőrző bizottság
Dr. Gyimes Zsófia
Dr. Kálmán Mihály
Dr. Molnár Zoltán
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció