Fontos jogszabályok II.

Jogszabályok, rendeletek 2018.03.12.
A következőkben összefoglaljuk az egészségügyi alapellátást érintő legfontosabb kormány és miniszteri rendeletek, így, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról, valamint a háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló az jogszabályok rendelkezéseit.
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kormányrendelet az egészségügyi ellátás finanszírozásával összefüggő részletszabályokat tartalmazza. Alapellátás szempontjából kiemelten fontos szabályok: Fogalom meghatározások 2. § A háziorvosi ellátás finanszírozása 7.§ - 19.§ Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás 20.§ Védőnő ellátás finanszírozása 21.§ - 21/C.§ A jogszabály letölthető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.KOR 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A kormányrendelet a törvény végrehajtása során alkalmazandó részletszabályokat tartalmazza. Alapellátás szempontjából kiemelten fontos szabályok: Háziorvosi körzet, tartósan betöltetlen háziorvosi körzet 2.§ Praxisengedély 3.§ - 11.§ A jogszabály letölthető: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100313.kor 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről E rendelet hatálya kiterjed azokra a praxisjoggal rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva, vagy e nélkül az önkormányzattal, az önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állnak, az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a feladatokat gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként végzik, és külön jogszabály szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kötöttek A rendelet előírásait kell alkalmazni a háziorvosok helyettesítésére és a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésre. Alapellátás szempontjából kiemelten fontos szabályok: Személyes és folyamatos orvosi ellátás 2.§ Háziorvos választás 3/A.§ - 3/C.§ Háziorvos feladatköre 4.§ - 5.§ Törzskarton 18/A. § (2018. VII. 1.-én lép hatályba) A jogszabály letölthető: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0000004.eum
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció