Fontos jogszabályok I.

Jogszabályok, rendeletek 2018.03.12.
A következőkben összefoglaljuk az egészségügyi alapellátást érintő legfontosabb törvények, így az egészségügyi, az alapellátási, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló jogszabályok rendelkezéseit.
1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyről A törvény célja, hogy elősegítse az egyén és a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszert. Törekszik az esélyegyenlőség megteremtésére, valamint ennek érdekében megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon. Meghatározza - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül - az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit. Biztosítja az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények védelmét, jogaik és kötelezettségeik meghatározásait, valamint az egészségügyi szolgáltatás sajátos jellegéből fakadó garanciális jellegű intézkedéseket. Lehetővé teszi az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését. Alapellátás szempontjából kiemelten fontos szabályok: Fogalom meghatározások 3.§ - 3A.§ Betegjogok 5.§ - 29.§ Család- és nővédelmi gondozás 41.§ Ifjúság egészségügyi gondozás 42.§ Védőoltások 57.§ - 58.§ A megelőző ellátások 79.§ A fertőző betegségek megelőzése 80.§ A szűrővizsgálatok 81.§ - 82.§ A jogszabály letölthető: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV 2015. évi CXXIII. törvény, az egészségügyi alapellátásról Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül. Az egészségügyi alapellátás feladatai, az ellátott lakosságra vonatkozó, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátás; • az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejlesztése, egészségtervezésének támogatása, • jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, • szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás ellátás céljából, • gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a szakorvos által javasolt terápiás terv figyelembevételével; és • szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása vagy a beteg otthonában végzendő szakorvosi konzílium kérése. Alapellátás szempontjából kiemelten fontos szabályok: A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás 8.§ - 12.§ A védőnői ellátás 13.§ - 14.§ Az iskola-egészségügyi ellátás 15.§ A jogszabály letölthető: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500123.tv 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről A törvény célja az orvosok és az egészségügyi dolgozók (a továbbiakban együtt: egészségügyi dolgozó) gyógyító-megelőző tevékenységére vonatkozó alapvető rendelkezések egységes, az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony fajtájától független meghatározása, továbbá az egyes munkavégzésre irányuló jogviszonyok sajátosságaiból adódó eltérő követelmények megállapítása. Alapellátás szempontjából kiemelten fontos szabályok: Fogalom meghatározások 4.§ Az egészségügyi tevékenység végzésének általános szabályai 5.§ - 6.§ Az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló egyes jogviszonyok 7.§ - 16.§ Az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság 20.§ - 27.§ A jogszabály letölthető: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300084.tv 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről A jogszabály összefoglalja az önálló orvosi tevékenységgel, a praxisjoggal, tevékenység a területi ellátási kötelezettséggel, valamint személyhez kapcsolódó vagyoni értékű joggal kapcsolatos szabályokat. Alapellátás szempontjából kiemelten fontos szabályok: Praxisjog 2.§ Praxisjog elidegenítése 2/A.§ Feladat-ellátási szerződés 2/B.§ A jogszabály letölthető: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000002.TV
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció