Kihez tartozzanak a 14-18 évesek?

Irányelvek 2017.06.18.
Adoleszcens medincina – szubspecialitás Az adoleszcens medicina a gyermekgyógyászaton belül egy egyre markánsabban – egységes curriculummal és gyakorlattal – elkülönülő szubspecialitás. A szakmai figyelem az elmúlt 20 évben azért fordult a serdülők ellátása felé, mert:
– a középkorú felnőttek egészsége a serdülő és a fiatal felnőttkorban vész el – ugyanakkor ez a korcsoport a lakossági számarányához képest jóval kisebb arányban keresi fel az orvosi rendeléseket – pszichoszociális fejlődésük, állapotuk miatt ellátásuk különleges ismeretanyagot igényel – speciális kommunikációt igényelnek – és a gyermekekétől és a felnőttekétől egyaránt eltérő személyiségi jogaik vannak. E korcsoport morbiditási viszonyaira jellemző, hogy a különböző kórképek jelentős hatást gyakorolnak a tinédzser testi, szellemi, szociális és érzelmi fejlődésére, és a növekedéssel, a nemi éréssel kapcsolatos átalakulások módosíthatják a betegségek lefolyását. Sajátos morbiditási helyzet Egyedi – a gyermekekétől és a felnőttekétől egyaránt eltérő – morbiditási struktúra jellemzi ezt az életkort: – heveny légúti és húgyúti megbetegedések – szexuális úton szerzett megbetegedések (STI), contraceptio, nem kívánt terhességek – amenorrhoea, dysmenorhoea, (adoleszcens gynecologia) – rizikómagatartások (extrém életmód és sportok, anabolikus steroidok), – szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, drog), – evészavarok (anorexia, bulimia, túlsúly), – erőszak (családon belül, családon kívül, öngyilkosság, nemi erőszak), – balesetek (közlekedési és sportbalesetek), – önértékelési zavarok, depressziók, elhízás, – magatartás zavarok, iskolai problémák Miért a gyermekorvos? Ugyan ellátásuk a gyermek-és a felnőtt alapellátás határmezsgyéje, célszerűbb, ha a tinédzserek orvosi ellátása a gyermekgyógyászok kompetenciakörében marad. A serdülők megbetegedéseire a speciális epidemiológia mellett ugyanis jellemző az is, hogy a kórképek patofiziológiája jelentős részben még a gyermekkor betegségeinek kórtanát követi. A krónikus esetek egy része a gyermekkorban kezdődött, vagy (az esetek 20 %-ában) már korábban is voltak előzményei. Az orvossal való korábbi ismeretség hiányában igen nehéz nyílt, bizalmi kapcsolatot kialakítani velük. Ez is azt jelzi, hogy a serdülők kezelése, gyógyítása, gondozása speciális, gyermekorvosi szemléletet, hozzáállást igényel. A nagy gyermekgyógyászati kézikönyvek nem véletlenül szentelnek külön fejezetet a serdülő korosztály egészségügyi problémáinak. Külön fontosságot tulajdonít e korcsoport kiemelt és speciális kezelésének, hogy ez a korcsoport részesül a legkevesebb preventív rendelői vizitben, ezért itt a legalacsonyabb szintű a gondozás és gyakran még a betegségek is kezelés nélkül maradnak. A kóroki történések meghatározó hányada ráadásul a fejlődés különféle zavaraiból ered, és jelentős részük a gyermek számára jól ismert és elfogadott gyermekorvos tanácsaival megelőzhető. Ebben az edukációban az előző évek során felhalmozott bizalmi tőke igen nagy segítséget jelent. Az orvosi vizsgálatok elhanyagolása egybeesik a rizikómagatartások kialakulásával, ami az adoleszcensek morbiditásának és mortalitásának legalapvetőbb okát képezi. Ebben az időszakban egy orvos váltás a – sok esetben – már újszülöttkortól kialakult bizalmi tőke elvesztéséhez vezethet. A speciális kommunikáció igénye könnyebben kielégíthető, ha a serdülő a korábbi időszakból jól ismert gyermekorvosát tüntetheti ki bizalmával. A serdülők kikérdezése, kórelőzmény felvétele még ebben az esetben is nagy türelmet, tapintatot és speciális kérdezés technikát igényel. Az új körülmények, egy új, addig ismeretlen orvos bizalmi deficitje ebben a sérülékeny életkorban ronthatja az orvosi ellátás minőségét, és mindenképpen megszakítja az addigi folyamatos gondozást. 0-18 éves korig terjedő folyamatos gyermekorvosi gondozás azzal az előnnyel is jár, hogy a növekedés és a fejlődés időszakát egyazon orvos, a fejlődéssel, a növekedéssel együtt járó változások nyomon követésében gyakorlott gyermekorvos végezheti. Szakmai előnyt jelent, ha a 0-18 éves korig keletkező adathalmaz egységesen kezelhető. Szakmapolitikai hivatkozások – 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény rögzíti, hogy gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be. – Az American Academy of Pediatrics és a European Academy of Paediatrics egyaránt deklarálta, hogy a gyermek- és ifjúkor a növekedés befejezéséig tart, és hogy ennek a korosztálynak az ellátása a gyermekgyógyászok illetékességi körébe tartozik. – Az American Academy of Paediatrics (McInerny) Text Book of Paediatric Care (2009.), szerint a serdülők orvosi ellátását a gyermekgyógyászatban és az adoleszcens medicina részterületeiben egyaránt jártas orvosnak kell végeznie. – A Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Kollégium állásfoglalása megállapítja a gyermekorvosok kizárólagos illetékességét a 0-18 éves korcsoport ellátására. – A Szakmai Kollégium Gyermek-alapellátási Tanács XI/2011. (11.08.) határozatában a kinyilvánította, hogy minden gyermeket 0-18 éves korig a nap 24 órájában gyermekgyógyásznak kell ellátnia. – A háziorvos kollégáknak a lakosság elöregedő korfája és a felnőttkori morbiditás nehezedő viszonyai miatt nem juthat kellő és speciális figyelem a serdülők szerteágazó, a későbbi életkorok egészségét meghatározó problémáira. Összefoglalás Az adoleszcens medicina gyermekgyógyászaton belül kialakult, egységes curriculummal bíró szubspecialitás. A fejlődés, növekedés ellenőrzése, a sajátos morbiditási szerkezet, az előzmények ismerete, az addig felhalmozott bizalmi tőke egyaránt azt igényli, hogy a serdülőkor korai és középső szakaszában is gyermekorvos gondozásába kerüljenek a 14-18 éves adoleszcensek. Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az adoleszcensek gyermekorvosi alapellátása nem okozhat anyagi veszteséget a korábban őket ellátó háziorvosok finanszírozásában. Budapest, 2012. február 20. Dr. Kálmán Mihály alelnök, HGYE
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció