Elhunyt Dr. Kozma János

Hí­rek 2020.12.07.
Elhunyt Dr. Kozma János
Megilletődve és megrendülten fogtam tollat, hogy sokunk orvos-példaképének halálhíréről tájékoztassam a magyar gyermekorvos-társadalmat. 

88 éves korában eltávozott közülünk Hódmezővásárhely legkedveltebb és legszeretettebb házi gyermekorvosa: Dr. Kozma János Címzetes Főorvos. Ravatala mellett utolsó útján mondhattam el a következő néhány botladozó, búcsúzó mondatot arról, hogy mit is jelentett nekünk, gyermekorvos kollégáknak Főorvos Úr példás szakmai életútja.


Hogy a vásárhelyi családok, a szülők mennyire értékelték, és mennyire szerették azt igazolta a 62 évig tartó gyermekorvosi munkája során hozzá fordulók kitartó, az évtizedek alatt is változatlan bizalma. Az ez idő alatt felnőtt 3 generáció számára Ő volt a GYERMEKORVOS, csupa nagybetűvel. És mi a városban dolgozó többi gyermekorvos-kollégája ezt soha el nem vitattuk tőle, maximálisan elfogadtuk, hogy Ő a szakmai elöljárónk, és a gyógyítómunkához való hozzáállása számunkra is mindig a követendő etalon volt.

Az Ő példája nekem is segített a 80-as évek közepén, amikor az elé a dilemma elé kerültem, hogy kórházi körülmények között, egy gyógyító team tagjaként dolgozzak-e a szakvizsga megszerzése után, vagy vállaljam az önálló, a klinikum által akkor még kissé lenézett, egyedüli felelősséggel terhelt házi gyermekorvosi munkát az alapellátásban. Fiatal szakorvosként, látva Kozma János Főorvos Úr felkészültségét, napra kész tájékozottságát, példaértékű hivatástudatát és irigylésre méltó teherbírását – orvosegyénisége egyértelműen példázta számomra, hogy ezt így is lehet! A tudományos igényességgel végzett orvosi munka nem csak a klinikusok kiváltsága...

Velünk együtt vallotta Ő is, hogy mi gyermekgyógyászok – ha körülöttünk a feje tetejére is áll a világ – nagyon szerencsések vagyunk, hisz folyamatos kapcsolatunk van a jövővel. Kezünk alatt, vigyázó szemünk előtt nő fel több ifjú nemzedék. És nap, mint nap kapunk egy keveset abból a csodából, amit a jövő letéteményesei, a gyermekek hordoznak. És, ha elég időt töltünk el ezen a gyönyörű pályán, hálásan térnek vissza volt kis betegeink szülőként is, és ránk bízzák legféltettebb kincseiket, saját gyermekeiket. S amikor a gyógyult, mosolygós gyermekszemekbe nézünk, már nincs is szükség más elismerésre. Vajon hány tízezerszer kapta meg ezt az elismerést Főorvos Úr is? 

Életútja társadalmi rendszereken, korszakokon ívelt át: a szocializmusból a kapitalizmusba, a diktatúrából a demokráciába, az internacionalizmusból a globalizmusba, az elsőből a második évezredbe vezetett ez a hosszú, tartalmas életút... 

Az életpályánk közösen átélt történéseit idézhetem csak fel, rámutatva, hogy milyen, az orvosi munkát nehezítő körülmények között kellett derűt, biztonságot sugározva és a gyógyulásba vetett hitet erősítve helyt állnia. Láttuk és csodáltuk ezt a helytállást!

Az 1960-as években Hódmezővásárhelyen a gyermekorvosi körzetek kialakításában szerepet vállalt fiatal Kozma János hamarosan a körzeti gyermekorvosok vezető, kollegiális főorvosa lett. A városban dolgozó többi alapellátó gyermekorvosnak mentora, szakmai segítője volt évtizedeken át. Jó kapcsolatokat ápolt a városi kórház gyermekosztályával, ahol a rendszeres továbbképző találkozókon is mindig megtapasztalhattuk felkészültségét, tájékozottságát, olvasottságát. Vele együtt vészeltük át a házi gyermekorvosi rendszer egzisztenciális viharait a 90-es években, és vele együtt tanultuk meg a vállalkozói létformát az alapellátásban az ezredforduló utáni időszakban. Nem volt egyszerű feladat. A nehézségek között gyakran csak a hippokratészi eskü szelleme, a hivatástudat, a szakma és a gyerekek szeretete tartott meg minket a pályán... 

De Főorvos Urat semmilyen nehézség, az évek múlása sem akadályozta abban, hogy a nyugdíjkorhatárt messze túlhaladva is folytassa szeretett hivatásának gyakorlását, hogy tudását, gazdag tapasztalatait kamatoztassa a hozzáforduló vásárhelyi fiatalok egészsége érdekében. Nem térítette el ettől még a mostani koronavírus világjárvány sem. Élete utolsó heteiben, nagy betegen is még mindig gyógyított! 

2004-ben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város „Pro Urbe Hódmezővásárhelyért” díjjal jutalmazta a város gyermeklakosságának egészségéért végzett több évtizedes, áldozatos munkáját. 

85 éves korában páciensei szavazatai alapján 2017-ben elnyerte a „Kárpát-medence házi gyermekorvosa” címet. 2020-ban pedig a „Vásárhely Egészségügyéért” életmű díjat, a városi közgyűlés egyhangú döntése alapján, az Önkormányzat vezetőivel közösen adhattam át, tisztelő kollégájaként...

Kedves Főorvos Úr!
Emléked legyen áldott! Hódmezővásárhely történetébe beírtad a neved! A hálás vásárhelyi emberek, kollégáid sosem felednek el!

Dr. Berényi Károly

gyermekorvos, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város alpolgármestere

Hódmezővásárhely, 2020. november 27.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
HGYE Őszi Konferencia - Megújuló lendülettel! Régi célok, új utak
2022. szeptember 8-10.

2022. szeptember 8-10. között kerül megrendezésre a HGYE Őszi konferenciája Tihanyban.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció