A szakdolgozói bértámogatásról

Hí­rek 2021.03.26.
Kedves Kollégák!

A következő napokban, előreláthatólag két részletben kapjuk meg − januárig visszamenőlegesen − a kiegészítő bértámogatást. Sok jelzés érkezett, hogyan kell majd kifizetni a megemelt összeget, amelyekről az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Ez a bértámogatás egy járulékokat is tartalmazó kiegészítő összeg, amelyet ugyanúgy, mint a „rezsitámogatást” a praxis kap meg. Célja, hogy a praxisban dolgozó orvos és asszisztense egyaránt részesülhessenek a törvényből kiszámított új emelt bérekben. 

Javasoljuk, hogy a foglakoztatott szakdolgozók a támogatások mértékével növelt bért kapják meg. Most három havi bérkiegészítést kapunk, amelyet visszamenőleg kell kifizetni januártól, egy összegben. A bérkiegészítés a szakdolgozói bértábla időarányos része, amely függ a rendeletben leírtak szerint attól, hogy hány órára van bejelentve, illetve a betegszámnak megfelelően hány asszisztens bérkiegészítésére jogosult a praxis. Az így keletkezett bérnek el kell érnie a 2021. január 1-én érvényes szakdolgozói bértábla szerinti illetmény összegét, de nagyobb összeg esetén sem lehet kevesebb, mint a 2020. decemberi bér.

Az asszisztensek bérkiegészítése nem függ attól, hogy a praxis orvosa vállalta-e a praxisközösséghez történő csatlakozást vagy sem.
A bérkiegészítés mértékét nem befolyásolja, hogy a praxis orvosa nyugdíjas, vagy melyik típusú vállalkozás milyen adózási formáját választotta.

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, a jogszabály 2021.03.24. hatályos állapota szerint:
"16. §. (1) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatnak az ezen jogviszonya tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó - heti 40 órában foglalkoztatott - egészségügyi szakdolgozója után a szakdolgozói bértámogatás mértékét a 36. számú melléklet tartalmazza. A háziorvosi szolgáltató a bértámogatás szociális hozzájárulási adóval csökkentett összegét a szakdolgozó bérének a szakdolgozó 2020. decemberi munkabérét, de legalább a mindenkori garantált bérminimumot meghaladó részének a kifizetésére köteles fordítani." 

Tehát a szakdolgozó bére 2021. januártól:  
  1. Ajánlás= decemberi munkabér + a jelen támogatás SZOCHO val csökkentett része.
  2. Kötelező= A szakdolgozókra vonatkozó garantált bérminimum (Életkora, végzettsége- bértáblából-  és a bejelentett munkaóra arányában: napi 8 óra teljes összeg, napi 4 órára fele összeg) + a bértámogatás SZOCHO-val csökkentett részeű.
  3. A szakdolgozó bére nem csökkenhet a korábbihoz képest. Ez taxatíve nem került megfogalmazásra, de a rendelet szellemiségéből, és a támogatás mértékéből következik. 
Több szakdolgozó esetén, a szolgálatnál finanszírozott "pontok " függvényében lehet több finanszírozást igényelni:
a) 3000 pontig egy fő - heti 40 órában foglalkoztatott - szakdolgozó után,
b) 3001-3500 pont között kettő fő - 1 fő heti 40 órában, 1 fő heti 20 órában foglalkoztatott - szakdolgozó után,
c) 3501-4000 pont között kettő fő - heti 40 órában foglalkoztatott - szakdolgozó után,
d) 4001-4500 pont között három fő - 2 fő heti 40 órában, 1 fő heti 20 órában foglalkoztatott - szakdolgozó után,
e) 4501 pont felett három fő - heti 40 órában foglalkoztatott - szakdolgozó után.

Korábbi 10 vagy 20 000 Ft szakdolgozói bérkiegészítés: 
Külön nem foglalkozik vele a rendelet, leginkább jogkövető értelmezés az, ha úgy tekintjük, hogy ez az összeg emelkedett a "bértámogatás"-ként kapott összegre. Ha valaki nagyvonalú, és ennyivel magasabb összeghez adja hozzá a jelen bértámogatást, azt a rendelet szellemiségével összhangban van, de nem kötelezi rá.

16/A. §. (1) A háziorvosi szolgáltató ezen jogviszonya tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatokban szolgálatonként egy - heti 40 órában - foglalkoztatott háziorvos után havonta háziorvosi bértámogatásra jogosult, amelyet a háziorvosi szolgáltató a háziorvost közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire köteles fordítani.

Tehát az orvos bére 2021. januártól:   
A vállalkozói szabadság megmarad, a háziorvos kolléga maga dönti el, hogy emeli-e a decemberi bérét a bértámogatás összegével, azonban a bértámogatás teljes összegét mindenképpen munkabérre és járulékaira köteles fordítani. Az orvosi fizetés fedezetét megkapjuk, de nem található a rendeletben olyan kitétel, hogy a korábban felvett fizetéshez kötelező lenne hozzáadni és úgy felvenni. Valójában ez az összeg lenne az orvos béremelés utáni bére, de a rendeletalkotó meghagyta azt a szabadságot, hogy az orvos vállalkozóként döntsön a bértámogatáson felüli finanszírozásról.

A bértámogatás tartalmazza a bér után fizetendő adót is: 
...A háziorvosi szolgáltató a bértámogatás szociális hozzájárulási adóval csökkentett összegét a szakdolgozó bérének..... kifizetésére köteles fordítani." 
A  szociális hozzájárulási adó megfizetésre nem kötelezett dolgozók bérének adótartamáról azonban nem rendelkezik, ezért várható, hogy erre vonatkozó szabályozás rövidesen megjelenik.

További kérdések esetén igyekszünk mielőbb választ adni!

Dr. Póta György és Dr. Havasi Katalin


A szakdolgozói bértábla csatolva található.

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az alábbi linken érhető el:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.kor#lbj152id9c95
IdCímLetöltés
1PDF fájl 1
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
HGYE Őszi Konferencia - Megújuló lendülettel! Régi célok, új utak
2022. szeptember 8-10.

2022. szeptember 8-10. között kerül megrendezésre a HGYE Őszi konferenciája Tihanyban.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció