Törökszentmiklós


Praxishirdetések

Praxis eladás

Praxislétszám
1069

Elérhetőség
0656/590-230

A gyermekorvosi körzet területi leírása:
A Törökszentmiklós 3. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/2002. (VI. 28.) számú Törökszentmiklós város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzeteinek megállapításáról szóló rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
A 3. számú gyermekorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, 2015. május 1. napja óta tartósan betöltetlen.

Ellátandó feladat:
Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv., valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint. Törökszentmiklóson a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása.

Foglalkoztatás jellege, időtartama:
teljes munkaidős, határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony. A 2020. évi C. törvény hatályosulása esetén az abban foglaltak az irányadók.

Javadalmazás:
Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés rendelkezései. Az egészségügyi szolgálati törvény 2020. évi C. törvény 1. sz. melléklete szerint.

Az önkormányzat feladata-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működési feltételeit rögzítik.

A feladatellátás helye:
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 126. szám alatt található gyermekorvosi rendelő.

Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

Részletesebb szakmai feladatokról információt Kovács Katalin nyújt a 56/590-230-as telefonszámon.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció