Elment Oláh Éva Professzor Asszony

Hí­rek 2019.04.08.
Elment Oláh Éva Professzor Asszony Megrendülten hallgatunk a hír hallatán. Gyermekorvos volt, egyetemi tanár, klinikaigazgató, genetikus, hemato-onkológus, és ha lehet ilyet mondani, mindezek etalonja. Nemzetközi hírű szaktekintély, elismert tudós, és mindezek ellenére olyan ember, aki betegei, kollégái elismerését mindig a rá jellemző végtelen szerénységgel fogadta.
Oláh professzor asszony - felismerve a genetika fejlődésének óriási hatását a gyermekgyógyászat fejlődésére - tudományos munkásságát elsősorban a genetikai kutatásokra összpontosította. Igazi örömet a beteg gyermekek gyógyítása okozott számára. Kutatói tevékenysége is ezt a célt szolgálta. A beteg gyermekek problémáinak megoldása jelentett valódi kihívást számára. Gyermekgyógyász vezetőként is a betegágy mellett érezte igazán jól magát. Tanítványait szeretettel oktatta, irányította, élményt jelentett számára fiatal kollégáival, hallgatóival végzett közös munka. A gyermekgyógyászat nemzetközi szervezeteiben hosszú éveken át képviselte a magyar gyermekgyógyászatot. A szerkesztésében megjelent két kötetes Gyermekgyógyászati kézikönyv sajátos szemléletével, didaktikus szerkezetével egyaránt nagy támaszt jelent mind a kórházi mind a területi gyermekorvosok munkájában. Méltatlannak érezzük magunkat arra, hogy emberi nagyságát, szerteágazó életművét, bámulatos szervezőkészségét, legendás munkabírását, kvalitásait mi foglaljuk össze. Munkásságának elismerését kitüntetéseinek hosszú sora bizonyítja. Amit abból a nagy ívű teljesítményből, amit a hazai gyermekgyógyászat fejlesztésében végzett, itt csak annyit emelünk ki, hogy Ő szervezte 1995-ben Debrecenben azt az MGYT-Nagygyűlést, ami gyújtózsinórja lett a HGYE életre hívásának. Ő tartotta Egyesületünk alakuló értekezletének sokszor idézett nyitóbeszédét. Nagyra értékeltük jubileumi rendezvényeinken elmondott, számunkra utat mutató, értékes gondolatait is. Következesen hangoztatta, hogy közös cél a kor követelményeihez adaptált korszerű gyermekorvosi alapellátás megteremtése. Mindig jött, ha hívtuk, írt, ha kértük, fogadott bennünket, ha szükségünk volt tanácsaira. Tavaly még ott volt, még felszólalt a Kávészüneten, ősszel még emlékezetes előadást tartott az MGYT konferenciáján. Soha nem érezte rangján alulinak, hogy a területi ellátást végző gyermekorvosokkal őszinte, tartalmas beszélgetést folytasson. Eseményszámba ment minden alkalom, amikor kedves személyisége és férje, Ács Géza traumatológus professzor – ahogy Ő nevezte: a sofőröm – társaságában lehettünk. Most döbbent csendben állunk. Elment egy gyermekorvos, egy iskolateremtő tanár, egy példakép, egy nagy Ember. Az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok nevében a HGYE vezetősége
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció