HGYE tájékoztatója az ügyeleti rendszer átalakulásáról - I. rész

Hí­rek 2021.08.15.
Az elmúlt időszak számos változást hozott az alapellátásban dolgozók életébe. A reformok következő pontja az alapellátási ügyelet átszervezése, amely régóta megérett a strukturális és financiális átalakításra. Tekintettel arra, hogy az ügyeleti rendszer módosulása a házi gyermekorvosokat is nagyban érinti, a HGYE hírlevél sorozatban nyújt tájékoztatást a témával kapcsolatosban.

2021. július 1-jén elindult az új sürgősségi ügyeleti modellprogram Hajdú-Bihar megyében. Ennek lényege, hogy mind a felnőtt, mind a gyermek alapellátási ügyelet szervezése és működtetése a helyi önkormányzatok helyett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hatáskörébe került a megyében.

Az egészségügy teljes átalakításának egyik legfontosabb pillére az alapellátás átszervezése, ennek pedig lényeges pontja az alapellátási ügyelet tervezett reformja. A párhuzamosan futó rendszerek (háziorvosi ügyelet, mentés, sürgősségi ellátás) fenntartása helyett egy egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakítását tervezik, amelyet jövőre a tervek szerint az egész ország területén bevezetnek.

Az elképzelés lényege, hogy az ügyeleti ellátás szervezése az OMSZ hatáskörében történjen, járási szinten szervezve. A járási központokban orvosok, diplomás mentőtisztek és felsőfokú képzettségű ápolók látják el a betegeket. A páciensek segélyhívásai a korábbi ügyeleti centrumok helyett a mentőszolgálat központi számára futnak be, itt a diszpécser végzi az elsődleges betegtájékoztatást és irányítja tovább a beteget a kapott információk alapján. Az azonnali segítségre szorulókhoz mentést szervez, vagy ha a páciens járóképes, akkor pedig egy ügyeleti pontra ad neki időpontot. A tervek szerint az új ügyeleti rendszerben megnő a helyben elvégezhető vizsgálatok és ellátások köre is, így csökkenhet azon esetek száma, akiket tovább kell küldeni fekvőbeteg intézménybe.

Ennek az elképzelésnek a kipróbálása-kiépítése kezdődött meg Hajdú-Bihar megyében. A rövid határidőkre tekintettel az új ügyeleti szisztémára történő váltás inkább egy folyamat, a teljes átállás még nem történt meg. A modellprogram egy évre szól. Az ez idő alatt leszűrt tapasztalatok fogják az alapját képezni az új szisztéma országos szintű bevezetésének, minden megyében a helyi adottságok figyelembevételével. Így lényeges annak körültekintő kialakítása illetve értékelése.

Különösen vonatkozik ez a gyermekek ügyeleti ellátására, hiszen a fentebb ismertetett rendszert elsősorban a felnőtt betegek ellátására tervezték meg. Fontos lenne átgondolni és figyelembe venni a gyermekellátás speciális vonatkozásait. Mivel kevesebb a gyermek alapellátásban dolgozó gyermekgyógyász és az ügyeleti probléma is, így a gyermek ellátást a felnőttől függetlenül, illetve nem járási szinten lenne érdemes megszervezni. Ideális esetben érvényesülni kell annak az elvnek, miszerint a gyermekeket csecsemő- és gyermekgyógyászok ill. gyermekegészségügyi képzettséggel rendelkező szakdolgozók lássák el. Ennek érdekében párbeszéd indult meg az OMSZ képviselői és a megyei gyermek- alapellátás között, bízva abban, hogy együttműködve sikerül egy életképes gyermek-ügyeleti rendszert életre hívni a megyében. 

Hírlevelünk következő számában beszámolunk az átszervezés gyermekgyógyászati vonatkozásának részleteiről, azokról az elvekről, elképzelésekről, amelyeket a vezető gyermekgyógyászati szakmai szervezetek megfogalmaztak, mint megvalósítandó célok a reform kapcsán.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció