Pályázati kiírás házi gyermekorvosi praxisok részére - „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány

Hí­rek 2022.10.23.
Pályázati kiírás házi gyermekorvosi praxisok részére - „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány
Az „Egy szív a gyermekekért" Alapítvány a hátrányos helyzetű területeken élő gyermekek magasabb színvonalú egészségügyi alapellátásának fejlesztése, valamint az orvosok szakmai munkájának elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával pályázatot hirdet.

A pályázat célja, hogy a házi gyermekorvosi és családorvosi praxisok, praxis közösségek, valamint területi ellátást biztosító ügyeletek új orvosi műszerekkel történő ellátásához járuljon hozzá. A megpályázott műszert az "Egy szív a gyermekekért" Alapítvány saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza nyerteseknek.


A pályázat benyújtásának levelezési címe: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök (2822 Szomor, Fényeskert u. 9.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 21. (hétfő), 12:00 óra

Pályázható összeg 2022. évre összesen: 6 millió forint

A megpályázható műszerek:

a. SmartTester POCT készülék a következő induló tesztekkel: CRP, HbA1c, hCG,  D-dimer,
KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt

b. DocUReader 2 Pro vizeletanalizátor készülék + LabStrip U11 Vizelet teszt,
KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt

c. Pulzoximéter OXY-110 akkumulátoros (professzionális), Pulzoximéter fülhőmérő 
OXY 110 hez, Pulzoximéter érzékelő OXY110-hez csecsemő méret, Pulzoximéter érzékelő OXY110-hez  gyermek méret

d. Omron NE-C801 kompresszoros inhalátor, KETO Cont ketonszintmérő készülék + 
KETO Cont teszt, Dcont ETALON vércukorszintmérő készülék + Etalon teszt, CELERUS égési  kötszer csomag

e. HeartScreen 80G-L1 3/12 csatornás EKG készülék tartozékokkal, színes érintős
képernyővel (gyermek elektródával, sw-rel). 
Csak vegyes praxisok, praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.

f. HeartScreen 112C-1 12 csatornás EKG készülék tartozékokkal (gyermek elektródával,
sw-rel). 
Csak praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.

g. Innomed CA-1 tip. AED készülék ( első magyar fejlesztésű laikus kézbe is adható
életmentő defibrillátor)  + 1 pár gyermek elektróda. 
Csak egy telephelyen működő praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.

h. Heine Mini3000 LED otoscope-t tartozékaival KETO Cont ketonszintmérő készülék
KETO Cont teszt., Dcont ETALON vércukorszintmérő készülék+ Etalon teszt, CELERUS égési  kötszer csomag,.
Tételenként is pályázható.

A pályázaton azok vehetnek részt akik:
- Feladataikat területi ellátási kötelezettség mellett végzik,
- Praxisnagyságuk meghaladja a 600 főt,
- Vállalják az elnyert eszköz minimum 3 évig tartó üzemeltetésével járó költségeket, amellyel kapcsolatban a döntést követően a nyertes praxis tulajdonosa és az Alapítvány szerződést köt,
- A nyertes vállalja, hogy az Alapítvány kérésre beszámol az eszköz használata során szerzett tapasztalatokról.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a praxis bemutatását, valamint a pályázó bemutatkozását,
- melyik műszerre pályázik (csak egy kiírás választható), 
- részletes szakmai programot,
- Vegyes praxis esetén a praxis bemutatásánál térjen ki a gyermek és a felnőtt praxis adataira
- Területi ügyeleti ellátás esetén az ügyeleti ellátási időszak és terület bemutatásával
- Praxis közösség esetén a praxis közösség telephelyének, többi tagjának és praxisméretüknek a felsorolásával, a praxisközösség vezető orvosának vagy helyettesének szignálásával
- a következő szerződések másolatait: NNK, NEAK, Önkormányzati megállapodás,
utolsó KSH jelentés,
- gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot - hiteles másolati vagy cégszerűen ellenjegyzet példányt – valamint/eredeti aláírási címpéldányt,
- A pályázó egyidejűleg köteles meglévő 60 napon túli köztartozásáról, vagy annak nem létéről, a büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozni, és adatot közölni, illetve igazolást mellékelni. Amennyiben 60 napon túli tartozása a pályázat elbírálás időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.

Pályázati tárgyalás helye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1., 608. szoba
A pályázati tárgyalás zártkörű azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.

A Támogatásra az pályázhat, aki a megjelölt módon – minden szükséges dokumentációval -  határidőben jelentkezett. A pályázatok a beérkezés sorrendjében kerülnek értékelésre.

Egészségügyi intézmények alapítványait nem áll módunkban támogatni, pályázataikat nem tudjuk befogadni. 

Az egészségügyi intézmények a pályázaton kizárólag eljárásra és jognyilatkozat tételre jogosult képviselőik ellenjegyzésével vehetnek részt.

A pályázat elbírálása 30 napon belül történik meg. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Az elbírálás során előnyt élveznek az első ízben pályázó szervezetek.

A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles a Támogatási megállapodást megkötni.

A jelen pályázati felhívás szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. A szerződés külön szerződéskötés útján jön létre. 

Az Alapítvány pályázati felhívását a pályázat elbírálásáig visszavonhatja.

Amennyiben az Alapítvány részére nem érkezik összességében a jelen pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázat, úgy a nyertes pályázó személyének kiválasztási módja mindenben az Alapítvány Kuratóriumának döntési jogköre, illetve döntését nem köteles indokolni. a pályázók irányában. Pályázatuk benyújtásával a pályázók későbbi meghirdetési kereset érvényesítéséről automatikusan lemondanak. 

Az Alapítvány a pályázat elbírálását követően a pályázat elfogadásáról vagy esetleges visszautasításáról tájékoztatja a pályázókat, külön egyedi indoklást nem köteles hozzáfűzni.


Budapest, 2022. október 18.


Pályázat benyújtásának módja:
Elsőbbségi levélben az „Egy szív a gyermekekért" Alapítvány levelezési címére: 2822 Szomor, Fényeskert u. 9. 

Bármilyen kérdés esetén érdeklődni lehet a kuratórium elnökénél dr. Kelenhegyi Juditnál.
Elérhetőségek:
tel: +36/20-427-1037
egysziv@egysziv.hu

Kérjük az alábbi adatokat mindenképpen adja meg pályázatában: 
- székhely címe, a rendelő címe, 
- eredményes pályázat esetén az átvétel helye, 
- rendelési idő, 
- pecsétszám,  
- elérhetősége: telefonszám, email  cím.
IdCímLetöltés
1Részletes pályázati kiírás
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
HGYE Őszi Konferencia - Megújuló lendülettel! Régi célok, új utak
2022. szeptember 8-10.

2022. szeptember 8-10. között kerül megrendezésre a HGYE Őszi konferenciája Tihanyban.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció