Küldöttközgyűlés, 2016. február 27.

Hí­rek 2016.02.27.
Meghívó Tisztelt Küldöttek és Tagok! A Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete évi rendes küldöttközgyűlését az alapszabály 16. § (2) bekezdése értelmében, a vezetőség összehívja.
Az alapszabály értelmében a küldöttközgyűlésen rendes tagok, tiszteletbeli és pártoló tagok egyaránt részt vehetnek, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A küldöttközgyűlés ideje: 2016. február 27.-én 10 óra 30 perc A küldöttközgyűlés helye: Danubius Hotel Hélia, Budapest, 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64. Napirend: 1.) Az egyesület alapszabályának módosítása. 2.) Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának megvitatása a 2015. évi gazdasági tevékenységről, és a 2015. évi mérleg megtárgyalása, a 2016. évi költségvetés megtárgyalása. A beszámoló, a mérleg és a 2016. évi költségvetés elfogadása. A küldöttközgyűlés határozatképtelenség esetén, a megismételt küldöttközgyűlést: 2016. február 27-én 12. óra 30 perc a Danubius Hotel Hélia, Budapest, 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64. szám alá összehívom. A megismételt küldöttközgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében, a jelenlévő küldöttek számától függetlenül határozatképes lesz. Budapest, 2016. február 12. Dr. Póta György az egyesület elnöke
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció