Küldöttközgyűlés, 2016. február 27.

Hí­rek 2016.02.27.

Meghívó
Tisztelt Küldöttek és Tagok!
A Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete évi rendes küldöttközgyűlését az alapszabály 16. § (2) bekezdése értelmében, a vezetőség összehívja.


Az alapszabály értelmében a küldöttközgyűlésen rendes tagok, tiszteletbeli és pártoló tagok egyaránt részt vehetnek, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

A küldöttközgyűlés ideje: 2016. február 27.-én 10 óra 30 perc
A küldöttközgyűlés helye: Danubius Hotel Hélia, Budapest, 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.

Napirend:

1.) Az egyesület alapszabályának módosítása.
2.) Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának megvitatása a 2015. évi gazdasági tevékenységről, és a 2015. évi mérleg megtárgyalása, a 2016. évi költségvetés megtárgyalása. A beszámoló, a mérleg és a 2016. évi költségvetés elfogadása.

A küldöttközgyűlés határozatképtelenség esetén, a megismételt küldöttközgyűlést: 2016. február 27-én 12. óra 30 perc a Danubius Hotel Hélia, Budapest, 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64. szám alá összehívom.
A megismételt küldöttközgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében, a jelenlévő küldöttek számától függetlenül határozatképes lesz.

Budapest, 2016. február 12.

Dr. Póta György
az egyesület elnöke

Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Küldöttgyűlés
2020. március 21.

Küldöttgyűlés
2020. március 21.
Hotel HéliaKávészünet-22
2020. május 8-10

Kávészünet-22
Siófok, Hotel Azúr

Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció