Küldöttközgyűlés, 2016. február 27.

Hí­rek 2016.02.27.
Meghívó Tisztelt Küldöttek és Tagok! A Házi Gyermekorvosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete évi rendes küldöttközgyűlését az alapszabály 16. § (2) bekezdése értelmében, a vezetőség összehívja.
Az alapszabály értelmében a küldöttközgyűlésen rendes tagok, tiszteletbeli és pártoló tagok egyaránt részt vehetnek, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A küldöttközgyűlés ideje: 2016. február 27.-én 10 óra 30 perc A küldöttközgyűlés helye: Danubius Hotel Hélia, Budapest, 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64. Napirend: 1.) Az egyesület alapszabályának módosítása. 2.) Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának megvitatása a 2015. évi gazdasági tevékenységről, és a 2015. évi mérleg megtárgyalása, a 2016. évi költségvetés megtárgyalása. A beszámoló, a mérleg és a 2016. évi költségvetés elfogadása. A küldöttközgyűlés határozatképtelenség esetén, a megismételt küldöttközgyűlést: 2016. február 27-én 12. óra 30 perc a Danubius Hotel Hélia, Budapest, 1133 Budapest, Kárpát utca 62-64. szám alá összehívom. A megismételt küldöttközgyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében, a jelenlévő küldöttek számától függetlenül határozatképes lesz. Budapest, 2016. február 12. Dr. Póta György az egyesület elnöke
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció