Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről

Jogszabályok, rendeletek 2018.02.26.
A technológiai minden eddiginél gyorsabb fejlődése, és a globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok védelmét. Az egyes emberek is egyre nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra és tesznek globális szinten elérhetővé személyes adatokat, ez egyaránt átalakította a gazdasági és a társadalmi életet, és egyre inkább elősegíti a személyes adatok Unión belüli és kívüli szabad áramlását.
Az Európai Parlament közel két éve fogadta el az Európai Unió összes tagállamában 2018. május 25.-től közvetlenül hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelet (az angol cím General Data Protection Regulation kezdőbetűvel rövidített GDPR) című szabályozást. Az uniós rendelet sajátossága, hogy érvénybe lépéséhez nincs szükség belső jogforráshoz. A jelenlegi hazai szabályozás az 1997. évi XLVII. Törvény és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről valamint a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amelyek ez európai rendelet következtében feltehetőleg módosulni fognak. A „Hírvivő” következő számában részletesen ismertetjük azon fontosabb rendelkezéseket, amely az egészségügyi ellátás szempontjából jó, ha ismerünk, illetve kiemeljük azon változásokat, amelyek eltérőek a hatályos jogszabályoktól. A rendelkezés szövege olvasható: https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció