Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről

Jogszabályok, rendeletek 2018.02.26.
A technológiai minden eddiginél gyorsabb fejlődése, és a globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok védelmét. Az egyes emberek is egyre nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra és tesznek globális szinten elérhetővé személyes adatokat, ez egyaránt átalakította a gazdasági és a társadalmi életet, és egyre inkább elősegíti a személyes adatok Unión belüli és kívüli szabad áramlását.
Az Európai Parlament közel két éve fogadta el az Európai Unió összes tagállamában 2018. május 25.-től közvetlenül hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelet (az angol cím General Data Protection Regulation kezdőbetűvel rövidített GDPR) című szabályozást. Az uniós rendelet sajátossága, hogy érvénybe lépéséhez nincs szükség belső jogforráshoz. A jelenlegi hazai szabályozás az 1997. évi XLVII. Törvény és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről valamint a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amelyek ez európai rendelet következtében feltehetőleg módosulni fognak. A „Hírvivő” következő számában részletesen ismertetjük azon fontosabb rendelkezéseket, amely az egészségügyi ellátás szempontjából jó, ha ismerünk, illetve kiemeljük azon változásokat, amelyek eltérőek a hatályos jogszabályoktól. A rendelkezés szövege olvasható: https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció