Metaanalízis: jobbak a gyermekorvosok

Irányelvek 2017.06.18.
Nemzetközi vizsgálatok, tanulmányok szisztematikus metaanalízisével próbáltak meg válaszolni arra a kérdésre, hogy a fejlett ipari országokban a gyermekek elsődleges orvosi ellátására a házi/családorvosok vagy a gyermekorvosok a legalkalmasabbak?
A spanyol alapellátó gyermek-és ifjúságorvosok egyesületének (AEPap) egy munkacsoportja Bunuel Alvarez vezetésével áttanulmányozta az összes rendelkezésre álló irodalmi vonatkozást, és a 66 legértékesebb közleményt statisztikailag értékelte. (Hogy az öt évvel ezelőtt készült, a háziorvosi és házi gyermekorvosi gyermekalapellátást összehasonlító, szinte egyedülállóan széleskörű HGYE felmérés miért nem szerepelt a tanulmányozott anyagok között, annak okát tudjuk: hiába számoltunk be róla nemzetközi fórumokon, nem jelentettük meg jegyzett szaklapokban. Nem éreztük ugyanis abszolút támadhatatlannak vizsgálati módszereinket. Talán túlságosan kritikusak voltunk magunkkal szemben. Most úgy gondoljuk, hogy már csak a kontroll kedvéért is érdemes vizsgálatainkat megismételni. A Szerk.) A szerzők olyan eredményekre jutottak, amelyek a gyermekorvosi elsődleges ellátás előnyeit nemzetközi méretekben is bizonyították. Ennek alapján azt javasolják, hogy a gyermekalapellátásban a gyermekorvosok szerepét meg kell őrizni. A metaanalízis eredményei fontos érvrendszert jelentenek az Európa szerte felmerült -, a gyermekorvosokat az alapellátásból eltávolítani szándékozó – törekvések ellenében. A tanulmány következtetései országhatárok nélkül érvényesek, de ezeket az eredményeket az ellátáskutatás további vizsgálódásaival meg kell erősíteni. Bevezetés Viták zajlanak arról, hogy a fejlett országokban a gyermekek elsődleges orvosi ellátására a családorvosok (háziorvosok) vagy a gyermekorvosok a legalkalmasabbak. A téma irodalmát ez idáig szisztematikusan még senki sem tekintette át. A szerzők vizsgálatuk során azokat a tanulmányokat analizálták, amelyek a kétféle gyermekellátást a következő szempontok szerint hasonlították össze: Ennek az áttekintő elemzésnek az volt a célja, hogy a kétféle gyermekellátást a következő szempontok szerint összehasonlítsa: az antibiotikum kezelés gyakorlata, a diagnosztikus vizsgálatok racionális használata középfülgyulladásban, asztmában, a lázas és a különböző pszichopatológiai kórképek ellátásában, a szakmai ajánlások betartása és a preventív tevékenységek színvonala. Módszer A szisztematikus átvizsgáláshoz a MEDLINE, a CENTRAL, a TRIP adatbázisokat és a Google Scholar adatforrásait használták. A kétféle szakembergárda klinikai gyakorlatának összehasonlítására kizárólag eredeti és tudományosan rendszerezett felméréseket használtak, tekintet nélkül a feldolgozások eredeti nyelvezetére. Metaanalízisükben a 2008 decemberéig megjelent tanulmányokat elemezték. Az összehasonlításhoz elfogadták a legkülönfélébb metódussal készült tanulmányokat is, de a saját kutatási eredmények hiánya kizáró kritérium volt. A módszer minőségét két független elemző vizsgálta. Az adatokat független szakértőpárok csoportosították és analizálták. Eredmények A vírusos eredetű felső légúti infekciókban az általános és családorvosok több antibiotikumot írnak fel, mint a gyermekorvosok. Ennek a megfigyelésnek jelentős hatása van a gyógyszerkiadásokra, a rezisztencia viszonyokra és a iatrogén károsodásokra. A célzott és racionális diagnosztikai vizsgálatokra, mint például a mellkas röntgenvizsgálataira vagy a torokváladék bakteriológiai vizsgálatára vonatkozóan a gyermekorvosok nagyobb találati biztonságot mutattak. A metaanalízis azt is igazolta, hogy a gyakori gyermek-és fiatalkori betegségek (asztma, középfülgyulladás) ellátásában – a betegek utalgatása nélkül – a gyermekgyógyászok nagyobb önállóságot tanúsítottak. Így a gyakori és felesleges szakrendelői és kórházi beutalások negatív következményeitől pácienseik és a finanszírozók egyaránt mentesülhettek. A tanulmányok átvizsgálásából kiderült az is, hogy a gyermekorvosok a gyakori gyermekkori kórképek (felsőlégúti fertőzés, középfülgyulladás, figyelemhiány szindróma-ADHS, asztma, láz-szindróma és elhízás) esetében is pontosabban követik a szakmai irányelveket. Az irodalmi áttekintések tanúsága szerint a gyermekgyógyászok által ellátott populációban magasabb a gyermekek átoltottsága is. Összegzés A lakosság elsődleges orvosi ellátása lényeges eleme a jó egészségügyi ellátásnak. A metaanalízis eredményei alátámasztják azokat a törekvéseket, melyek a kvalifikált gyermekorvosokra bíznák a gyermekek elsődleges (first contact) orvosi ellátását. Ez garantálná a protokoll szerinti ellátást, a betegségek definitív kezelését és a magasabb színvonalú preventív munkát. Ezek az eredmények talán meggyőzik a politikus döntéshozókat arról, hogy a gyermekorvosoknak a gyermekek és fiatalkorúak elsődleges ellátásában egzakt módon mérhető, bizonyítható előnyei vannak. A Rev. Pediatr. Atten. Primaria. 2010;12. számában megjelent közleményt dr. Gottfried Huss az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) alapellátási munkacsoportjának elnöke referálta. Fordította Kálmán Mihály Hírvivő (2010.)
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció