Metaanalízis: jobbak a gyermekorvosok

Irányelvek 2017.06.18.
Nemzetközi vizsgálatok, tanulmányok szisztematikus metaanalízisével próbáltak meg válaszolni arra a kérdésre, hogy a fejlett ipari országokban a gyermekek elsődleges orvosi ellátására a házi/családorvosok vagy a gyermekorvosok a legalkalmasabbak?
A spanyol alapellátó gyermek-és ifjúságorvosok egyesületének (AEPap) egy munkacsoportja Bunuel Alvarez vezetésével áttanulmányozta az összes rendelkezésre álló irodalmi vonatkozást, és a 66 legértékesebb közleményt statisztikailag értékelte. (Hogy az öt évvel ezelőtt készült, a háziorvosi és házi gyermekorvosi gyermekalapellátást összehasonlító, szinte egyedülállóan széleskörű HGYE felmérés miért nem szerepelt a tanulmányozott anyagok között, annak okát tudjuk: hiába számoltunk be róla nemzetközi fórumokon, nem jelentettük meg jegyzett szaklapokban. Nem éreztük ugyanis abszolút támadhatatlannak vizsgálati módszereinket. Talán túlságosan kritikusak voltunk magunkkal szemben. Most úgy gondoljuk, hogy már csak a kontroll kedvéért is érdemes vizsgálatainkat megismételni. A Szerk.) A szerzők olyan eredményekre jutottak, amelyek a gyermekorvosi elsődleges ellátás előnyeit nemzetközi méretekben is bizonyították. Ennek alapján azt javasolják, hogy a gyermekalapellátásban a gyermekorvosok szerepét meg kell őrizni. A metaanalízis eredményei fontos érvrendszert jelentenek az Európa szerte felmerült -, a gyermekorvosokat az alapellátásból eltávolítani szándékozó – törekvések ellenében. A tanulmány következtetései országhatárok nélkül érvényesek, de ezeket az eredményeket az ellátáskutatás további vizsgálódásaival meg kell erősíteni. Bevezetés Viták zajlanak arról, hogy a fejlett országokban a gyermekek elsődleges orvosi ellátására a családorvosok (háziorvosok) vagy a gyermekorvosok a legalkalmasabbak. A téma irodalmát ez idáig szisztematikusan még senki sem tekintette át. A szerzők vizsgálatuk során azokat a tanulmányokat analizálták, amelyek a kétféle gyermekellátást a következő szempontok szerint hasonlították össze: Ennek az áttekintő elemzésnek az volt a célja, hogy a kétféle gyermekellátást a következő szempontok szerint összehasonlítsa: az antibiotikum kezelés gyakorlata, a diagnosztikus vizsgálatok racionális használata középfülgyulladásban, asztmában, a lázas és a különböző pszichopatológiai kórképek ellátásában, a szakmai ajánlások betartása és a preventív tevékenységek színvonala. Módszer A szisztematikus átvizsgáláshoz a MEDLINE, a CENTRAL, a TRIP adatbázisokat és a Google Scholar adatforrásait használták. A kétféle szakembergárda klinikai gyakorlatának összehasonlítására kizárólag eredeti és tudományosan rendszerezett felméréseket használtak, tekintet nélkül a feldolgozások eredeti nyelvezetére. Metaanalízisükben a 2008 decemberéig megjelent tanulmányokat elemezték. Az összehasonlításhoz elfogadták a legkülönfélébb metódussal készült tanulmányokat is, de a saját kutatási eredmények hiánya kizáró kritérium volt. A módszer minőségét két független elemző vizsgálta. Az adatokat független szakértőpárok csoportosították és analizálták. Eredmények A vírusos eredetű felső légúti infekciókban az általános és családorvosok több antibiotikumot írnak fel, mint a gyermekorvosok. Ennek a megfigyelésnek jelentős hatása van a gyógyszerkiadásokra, a rezisztencia viszonyokra és a iatrogén károsodásokra. A célzott és racionális diagnosztikai vizsgálatokra, mint például a mellkas röntgenvizsgálataira vagy a torokváladék bakteriológiai vizsgálatára vonatkozóan a gyermekorvosok nagyobb találati biztonságot mutattak. A metaanalízis azt is igazolta, hogy a gyakori gyermek-és fiatalkori betegségek (asztma, középfülgyulladás) ellátásában – a betegek utalgatása nélkül – a gyermekgyógyászok nagyobb önállóságot tanúsítottak. Így a gyakori és felesleges szakrendelői és kórházi beutalások negatív következményeitől pácienseik és a finanszírozók egyaránt mentesülhettek. A tanulmányok átvizsgálásából kiderült az is, hogy a gyermekorvosok a gyakori gyermekkori kórképek (felsőlégúti fertőzés, középfülgyulladás, figyelemhiány szindróma-ADHS, asztma, láz-szindróma és elhízás) esetében is pontosabban követik a szakmai irányelveket. Az irodalmi áttekintések tanúsága szerint a gyermekgyógyászok által ellátott populációban magasabb a gyermekek átoltottsága is. Összegzés A lakosság elsődleges orvosi ellátása lényeges eleme a jó egészségügyi ellátásnak. A metaanalízis eredményei alátámasztják azokat a törekvéseket, melyek a kvalifikált gyermekorvosokra bíznák a gyermekek elsődleges (first contact) orvosi ellátását. Ez garantálná a protokoll szerinti ellátást, a betegségek definitív kezelését és a magasabb színvonalú preventív munkát. Ezek az eredmények talán meggyőzik a politikus döntéshozókat arról, hogy a gyermekorvosoknak a gyermekek és fiatalkorúak elsődleges ellátásában egzakt módon mérhető, bizonyítható előnyei vannak. A Rev. Pediatr. Atten. Primaria. 2010;12. számában megjelent közleményt dr. Gottfried Huss az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) alapellátási munkacsoportjának elnöke referálta. Fordította Kálmán Mihály Hírvivő (2010.)
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció