Az Alapellátó Gyermekorvosok Európai Egyesületeinek Szövetsége (European Confederation of Primary Care Paediatricians) ECPCP céljai

Irányelvek 2017.06.18.
1. A gyermekek jogának elismerése az egészségügyi ellátásra. 1.1. A gyermekeknek kétségbevonhatatlanul joguk van a jóléthez, a jó egészséghez és ahhoz, hogy hozzáférjenek a legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz. 1.2. A gyermekeknek megfelelő ellátórendszer kiépítésének bármilyen korlátozása, különösen a speciális alapellátás kiépítésének elmulasztása ellentmond az ENSZ Gyermekjogokról szóló egyezményének.
1.3. Az európai kormányoknak ratifikálniuk kell ezt az egyezményt és biztosítaniuk kell országukban az optimális gyermekellátást. 2. A gyermekorvosok szerepe az alapellátásban 2.1. Az Alapellátó Gyermekorvosok Európai Egyesületeinek Szövetsége (ECPCP) támogatja a gyermekorvosok alapellátásban betöltött szerepét a születés előtti tanácsadástól a születésig, a késő adoleszcens koron át a felnőttkor határáig. 2.2. A szolgáltatásokat elsősorban a páciensek szükségleteire, fizikai, fejlettségi állapotára, és nem életkorára tekintettel kell kialakítani. Magába kell foglalnia a diagnózis és kezelés mellett az egészségnevelést, a preventív intézkedéseket is, figyelemmel kell lennie a gyermek családjára és szociális környezetére is. 3. Alapellátó gyermekorvos nélküli gyermekorvosi alapellátás 3.1. Azokban az országokban, ahol nincs gyermekorvos a gyermekek alapellátásában, ott a gyermekellátók megfelelő képzését olyan gyermekorvosokkal kell biztosítani, akik az alapellátásban jártassággal rendelkeznek. Emellett szükség esetén, elfogadható időhatáron belül biztosítani kell a gyermekorvosi ellátáshoz való hozzáférést. 4. Az alapellátó gyermekorvoslás egyetemi, tudományos elismerése. 4.1. Az európai orvosegyetemeknek elő kell segíteni, hogy az alapellátó gyermekorvoslás, mint tananyag elfogadásra kerüljön, és minden egyetemen legyen tanszéke a gyermekorvosi alapellátásnak. Határozott lépéseket kell tenni a gyermekorvosi alapellátó helyek kutatómunkájának fejlesztésére. 4.2. Az alapellátó gyermekgyógyászat oktatását meg kell szervezni a képzés minden szintjén, az orvostanhallgatóktól a rezidensekig. Azokban az országokban, ahol az alapellátást nem gyermekorvosok végzik, a családorvosok gyermekgyógyászati képzésének tematikáját gyermekorvosi alapellátásban járatos gyermekorvosoknak kell összeállítaniuk. 5. Képesítés és továbbképzés a gyermekorvosi alapellátásban 5.1. A gyermekorvosi alapellátásnak a minőségbiztosítást és a folyamatos továbbképzést (CME) alkalmazva, a helyes orvosi gyakorlat (GCP) átlátható standardjai alapján kell kiépülnie. Ez vezethet el az alapellátó gyermekorvosok megfelelő képzéséhez és a jól felszerelt praxisok kialakításához. 5.2. Az ECPCP-nek szorgalmaznia kell a gyermekorvosi alapellátásban a kutatást, az oktatást, a képzést és a good clinical practice-nak megfelelő protokollok megalkotását. 6. Az ECPCP alapelveinek és céljainak megvalósítása Az ECPCP elősegíti a kapcsolatfelvételt és az együttműködést az Európában működő gyermekorvosok között, és együttműködik az európai nemzetközi gyermekorvos szervezetekkel egy jobb minőségű gyermekorvosi alapellátás létrehozása érdekében. Az eredeti dokumentumokat dr. Kálmán Mihály fordította
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció