A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK FELHÍVÁSA

Figyelmébe 2017.11.19.
Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye kimondja, hogy a gyerekeknek joguk van a lehető legjobb egészségi állapothoz, ennek érdekében az államnak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő orvosi ellátásban és gyógyító nevelésben részesüljenek
Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye kimondja, hogy a gyerekeknek joguk van a lehető legjobb egészségi állapothoz, ennek érdekében az államnak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő orvosi ellátásban és gyógyító nevelésben részesüljenek. Meggyőződésünk, hogy gyermekeink optimális testi és lelki fejlődése, személyiségük teljes kibontakozása a társadalom számára hasznos, aktív, egészséges és boldog felnőtté válásuk meghatározó feltétele. Ez az optimális fejlődés kizárólag magas szakmai színvonalú, országos lefedettséget biztosító, a gyermeki lét speciális jellemzőit és igényeit messzemenően szem előtt tartó gyermekorvosi alapellátás mellett biztosítható. Ennek letéteményese Magyarországon a megfelelő képzettséggel, elméleti tudással és biztos betegellátó készséggel rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosokból álló házi gyermekorvosi hálózat, amelynek hosszú távú fennmaradását jelenleg számos tényező fenyegeti. A házi gyermekorvoslás életben maradásának, további fejlődésének alapvető feltétele a jelenleginél lényegesen kedvezőbb szakmai és finanszírozásai környezet kialakulása. Ennek megvalósítása érdekében halaszthatatlan szakmapolitikai beavatkozásra van szükség. A házi gyermekorvoslás hazai rendszerének megreformálására tett intézkedések további késlekedése nemcsak hivatásunk fennmaradását, de a felnövekvő generáció, a jövő felnőtteinek egészségét is fenyegeti. • Első és legsürgetőbb lépés a házi gyermekorvoslás, mint önálló ellátási forma jövőjébe vetett bizalom visszaállítása! Az egészségpolitika, mint alapvető célt nyilvánítsa ki, hogy a beteg gyermekek ellátása a kórházon kívül, a területen is a gyermekgyógyász szakorvosok feladata. • A házi gyermekorvosi praxis vegyes háziorvosi praxissá való átalakítása elfogadhatatlan gyakorlat! A házi gyermekorvosi praxisok és a hozzájuk rendelt központi finanszírozás integritásának megtartása csak a gyermekpraxisok megszüntetésének tilalmával érhető el. • Olyan ösztönzőrendszert kell kialakítani, amely szakmailag és egzisztenciálisan egyaránt vonzóvá teszi a házi gyermekorvosi hivatást az utánpótlást biztosító fiatal gyermekgyógyászok számára. • Az ellátottak életkora szerinti prioritásnak a finanszírozásban is érvényesülnie kell! A gyermekek ellátásáért járó emelt pontérték alkalmazását gyermekgyógyász szakvizsgához kell kötni! • A jelenleg eladhatatlan, főként kisebb méretű praxisoknak a rendszerből – önkéntes alapon, egy bizonyos életkor után – történő kivezetését, ezzel az idős kollégák tisztességes, társadalmi megbecsülést tükröző nyugállományba vonulásának lehetőségét meg kell teremteni. • Észszerűen és rugalmasan szervezett mikrotérségi gyermekellátó központok kiépítésével el kell érni a jelenleg gyermekorvos nélküli, ellátatlan területek fokozatos felszámolását! A megürült praxisok betöltését finanszírozási, letelepedési támogatással, adókedvezménnyel, járulékenyhítéssel is kiegészítve kell ösztönözni. Egy gyermekorvos több praxis jogát is megszerezhesse, teljes finanszírozással, korlátozások, elvonások, degresszió stb. nélkül. Legyen lehetőség szakorvosjelöltek bevonására is az ellátásba! • Hosszú távon biztosítani kell a háziorvosi rendszerrel azonos képzési és intézményi háttér kialakítását a házi gyermekorvosi hálózat számára is. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete fellépésre, összehangolt cselekvési program kialakítására szólítja fel az egészségpolitikai döntéshozókat és minden érdekelteket, akinek fontos a magas színvonalú gyermekorvosi alapellátás biztosítása hazánkban. A felhívást a májusi Kávészünet-konferencia résztvevői közül 513-an írták alá. A Balog Zoltán miniszternek és Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkárnak eljuttatott felhívásunkra több mint két hónapja nem érkezett válasz.
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció