Meningococcus-fertőzések - epidemiológiai körkép és megelőzési stratégiák Európában

Az invazí­v meningococcus-betegség (IMB) a bevezetett védőoltási programok ellenére is jelentős morbiditási és mor­talitási tényezőt jelent Európában. A betegséget okozó Neisseria meningitidis baktérium szerocsoportjai mind időben, mind földrajzilag változatossá­got mutatnak, időnként magasabb, időn­ként alacsonyabb aktivitással. A sze­rocsoportok változásának és helyi járványok kialakulásának okai nem teljesen egyértelműek: megjelenhetnek hipervi­rulens törzsek, vakcinációs programok ha­tására más-más szerocsoportok válnak dominánssá, emellett környezeti hatások is szerepet játszhatnak.


Jól ismert, hogy a betegség életko­ri prevalenciája csecsemőkorban a legmagasabb, amelynek elsősorban immu­nológiai okai vannak. Egy második csúcs­pont figyelhető meg azonban a ser­­dü­lők és fiatal felnőttek esetében, amely­nek hátterében a korcsoportra jel­lemző magas arányú nasopharyngealis hordozás és a terjedést biztosí­tó életstí­lus áll.
A hordozás zárt közösségekben akár a 40%-ot is elérheti, valamint az együtt lakás, diákotthonok, kollégiumi elhelyezés már egy hét után jelentősen növelheti a hordozás arányát. A csecsemők esetében ez a szám csupán 1-4%-ra tehető, amely alapján jól érthető, hogy a kizárólagos csecsemő-, illetve kisdedkori oltásokkal populációs szintű immunitás és a kórokozó transzmissziójának csökkenése nem érhető el.1

A betegség letalitása (case fatality rate - CFR) szoros összefüggést mutat a baktérium szerocsoportjával, a klinikai megjelenéssel és az életkorral. Egy több mint 4000 esetet feldolgozó angliai tanulmány a 15-24 éves korcsoportban iga­zolta a legmagasabb arányú halálozást!2
Európában a csökkenő IMB-incidencia mellett továbbra is magas incidenciájú országnak tekinthető írország, az Egyesült Királyság és Litvánia3. A B szerocsoport-dominancia továbbra is jelentős, amelyet összeurópai szinten a C szerocsoport követ, azonban az életkor előrehaladtával az Y és W szerocsoport előretörése is megfigyelhető.

JíRVíNYOK EURÓPíBAN
Meningococcus A szerocsoport okozta járvány az elmúlt 10 évben nem fordult elő az európai kontinensen. Korábban az A szerocsoport a meningitis-övezetként is ismert szubszaharai országokban endémiás volt, azonban a 2011 végén elindí­tott konjugált meningococcus A-(Men-Afrivac®)-oltási programnak köszönhetően visszaszorult. Olaszországi menekülttáborokban W szerocsoport okozta behurcolt IMB-eseteket észleltek, illetve az afrikai menekültek körében a nasopharyngealis hordozás aránya 5% volt, amely dominánsan Y és W135 szerocsoportot igazolt. 4, 5

C SZEROCSOPORT OKOZTA JíRVíNY
2015 márciusától 2016 novemberéig Toscanában egy hipervirulens meningococcus C-törzs bukkant fel, amely 60 megbetegedést, köztük 13 halálesetet okozott. Az esetek halmozódása a turisták által igen kedvelt és zsúfolt Firenzében és a tengerparti területeken volt megfigyelhető. A betegek legnagyobb része a 20 és 29 év közötti korosztályba tartozott, másodsorban pedig a 10-19 éves korosztály volt érintett. A megbetegedettek között előfordultak olyanok is (4 eset), akik 4-11 évvel korábban kaptak meningococcus C elleni konjugált oltást. Ez megerősí­ti azt, hogy a konjugált meningococcus-oltás esetében az oltás védő hatását jellemző szérum baktericid aktivitás (SBA) idővel csökkenhet, és a memóriasejtek aktiválódása a betegség fulmináns lefolyása miatt populációs immunitás hiányában önmagában nem elegendő a megfelelő védettség kialakí­tásához. A toszkán régióban 2005 óta regionális immunizációs program keretében csecsemőkori oltást vezettek be, amelyet kiegészí­tettek 6 éves korig felzárkóztató (catch-up) oltással.
Az eseményekre reagálva a 10-19 éves korosztálynak quadrivalens konjugált meningococcus-oltást ajánlottak fel, a 20-44 éves lakosságnak pedig mono­va­lens konjugált MenC oltást.6
Az olaszországi járvány egyik nagy tanúsága az volt, hogy populációs immunitást csak olyan oltási programmal lehet elérni, ahol a hordozás megszüntetése a kamaszok és fiatal felnőttek magas átoltottságával megvalósul. A korábbi oltás ellenére kialakult megbetegedések pedig a csökkenő SBA jelentőségére hí­vják fel a figyelmet.

W-SZEROCSOPORT
Angliában a 2001-től bevezetett csecsemőkori konjugált MenC oltásnak és a felzárkóztató, valamint a kamaszkori MenC vakcinációs programnak köszönhetően
a meningococcus C-esetek száma jelentősen lecsökkent. Azonban a 2009/2010. epidemiológiai évtől kezdve évről évre nagyobb számú W szerocsoport okozta eseteket jelentettek a 10 év feletti korosztályban, sőt a B szerocsoport után a második leggyakrabban előfor­duló csoport­tá vált, és 2015-ben már az invazí­v me­ningo­coccus-beteg­ségek 30%-áért volt felelős. A betegség az esetek felében atí­pusos klinikai tü­netek képé­ben manifesztálódott: a láz mellett gastrointesti­nalis tünetek, arthritis, epiglottitis, pneumonia jellemezte. 2015 augusztusától a 13-16 éves korosztály átoltását kezdeményezték konjugált Men­ACWY vakcinával iskolai kampányoltás keretében Angliában, amelynek során 84% feletti átoltottságot sikerült elérni a célzott populációban. Emellett felajánlották ugyan­ezt a védőoltást egyetemi és főiskolai hallgatóknak is 25 éves életkorig, ahol 33% lett az átoltottság aránya.7 Az oltási program korai hatásának vizsgálata még folyamatban van.

Y SZEROCSOPORT
Az Y szerocsoport az IMB-esetek ~10%-áért felelős, azonban a skandináv országokban, különösen Svédországban érdekes tendencia volt megfigyelhető, ugyan­is a 10 év feletti korosztályban az Y vált vezető szerocsoporttá 2011 és 2013 között.
Hollandiában, ahol a nemzeti immu­ni­zációs programnak köszönhetően (2001.: 14 hó + felzárkóztató oltás 18 éves korig) a C szerocsoport gyakorlatilag teljesen visszaszorult, szintén enyhe emelkedését észlelték az Y szerocsoportnak 2008-tól. Hasonló trendek Európa több országában is megfigyelhetők.8
Az európai adatok áttekintése és értékelése alapján a kamaszkori védelem szerepe több szempontból is kiemelendő:
”¢ második legmagasabb életkor-specifikus prevalencia
”¢ a nasopharyngealis hordozás és transz­misszió legmagasabb aránya
”¢ a járványos terjedés szempontjából a legérintettebb populáció
”¢ legmagasabb a halálozás (CFR: case fatality rate)
”¢ változatos szerocsoport-megoszlás jel­lemző a korosztályra
A jól megtervezett védőoltási prog­ramokhoz azonban a helyi epidemiológiai viszonyok ismerete, pontos surveillance szükséges. Nemzeti immunizá­ciós program hiányában csak egyéni vé­de­lemre hagyatkozhatunk, figyelembe véve azt a tényt is, hogy a konjugált meningo­coccus-­oltás protektí­v hatása a vakcinációtól eltelt idő növekedésével arányosan gyengül, szerocsoporttól függően.

DR. ONOZÓ BEÁTA
HÁZI GYERMEKORVOS, MISKOLC

Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció