Reflexió

„Nem dőlhetünk hátra – Elégedettségi kérdőív a HGYE munkájáról” című cikkre


A Hírvivő előző számában megjelent, Pölöskey Péter által jegyzett összegzés a HGYE munkáját értékelő „elégedettségi” kérdőívre visszaküldött válaszokat elemzi. Nem vitatom a kérdőív összeállításának és a kapott válaszok elemzésének jó szándékát, korrektségét. Amiért billentyűzetet „ragadtam”, annak a következő megállapítás volt az oka:


„…A HGYE szakmapolitikai érdekképviseletét illetően figyelemkeltő, hogy (a kérdésre) a válaszadók majdnem 10%-a 1-es vagy 2-es osztályzatra kattintott” (Egy ötös skálán, ahol a legjobb jegy az ötös.) „A válaszokból látszik, hogy a tagság érzékelte az érdekképviseleti „hang” gyengülését, amely részben tükrözi a HGYE vezetőségének azt a tudatos döntését, hogy a korábban erősen konfrontatív érdekképviseletet megpróbálja konzultatív irányba eltolni.”

Vagyis a vezetőség „tudatosan” döntött úgy, hogy a korábbi „erősen konfrontatív” érdekképviseleti módszer helyett a konzultatív módszert választja. Magam 17 éven át vezettem az egyesületet, és felelős voltam e tevékenységért is. Érdemben foglalkoznom kellett az érdekvédelem mikéntjével, módszereivel. Túl azon, hogy meggyőződésem szerint nincs „csak” konfrontatív, vagy „csak” konzultatív érdekvédelem, kiemelek egy mondatot egy sok évvel ezelőtti előadásomból: „Az érdekvédelem feladata a kedvező változások kiharcolása, ha az egészségügy vezetése nem akar a várt irányba mozdulni, és közbelép, ha a döntéshozók olyan lépéseket tesznek, amelyek a képviselt réteget hátrányosan érintik.

Nekünk a „konfrontatív” tevékenységünk eredményeképp sikerült megőrizni a házi gyermekorvosi hálózatot, a létünket a 90-es évektől folyamatosan veszélyeztető tendenciák ellenére. Érzékelhető „ellenszélben” két szakmai kollégiumban – a gyermekgyógyászatiban és a háziorvosiban – képviseltük álláspontunkat, kiharcoltuk a házi gyermekorvosi szakfelügyeletet, kollégáink finanszírozását minden egyes „rendezés” során sikerült a háziorvosokéval paritásban tartatnunk, bekerültek a gyermek-alapellátás megújítására vonatkozó javaslataink a „Közös kincsünk a gyermek” nevű kormányzati programba…
Kizárólag „konzultatív” stílussal mindezeket nem lehetett (volna) elérni. Az érdekvédelem csak akkor lehet eredményes, ha a képviselt elveket következetesen, érthetően közvetíti. A hatalomnak értenie kell az érdekvédelem szándékait. Amennyiben tudatosításukhoz a konzultatív módszer nem vezet eredményre, természetes eszköz a „konfrontatív” vita.
További dilemmát okoz, hogy – ismét idézek a fenti előadásomból – „amikor rétegérdeket védünk, ellentétbe kerülhetünk a haladás hosszú távú céljaival, illetve ha a hosszú távú haladás érdekében elfogadjuk a rövid távon bekövetkező sérelmeket, az érintettekben az az érzet keletkezik, hogy az érdekképviselet nem teljesíti feladatát, ezért elfordulnak tőle.”
A fentiekből talán kiderül, hogy nincs eredményes érdekvédelem se „fölfelé”, se „lefelé”, érdekek ütközése nélkül. Az én megítélésem szerint ezt a fajta munkát nem lehet megúszni, „maszatolni”.

Lényegi nehézséget jelent az is, hogy az érdekvédő – személyében – nem törekedhet a hatalom általi elismerésre. Aki ezt nem tudja elfogadni, ne védjen érdeket, mert az sikertelen lesz, és kedvezőtlenül befolyásolja a védettek egzisztenciáját.
Ma – úgy látom – ez a dilemma az egyesület vezetőségében nem megoldott, ezek következményeit jelzik kollégáink. Az elmúlt időszakban – mind többször tűnik úgy, hogy – az egyesület azt az alapfunkcióját adta fel, amiért létrejött. Ez pedig a mindenkori vezetőség felelőssége.

Huszár András

Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Vakcina Akadémia 2019.
2019. június 7.

Danubius Hotel Helia Budapest
1113 Budapest, Kárpát u. 62-64.

Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network