Bókay-emlékérem

Bókay-emlékéremmel ismerte el az MGYT dr. Kovács Zsuzsanna fővárosi kollégánk gyermekalapellátásban vég­zett és a gyermekbántalmazási, gyermekjogi téren folytatott nemzetközi és hazai munkásságát. Személyében dr. Kálmán Mihály után, a második házi gyermekorvos kapta meg e rangos elismerést. A díjátadásra a Magyar Gyermekorvosok Társaságának debreceni Nagygyűlésén, szeptember 20-án került sor. Gratulálunk!
A méltatást a kitüntetés átadásakor dr. Kovács Tamás, az MGYT főtitkára ismertette:


A Magyar Gyermekorvosok Társasága a Bókay János Emlékérmet 2018. évben Kovács Zsuzsanna kolléganőnknek adományozza a gyermekgyógyászat, a gyermekegészségügy területén kiemelkedő jelentőségű szakmai, szakmapolitikai munkássága elismeréseképpen. Kovács Zsuzsanna a szűkebben értelmezett feladatain túl jelentős időt és energiát fordított országos és nemzetközi ügyekre, szakmapolitikai kérdésekre is. Az elmúlt évtizedekben kitartóan, időnként szinte egyszemélyben képviselte a szociálpediátria ügyét.
1973-ban summa cum laude minősítéssel végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd 7 évig a SOTE II. Női Klinika, PIC osztályán és az I. Gyermekklinikán dolgozott. Ekkor indult a perinatalis intenzív ellátás és így részese lehetett ennek az úttörő munkának.
1980-ban házi gyermekorvosi pályára lépett, amelyet 3 év megszakítással a közelmúltig folytatott. 1984 és 1987 között Angliában élve lehetősége volt tapasztalatot szerezni egy angol gyermekosztályon folyó ellátással kapcsolatban és sok olyan élménnyel gazdagodott, amely meghatározónak bizonyult további munkássága szempontjából. Ott találkozott először azzal, hogy a gyermek mellett a szülő is a kórházban tartózkodhat, és elmondása szerint korábbi tapasztalataival szemben ott a gyermekek nem sírtak. Hazatérve, házi gyermekorvosként is nap mint nap szem­besült a családok társadalmi, szociális problémáival. 1998-tól a gyakorlati orvoslás mellett az Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézetben, majd jogutódjában, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet­­ben ezek­­-
kel a kérdésekkel elméle­ti szinten is foglalkozott. Fő területei a gyermek­bán­talmazás, a gyermekjogok és egyéb szociálpediátriai kérdések voltak. Tevékenyen részt vett az intézetben megalakult, gyermekbántalmazással foglal­kozó munkacsoport munkájában, a gyermek­bántalmazásról szóló módszertani ajánlás kidolgozásában, szakembereknek és laikusoknak szóló oktatási programok szervezésében. Szívügye volt a nemzetközi „Never shake your baby” programba való bekapcsolódás. Az aktív részvételével kidolgozott hazai preventív program több mint 10 000 emberhez jutott el és többéves munka eredményeként 2016-ban megjelent a gyermekbántalmazásról szóló szakmai irányelv is.
A másik fontos terület, amellyel
Kovács Zsuzsanna foglalkozott a gyermekjogok megvalósulása az egészsé­g­ügyi ellátás során. 2006-ban tagja lehetett a magyar delegációnak, amely beszámolt az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt a gyermekjogok magyarországi helyzetéről.
Az ISSOP (International Society of Social Pediatrics and Child Health) felkérésére társaságunk égisze alatt 2017-ben konferenciát szervezett, amelynek fő témája napjaink meghatározó krízise, a menekültek és különösen a menekült gyermekek ellátása volt. A konferencia egy zárónyilatkozat, az ún. „Budapest deklaráció” kiadásával zárult, amelyet számos nemzetközi és nemzeti gyermekgyógyász társaság elfogadott és publikált, megjelent több szakmai lapban, így a Lancet-ben is. A magyar nyelvű változat az MGYT honlapján is megtalálható.
Számtalan hazai és nemzetközi társaság aktív tagja, Házi Gyermekorvosok Egyesületének, az MGYT-nek, a Nemzetközi Szociálpediátriai és Gyermek­egészségügyi Társaságnak (International Society for Socialpaediatrics and Child Health), a European Association for Children in Hospital-nak, elnöke az MGYT 2006-ban megalakult Szociál­pe­diátriai Szekciójának.
Kovács Zsuzsanna a szociálpediátriai szemléletet nemcsak országos és nem­zetközi szinten képviselte, hanem mindennapi munkája során is alkalmazta. A fent említett, hazai és nemzetközi szinten is jelentős munkássága mellett hasonlóan fontosnak érzi, hogy három évtized alatt a praxisában felnevelt egy generációt és különös sikerként és boldogságként élte meg, ha egy valaha gondozott páciense a saját gyermekét hozta, hogy neki is ő legyek a doktor nénije. Úgy tekint erre, hogy saját unokái mellett nagyon sok pótunokája is született. Az elmondottak alapján talán már nem is meglepő, hogy abban az egyik legnagyobb megtiszteltetésben részesült, hogy házi gyermekorvosi pályafutása csodálatos zárásaként a gondozott családjai a rendelő csapatával együtt egy meglepetés búcsú partit rendeztek a tiszteletére a rendelő előtti téren. Közel 200 ember, gyerekek, szülők, nagyszülők, közös éneklés, rengeteg virág, személyes ajándékok, sok-sok ölelés, könny és mosoly…
Kovács Zsuzsanna szakmailag és em­-
ber­ként is hiteles és minden szempont­ból egyértelmű támpontot kínál a kör­nyezetében dolgozó kollégák és a rábízott gyermekek, családok számára. A szociálpediátria területén végzett ki­-
emelkedő munkáján túl emberségét, a köz szeretetére való kiemelkedő képességét is szeretném társaságunk ne­vében kiemelni. Az MGYT vezetőségének egyöntetű véleménye szerint Kovács Zsuzsannánál méltó helyre került a Bókay János-emlékérem.

Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Gyermek-gasztroenterológia az alapellátásban - Miskolc
2019. november 9.

Gyermek-gasztroenterológia az alapellátásban - Miskolc
MVHR Egyesülés, Miskolc Baross Gábor utca 17.XXV. Őszi konferencia
2019. november 22-23.

HGYE - XXV. Őszi Konferencia

Danubius Hotel Hélia
1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.

Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció